Habergec.Com Aranan Kelimeler:iş kur Değerlendirme: 10 / 10 046103
habergec.com
07.02.2016 Pazar
Ana Sayfa
:: Detaylı Arama
Kelime(ler) 
Tür 
Yayıncı 
Zaman 
Sırala :: Türler
Gazeteler
İnternet Siteleri
Televizyonlar
Radyolar
Diğer

:: Gruplar
 

iş kur

Hekimoğlu İsmail - Yaratıklarda tesadüfe yer yoktur...
Zaman
06.02.2016
02:12

Kâinat kitabı Allahı anlatır; nasıl ki harflerden kitaplar yazılıyorsa atom harflerinden, molekül hecelerinden kâinat kitabı yazılmıştır. Dolayısıyla kâinat kitabını okuyanlar Allahın sıfatlarını, Allahın sıfatlarını anlayanlar da kâinat kitabını iyi anlar.

Tefekkür edersek görürüz ki kâinatta tesadüf diye bir şey yoktur. Yani hiçbir şey kendi kendine olmaz. Her şeyi yaratan Allahın, yarattıkları üzerinde küllî; bir planı vardır. O planın tecelli ettiği noktalara tevafuk denir.

Tesadüf kelimesini başıboşluk şeklinde anlayanlar var. O başıboşluk içinde bazı şeyler isabet ediyor gibi. Hâlbuki Allah, bu kâinatı belli bir nizam ve intizam içinde yaratmıştır. Zamanı geldiğinde kuşların, balıkların göçmesini emreden Allahtır. Öyle bir nizam kurmuş ki Allah, Ekvatordaki sıcak suyu alıyor, Britanyanın etrafında dolaştırıyor.

Mesela şehirlere su şebekeleri yapılmış, gölden veya barajdan su, borularla alınıp evlere dağıtılmış. Aynı şekilde etten damarlar yapılmış. Bunlar vücudumuza döşenmiş. Kan, kalpten alınıp vücudumuzda dolaştırılıyor, sonra kirlenen kan tekrar kalbe dönüyor. Kalpte kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyor. Bunlar tesadüfen veya kendi kendine olamaz.

Sular denizlerin dibinden değil de yüksek yerlerden çıkıyor... Ovaları, tarlaları, bahçeleri suluyor, ta ki midelerin ihtiyacı temin edilsin. Bu işte tesadüfe, kendi kendine oluşa yer verilir mi?

Mesela doktor neşteri vuruyor, gerekeni yapıp sonra yarayı dikiyor. Yarayı diktikten sonra doktorun yaptığı bir iş yok. O yaradaki sinirleri ve damarları birleştirip, yarayı iyileştirecek, şifa verecek olan Allahtır. Eğer damarlar ve sinirler karşılıklı gelmese hastalık devam eder. Bazı tabipler der ki: Öyle bir tedavi uygulayalım ki insan vücudundaki tabibin işini bozmayalım.

Canlıları belli prensiplerle hayata getiren Allah canlıları yine belirli prensiplerle dünyadan götürmektedir. Hiçbir şey tesadüf değildir. İşte her işini plana, programa bağlayan mühendislerin kâinatı bir tesadüf kabul etmeleri, onların birkaç formül içinde boğulduklarını gösterir. Eğer ilimlerinde biraz daha ileri bakabilseler, hakikati görebilecekler. Mesela Allahın kudretini en iyi anlatan kitaplardan biri de, Astronomidir. Uzayda birçok yıldız ve gezegen olacak, bunlar birbirleriyle çarpışmayacak, birbirlerine engel olmayacak.

Hiçbir canlı kendi kendini başkalaştırmaya muktedir olmadığı gibi, yaratıklarda tesadüfe yer yoktur. Gen mühendisliğinin de esaslarını koyan Allahtır. İnsanların canlı organizma yapması mümkün değildir, her şeyi yaratan ve yarattığı her şeye de nizam veren bir tek Allahtır.

Böylece anlaşılıyor ki insan, bir saat gibi kurulup bırakılmamıştır. Allah, bütün yaratıkları onun emrine vermiş ve insana irade vererek onun şuurlu bir şekilde ibadet etmesini istemiştir.

