Habergec.Com Aranan Kelimeler:istimlak Değerlendirme: 10 / 10 675664
habergec.com
19.09.2014 Cuma
Ana Sayfa
:: Detaylı Arama
Kelime(ler) 
Tür 
Yayıncı 
Zaman 
Sırala :: Türler
Gazeteler
İnternet Siteleri
Televizyonlar
Radyolar
Diğer

:: Gruplar
 

istimlak

1946 yılında Eminönü ie Unkapanı arasında 587 parça emlak istimlak edilecekmiş!
Emlak Kulisi
14.09.2014
20:26
1946 yılında Unkapanı ile Eminönü arasındaki sahil yolunun açılması için 587 parça emlak istimlak edilecekmiş ve 440 tanesine kıymet konmuş. Belediye istimlak bedeli olarak 3 milyon lira tahsisat koymuş.
Emlak Kulisi
Emlak
14.09.2014
1946yılındaEminönüieUnkapanıarasında587parçaemlakistimlakedilecekmiş1946 yılında Eminönü ie Unkapanı arasında 587 parça emlak istimlak edilecekmiş
1946 yılında Küçükçiftlik Parkı belediye tarafından istimlak edilecekmiş!
Emlak Kulisi
14.09.2014
04:16
Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade İzzeddin Efendi'nin varislerine ait olan Maçka'da bulunan Küçükçiftlik Parkı'na devlet varlık vergisiyle el koymuş ve müzayedeye çıkarılmış. Müzayede sonrasında çıkan anlaşmazlıklardan sonra belediye kamu yararına istimlak
Emlak Kulisi
Emlak
14.09.2014
1946yılındaKüçükçiftlikParkıbelediyetarafındanistimlakedilecekmiş1946 yılında Küçükçiftlik Parkı belediye tarafından istimlak edilecekmiş
Özekici: Tarım alanları, betonlaşmaya açılmamalı
Haber3
12.09.2014
12:52
Özekici:

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Özekici, tarım arazilerinin üretimden ayrılarak imara açılması, parsellerinin kaydırılması, değiştirilmesi, mevcut parsellerin küçültülmesi ve istimlak bedeli ödenmeden parsellerin...

Haber3
Son Dakika
12.09.2014
ÖzekiciTarımalanlarıbetonlaşmayaaçılmamalıÖzekici Tarım alanları betonlaşmaya açılmamalı
Özekici: "Tarım Alanlarını Talan Etmekten Vazgeçmeliyiz"
Haber3
12.09.2014
11:03
Özekici:

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Özekici, tarım arazilerinin üretimden ayrılarak imara açılması, parsellerinin kaydırılması, değiştirilmesi, mevcut parsellerin küçültülmesi ve istimlak bedeli ödenmeden parsellerin içine başka