Çok şey­le­ri bi­len in­san, bir de Rab­bi­ni bil­se; ya­ni hiç­bir şe­yin te­sa­dü­fen ol­ma­dı­ğı­nı, her şe­yin ila­hi bir ni­zam için­de yü­rü­tül­dü­ğü­nü, her şe­yi ve her ha­re­ke­ti Es­maül-Hüs­nanın ku­şat­tı­ğı­nı an­la­sa... Bu an­la­yış­la İslamiyeti şu­ur­lu bir şe­kil­de ya­şa­sa ve Al­laha sı­ğın­sa kur­tu­lur.

Zaman
Köşe Yazıları
06.02.2016
Hekimoğluİsmail-YaratıklardatesadüfeyeryokturHekimoğlu İsmail - Yaratıklarda tesadüfe yer yoktur
İSKİ'den suya bir yılda 10 kez zam
Zaman
31.01.2016
02:04

İSKİnin geçen sene sessiz sedasız uygulamaya koyduğu kademeli tarifeyle su faturaları her ay daha da kabarıyor. Otomatik ödemeyi tercih eden vatandaşlar su faturalarını çoğu zaman posta kutusundan bile almaya üşeniyor. İSKİnin geçen sene içme suyuna tam 10 kez zam yaptığı ortaya çıktı.

Ekmekten ulaşıma yeni yıla bir dizi zam haberiyle giren İstanbullular her ay kabaran su faturalarıyla da büyük şok yaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) geçen yıl suyun metreküp fiyatına tam 10 kez zam yaptığı ortaya çıktı. Vergiler başta olmak üzere ekmek, elektrik, trafik sigortası, esnaf ve çiftçinin Bağ-Kur primlerine gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Kademeli fiyat tarifesine geçen İSKİ, su fiyatlarına sessiz sedasız bir senede tam 10 kez zam yaptı. Barajlarda su sıkıntısı yaşanmadığı halde suya gelen zamlar 5 milyondan fazla aboneyi şoke etti. Kurum, bu sene başında ise suya bir miktar indirim yaptı, ancak vatandaş geçen yılın aynı dönemine göre suyun metreküpüne 20 ila 40 kuruş daha fazla ücret ödüyor.
İSKİ, 1 Ocak 2015 itibarıyla konutlarda tek tip tarifeden kademeli tarifeye geçti. Buna göre, kullanılan su miktarına göre konutlarda üç tarife belirlendi. İçme suyu, geçen yıl ocak ayında suyun metreküp fiyatı 10 metreküpe kadar su kullanan (Konut 1) aboneler için 3 lira 70 kuruş, 11-20 metreküpe kadar su kullananlara (Konut 2) ise 5 lira 40 kuruştan uygulanan tarifede 21 metreküpe kadar su tüketen vatandaşlara (Konut 3) ise 7 lira 90 kuruş olarak fiyatlandırıldı.
Yüz binlerce abone artık suya zam yapılmayacak diye düşünürken İSKİnin, her ay 5 ile 10 kuruş arasında periyodik olarak suya zam yaptığı tespit edildi. Kurumun internet sitesinde yer alan 2015 yılı su tarifelerine bakıldığında suya bir yılda tam 10 kez zam yapıldığı görülüyor. Geçen yılın sonuna gelindiğinde yapılan zamlarla üç tarifede suyun metreküpü Konut 1de 4 lira 8 kuruş, Konut 2de 5 lira 92 kuruş ve Konut 3te 8 lira 63 kuruşa yükseldi. Fiyatı sırasıyla 38, 52 ve 73 kuruşa yükseldi.
ZAM KEPÇEYLE, İNDİRİM KAŞIKLA
İSKİ, 1 Ocak 2016 itibarıyla ise kendisinden beklenmeyen bir iş yaparak su fiyatlarında indirime gitti. Buna göre, Konut 1 tarifesi 3 lira 90 kuruşa, Konut 2 tarifesi 5 lira 70 kuruşa Konut 3 tarifesi ise 8 lira 30 kuruşa geriledi. 10 kez zammın ardından gelen bu indirime vatandaş pek sevinemedi. Zira, vatandaş suyu geçen yılın aynı dönemine göre üç tarifede de 20 ile 40 kuruş arası zamlı tüketiyor. Ekmek ve ulaşımdan sonra su zammıyla dar gelirlinin belinin büküldüğünü belirten emekli Nedim Duran, “Kademeli tarifede içme suyu zammı adeta kepçeyle, indirim ise sadece kaşıkla yapılıyor. Çoğu vatandaş her ay artan faturaların farkında bile değil.” diyerek su zammına tepki gösterdi.