Haber3
Son Dakika
12.09.2014
ÖzekiciTarımAlanlarınıTalanEtmektenVazgeçmeliyizÖzekici Tarım Alanlarını Talan Etmekten Vazgeçmeliyiz
Ahmed Şahin - Birazcık dinlenmeye ne dersiniz?
Zaman
09.09.2014
02:06
967 ile 1030 tarihleri arasında bugünkü İran’ı, Afganistan’ı toprakları içine alarak ilk Türk hükümdarı unvanını kazanmış olan Gazneli Sultan Mahmud, İslam tarihinde önemli zaferlere sahip başarılı bir devlet adamı olarak bilinmektedir.Kendisi gibi saf ve temiz duygulara sahip Ayaz adlı bir de hizmetkârı vardır. Birlikte yaşadıkları ibretli ve tebessümlü olaylardan misaller anlatılır tarih kitaplarında. Bunlardan bir misal de ben arz etmek istiyorum hem de “Tarihin Şeref Levhaları” kitabımızın 114 bininci baskısından. Belki siz de tebessümle okur, tefekkürle dinlenme fırsatı bulursunuz bu vesile ile diye de düşünmekteyim.Gazne’nin bu aziz sultanı, yanında yardımcısı Ayaz’la birlikte bir köy yolundan geçerken yandaki ağacın dalından sarkan armutlar dikkatlerini çekip hoşlarına gider, bir anlık bir gafletle, uzandıkları armutları koparıp yerler. Ancak az sonra akılları başlarına gelir:- “Biz sahibinin izni olmadan armudunu koparıp yedik. Adam helal etmezse ne olacak halimiz? Kul hakkı bu?” diye düşünmeye başlarlar. Ayaz, çareyi şöyle bulur:- Sultanım işte köyün yanından geçiyoruz. Armudun sahibini bulur helalleşiriz.Öyle de yaparlar. Buldukları bahçe sahibine durumu anlatırlar. Adam gayet hürmetkâr:- Sultan Mahmud bizim bahçemizden armudumuzu koparıp yemişse bu bizim için unutulmaz bir şereftir. Bin defa helal olsun, der.Bahçe sahibinin bu sözleri Sultan’ın hoşuna gider:- Bir işin olursa mutlaka saraya gel, beni gör, seni bekleyeceğim, diyerek oradan ayrılır.Sultan’ın bu sözünü fırsat bilen adamın hanımı kocasına ısrara başlar:- Bak, tarlanı istimlak ederek elinden almaya çalışıyorlar. Seni saraya davet eden Sultan’a git, durumu anlat, bu tanışmayı değerlendir!Adam, ilk anda aldırmazsa da kadın ısrar edince daha fazla direnemez, bir sepet armut doldurup saraya doğru yola çıkar ve kendinden gayet emin şekilde sarayın avlusuna sorgusuz sualsiz girer. Ne yazık ki, derdini kimseye anlatamadan kötü niyetli bir adam diye yakalayıp zindana atarlar. Uzun bir zaman geçtikten sonra araya girenler durumu Sultan’a anlatırlar. Sultan hemen zindandan çıkarttığı adamı huzuruna alır, özür dileyerek:- Şimdi ne dilersen dile benden, der.Sultan’ın davetiyle geldiği sarayın avlusunda Sultan’ın adamları tarafından zindana atılan saf adamın dileği şöyle olur:- Bana bir ip, bir balta, bir de Kur’an-ı Kerim ver, yeter. Başkaca bir dileğim yoktur Sultan Mahmud’dan! Sultan şaşırır bu isteğe:- Garip şeyler istiyorsun, ne yapacaksın bir iple, bir baltayla, bir de Kur’an-ı Kerim’le? diye merakla sorma gereği duyar. Adam hiç beklemeden kararlı şekilde cevap verir:- İple beni sana göndermekte ısrar eden karımı asacağım. Baltayla da seninle tanışmama sebep olan armudu keseceğim. Kur’an’la ise Mahmud adında biriyle bir daha selamlaşmayı dahi kabul etmeyeceğime yemin ederek Kur’an’a el basacağım!Sultan Mahmud, ömrünün son günlerinde masum bir köylüyü haberi olmadan böylesine derin şekilde üzdüğünden dolayı üzülür, kalkıp adamı kucaklar, maruz kaldığı haksızlığı hemen önler, ayrıca zindana haksız olarak atıldığından dolayı yattığı günlerin tazminatını öder. Böylece işi tatlıya bağlayan köylü de evine sevinerek, eli dolu olarak döner.- Karısını asmaktan, armudu kesmekten, Kur’an’a da el basıp da Mahmud adındaki kimselerle selamlaşmayı dahi terke yemin etmekten vazgeçer.Bize de bu olayı tefekkür ve tebessümle okuyarak birazcık dinlenme fırsatı vermiş olur.
Zaman
Köşe Yazıları
09.09.2014
AhmedŞahin-Birazcıkdinlenmeyenedersiniz?Ahmed Şahin - Birazcık dinlenmeye ne dersiniz?
Unkapanı ile Yenikapı arasında açılan Atatürk Bulvarı 2.649.611 liraya mal olmuş!
Emlak Kulisi
04.09.2014
23:23
1944 yılında Yenikapı ile Unkapanı arasında, 2 bin 200 metre uzunluğu ile İstanbul'un en uzun caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı için belediye istimlak bedenleri dahil 2 milyon 649 bin 611 lira sarf edecekmiş.
Emlak Kulisi
Emlak
04.09.2014
UnkapanıileYenikapıarasındaaçılanAtatürkBulvarı2649611lirayamalolmuşUnkapanı ile Yenikapı arasında açılan Atatürk Bulvarı 2649611 liraya mal olmuş
Muş İl Kültür Müdüründen İha Muhabirine Tutanak Tehdidi
Haberler.com
04.09.2014
15:45
Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Muş?un Varto ilçesi Tepe köyünde istimlak bedelleri verilmeden yapılan höyük kazı çalışmasına köy sakinlerini kızdırırken, tepkilerin odağındaki isim Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, İHA muhabiri hakkında izinsiz görüntü aldığı gerekçesiyle tutanak tutulmasını talep etti.
Haberler.com
Güncel
04.09.2014
Muş/">MuşİlKültürMüdüründenİhaMuhabirineTutanakTehdidiMuş-İl-Kültür-Müdüründen-İha-Muhabirine-Tutanak-Tehdidi/">Muş İl Kültür Müdüründen İha Muhabirine Tutanak Tehdidi
Muş İl Kültür Müdüründen İha Muhabirine Tutanak Tehdidi
Haber3
04.09.2014
15:12
<aMuş İl Kültür Müdüründen İha Muhabirine Tutanak Tehdidi />

Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Muşun Varto ilçesi Tepe köyünde istimlak bedelleri verilmeden yapılan höyük kazı çalışmasına köy sakinlerini kızdırırken, tepkilerin odağındaki isim Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, İHA muhabiri hakkında iz

Haber3
Son Dakika
04.09.2014
Muş/">MuşİlKültürMüdüründenİhaMuhabirineTutanakTehdidiMuş-İl-Kültür-Müdüründen-İha-Muhabirine-Tutanak-Tehdidi/">Muş İl Kültür Müdüründen İha Muhabirine Tutanak Tehdidi
1944 yılında Pertevniyal Valide Sultan Cami bahçesi istimlak edilecekmiş!
Emlak Kulisi
02.09.2014
06:03
Aksaray semtinde Millet, Ordu ve Mustafa Kemal caddelerinin kesiştiği noktada dörtyoldan başlayarak Unkapanı'nda son bulan Atatürk Bulvarı'nın Saraçhane ile Aksaray arasında ki yolun yapımı için Valide Sultan Cami bahçesi istimlak edilecekmiş.
Emlak Kulisi
Emlak
02.09.2014
1944yılındaPertevniyalValideSultanCamibahçesiistimlakedilecekmiş1944 yılında Pertevniyal Valide Sultan Cami bahçesi istimlak edilecekmiş
Somalılar Termik Santrale 'Hayır' Dedi
Haber3
01.09.2014
14:55
Somalılar

MANİSAnın Soma İlçesine yapılacak 3üncü termik santral için zeytinliklerin kamulaştırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Deniş ve Yırca Mahallesi sakinleri santral yapımı amacıyla istimlak edilen zeytinliklerin kamulaştırılmasına...