Zaman
Ana Sayfa
31.01.2016
İSKİdensuyabiryılda10kezzamİSKİden suya bir yılda 10 kez zam
Esas 67 Burda Avm’de İşbaşı Eğitim Programı
Haber3
27.01.2016
15:55
EsasEsas 67 Burda Avm’de İşbaşı Eğitim Programı
İş Kur ve 67 Burda Alışveriş Merkezi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen İşverenler için bilgilendirme standı kuruldu.
Haber3
Son Dakika
27.01.2016
Esas67BurdaAvm’deİşbaşıEğitimProgramıEsas 67 Burda Avm’de İşbaşı Eğitim Programı
SGK destek primi kalkınca esnaflık yapan emeklinin maaşı yüzde 10 artacak
Zaman
17.01.2016
11:14

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olduktan sonra çalışan esnaflardan kesilen sosyal güvenlik destek priminin (SGDP) ilk önce yüzde 10a düşürüldüğünü ardından TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde tamamen kaldırılması kabul edildiğini bildirdi. Palandöken, Tasarı yasalaştığında emekli olup da esnaflık yapan emeklilerin maaşlarında yüzde 10 daha artış olacak. dedi.

Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârın kazançlarının 8 bin liralık kısmının vergi istisnasına tabi tutularak vergi dışı bırakılacağını belirten Palandöken, yazılı açıklamasında Basit Usul Vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızdan 8 bin liralık kazancı vergi dışı olacak. ifadesini kullandı.

Yapılan değişiklikle işini kurduğu tarihte 29 yaşını doldurmayan gençlere üç vergilendirme döneminde elde ettiği kazancın bir kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak olmasını son derece önemsediğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

Gençler arasında işsizlik yüksek iken yatırıma yöneltilerek işini kurmasının teşvik edilmesini son derece önemsiyorum. Yeni iş kurmuş geçlere 3 yıl vergi muafiyetinin yanında ayrıca gençlere 50 bin liraya kadar karşılıksız destek ve 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Genç fidanlık büyüyecek, kendi işini kuracak, istihdam oluşturacak. Şimdi vergi kaybı gibi gözükse de uzun vadede ülkemiz kazanacak. Belki ileride içlerinden biri dünya çapında marka olacak

PRİMLERDEKİ ARTIŞ ESNAFA AĞIR GELDİ

BAĞ-KUR primlerindeki artışın esnafa ağır geldiğini belirten Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik primlerinde en fazla artış esnaf ve sanatkârın BAĞ-KUR primindeki artış oldu. Ödemede zorlanan esnaf ve sanatkârlarımıza gelen yük net 128 TL olmuştur. Esnaf için BAĞ-KUR primlerimiz ancak yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 5,58 oranında yükseltilirse makul bir artış olur ya da bize de 100 TL destek yapılmalı. ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

Zaman
Son Dakika
17.01.2016
SGKdestekprimikalkıncaesnaflıkyapanemeklininmaaşıyüzde10artacakSGK destek primi kalkınca esnaflık yapan emeklinin maaşı yüzde 10 artacak
Toplam "4" adet haber bulundu!
Sayfa:
Site üzerindeki bütün haberler kaynak belirtilerek dış kaynakların rss servisleri kullanılarak gösterilmektedir.
www.habergec.com site üzerindeki haberlerin doğruluğundan sorumlu değildir.
İletişim:info@habergec.com
Uçak Bileti