Haber3
Son Dakika
01.09.2014
SomalılarTermikSantraleHayırDediSomalılar Termik Santrale Hayır Dedi
1943 yılında Florya'da inşaat yapmak için inşaat kooperatifi kurulmuş!
Emlak Kulisi
29.08.2014
22:46
1943 yılında Florya ve civarı istimlak edilerek kurulacak olan inşaat kooperatifinin üyelerine satılacakmış. Vali Lütfi Kırdar gibi şehrin önde gelenleri de kooperatife üye olanlar arasındaymış.
Emlak Kulisi
Emlak
29.08.2014
1943yılındaFloryadainşaatyapmakiçininşaatkooperatifikurulmuş1943 yılında Floryada inşaat yapmak için inşaat kooperatifi kurulmuş
İstimlak davası nedir?
Emlak Kulisi
22.08.2014
14:55
İstimlak davası, istimlak bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili için açılabiliyor. Peki istimlak davası nedir? İstimlak davası ne zaman hangi mahkemede açılır?
Emlak Kulisi
Emlak
22.08.2014
İstimlakdavasınedir?İstimlak davası nedir?
İstimlak bedeline itiraz!
Emlak Kulisi
22.08.2014
14:20
İstimlak ile özel kişilere ait gayrimenkullerin, kamu yararı gözetilerek kanun esaslarına göre karşılığı ödenmek kaydıyla alınıyor. Peki istimlak bedeline itiraz edilebilir mi? İtiraz nasıl yapılır?
Emlak Kulisi
Emlak
22.08.2014
İstimlakbedelineitirazİstimlak bedeline itiraz
İstimlak işlemi neden yapılır?
Emlak Kulisi
22.08.2014
12:58
İstimlak ile özel kişilere ait gayrimenkuller, kamu yararı gözetilerek kanun esaslarına göre karşılığı ödenmek kaydıyla alınıyor. Peki istimlak işlemi neden yapılır? İstimlak işlemi nasıl yapılır?
Emlak Kulisi
Emlak
22.08.2014
İstimlakişleminedenyapılır?İstimlak işlemi neden yapılır?
İstimlak uzlaşma daveti nedir?
Emlak Kulisi
22.08.2014
12:15
İstimlak bedelinin taşınmazın gerçek değerinden düşük kalması durumlarında İstimlak Uzlaşma komisyonu ile görüşmeler yapılabiliyor. Bu süreçte kişiye gönderilen istimlak uzlaşma daveti nedir? Uzlaşma daveti alındığında ne yapılır?
Emlak Kulisi
Emlak
22.08.2014
İstimlakuzlaşmadavetinedir?İstimlak uzlaşma daveti nedir?
İstimlak kanunu nedir?
Emlak Kulisi
22.08.2014
11:34
İstimlak kanunu nedir?: İstimlak mevzuatı kapsamında, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu istimlakin nasıl yapılacağını göstermek amacıyla yasalar bulunuyor. İşte belediye istimlak kanunu..
Emlak Kulisi
Emlak
22.08.2014
İstimlakkanununedir?İstimlak kanunu nedir?
İstimlak işlemleri rehberi!
Emlak Kulisi
22.08.2014
10:56
İstimlak işlemleri rehberi kapsamında; " İstimlak nedir? İstimlak işlemi neden yapılır? İstimlak durumu hakkında bilgi alma. İstimlak işlemleri. Uzlaşma davetini aldığınızda ne yapacaksınız?" soru ve konularının detaylarına yer veriliyor...
Emlak Kulisi
Emlak
22.08.2014
İstimlakişlemlerirehberiİstimlak işlemleri rehberi
Atatürk Bulvarı için 700 arsa ve bina istimlak edildi!
Emlak Kulisi
21.08.2014
18:33
Fatih'teki Tarihi Yarımada ve Beyoğlu'nu bağlayan Atatürk Bulvarı için 700 arsa ve üzerinde binalar 1941 yılında istimlak edildi. İşte Emlakkulisi.com'un tarih araştırmacısı Abdullah Kutalmış Mızrak'ın o haberi...
Emlak Kulisi
Emlak
21.08.2014
AtatürkBulvarıiçin700arsavebinaistimlakedildiAtatürk Bulvarı için 700 arsa ve bina istimlak edildi
1941 yılında Atatürk Bulvarı'nın açılması için 700 parça arsa ve bina istimlak edilecekmiş!
Emlak Kulisi
20.08.2014
23:12
İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan, Tarihî Yarımada'yı Beyoğlu yakasına bağlayan anayollardan biri olan 1,75 km uzunluğunda ki Gazi Bulvarı açılması için 700 parça emlak istimlak edilecekmiş.
Emlak Kulisi
Emlak
20.08.2014
1941yılındaAtatürkBulvarınınaçılmasıiçin700parçaarsavebinaistimlakedilecekmiş1941 yılında Atatürk Bulvarının açılması için 700 parça arsa ve bina istimlak edilecekmiş
Affedersiniz TOKİ
Zaman
20.08.2014
02:15
Biz mimarlar için, aslında küfür olmadığı halde küfürmüş gibi olan laflar vardır.Örneğin “Affedersiniz yarışmacı mimar” ya da “Affedersiniz Gezici mimar” veya “Affedersiniz Kanal İstanbula karşı mimar” gibi şeyler... Bu laflar aşağılamak amacı taşırlar ve muhataplar mesleğimizi sorgulamamız gerektiğini düşünürler.Onlar öyle desinler. Bizler için iki seçenek vardır; mimarlığı, planlamayı ve tasarımı (yapı ve kentsel mekân üretimi) yaşanabilir şehirler için, sürdürülebilir gelecek için yapmak ya da o anda kazanılan para ve güce kanmak, sürüklenmek gitmek. Tereddütsüz ilkini seçeriz, ister inanın ister inanmayın bunlara göz yummadığımızdan aşağılanmaya alışığız, küfür ve hakarete takılmayız.Herkes plansız şehirlerden şikayetçi, sular seller basıyor biraz yağmur yağdığında. Sellere maruz kalan bu kentlerde, hâlâ inanılması güç büyüklükte konut üretimi var ve artarak devam ediyor. Sınırsız betonlaşmadan, depremde çadır kuracak boş alan kalmadığından ötürü herkes rahatsız. Peki, biraz da kendimize baksak, gayrimenkul sahibi iseniz, mülkünüzü 100 liraya almışken, 1000 lira ettiğini duyduğunuzdaki memnuniyeti de bir tartsanız. Haşa, kötü bir şey değil bu. Biz de servet düşmanı değiliz. Helâl kazanç ile alınmış mülk değerlensin, katma değer kazandırsın. Peki, ya bu “değerlenmeye” dayalı sistem bir oyunsa? Ya paramızın satın alma gücünü el birliği ile yok ediyorsak? T.C. vatandaşları kendi ülkelerindeki değerli değersiz mülkleri, Türk Lirası dururken döviz bazında fiyatlandırıp, alıp satmaya çalışıyorlarsa? Yani aslında hepimizin içinde “mülke değer verme” zafiyeti varsa ve aslında belediyeler, müteahhitler, arsa spekülatörleri, hatta Gezi Parkında “kendi istediği” bina yapılmadığında küplere binen Başbakan bunu kullanıyorsa?..Kısaca devamlı inşaat yaparak, lüks konut üreterek, bunlara gereğinden fazla fiyat biçerek, önceden üretilmişlerin fiyatının balon gibi şişmesi herkesin işine geliyorsa ya? Aslında herkes gayrimenkuldeki bu önlenemez ve karşılıksız yükselişten pek rahatsız değilse? Dar gelirli vatandaş bile, bu düzende, bu sistemde, bir şekilde kazanç sağlamışsa? Bu sisteme dâhil olmuşsa? Sistem derken örnekleyelim; hayatını sobaya odun, kömür, taşıyarak geçirmiş ve TOKİnin kaloriferli, asansörlü ama çok kötü tasarlanmış dairesine kapağı atmış biri için, mimarî ve kent planlamasının, yeşilin ve kent mekânlarının değeri kalır mı? Öyle mutludur ki, kötü de olsa bir mülk sahibi oluğu için, dış politikadaki başarısızlığa, sınıra dayanmış IŞİDe, her ay cari açığı da artıran bir etken olan Türkiyedeki sığınmacıların istihdamı sorununa ve hatta ülkedeki bir azınlığı aşağılamak amaçlı “Affedersiniz” ön ekini kullanmaya takılmaz.Temmuz ayında araç sahipleri MTVnin ikinci taksidini ödediler. Araç almak için ÖTV ve diğer vergileri ödüyorlar. Araç muayene istasyonları araçları çok sıkı denetliyorlar, egzoz emisyonları ve hatta lastiğin diş derinliği bile kontrol ediliyor. Örneğin Gaziantepte 5000den fazla Suriye plakalı araç var, onların bu gibi vergi ve denetlenme zorunlulukları var mı? Yine Antepte, dört göçmen aile bir dairede ikamet ediyor, çünkü kiralar yüzde elli arttı. Türk ailesi ise tek başına, tek dairede kalmak istiyor ama ev tutamıyor. İç savaş ve yıkım yaşayan ülkelerinden kaçmak zorunda kalanların suçu değil bu ama T.C. vatandaşları arasından, en azından araç, vergi ve kira konusunda ben de “Affedersiniz -sadece bu konuda- Suriyeli” olmak istiyorum diyen çıkmaz mı?TOKİ devletin müteahhididir. Bir yere bir inşaat yapılacaksa, emir verilir, devreye girer, ucuz ya da pahalı, plansız ya da planlı, tasarlanmış ya da tasarlanmamış, çevreye etkisi iyiymiş kötüymüş, bakmadan, karar çıkarttırır istimlak eder, gerekirse yıkar, projesi ortada yokken ihaleye çıkar (projeyi de ihaleyi alan yapacaktır) ve inşaata başlar. Yurtdışı çıkış harçlarını kullanır, en az kendi kadar siyasi olarak güçlü, taşeron müteahhitleri vardır. Yapı denetiminden muaftır. Başbakanlıka bağlıdır, herhangi bir kuruma hesap vermez. Şu ana kadar TOKİye hak sahipleri tarafından açılmış dava sayısı, kaçını kaybettiği, ne kadar tazminat verdiği, cirosu, kâr-zarar dengesi gibi konular gizlidir. İsterse imar planı yapma yetkisine sahiptir. Evet, işine geldiği gibi imar planını değiştirir. Devletin arazileri TOKİye tahsis edilir. Bunun için Hazineye ne verir, ne alır, maliye ile ilişkisi nasıldır, nasıl fonlanır, kimseye bildirmek zorunda değildir. Asıl amacı sosyal konut yapıp, konut sahibi olmayan vatandaşa ev üretmek olan bu kurumun, ne kadar konutu sosyaldir, ne kadar konutu lükstür? Bunların satış fiyatları ile orantısı nedir? Neden stadyum yapar, neden sanayi sitesi yapar? Bunlara kim karar verir? Emir komuta zincirinde, kim ne kadar etkilidir, bunu siyasete
Zaman
Yorum
20.08.2014
AffedersinizTOKİAffedersiniz TOKİ
Ahmed Şahin - İslam'da ilk insan hakları mahkemesi hangi istimlakle başladı?
Zaman
19.08.2014
02:29
Yaşadığımız yirmi birinci asırda bile benzerini göremediğimiz böyle bir insan hakları mahkemesinin, saadet asrında hayata geçirilişini ibretle okuyor, tefekkürle takdirlerinize takdim ediyoruz.Halife Hazreti Ömer, cemaat çokluğundan dolayı Resulullahın (sas) mescidini genişletmek ihtiyacı duymuştu. Bunun için Türbe-i Saadetin etrafındaki arsaları, evleri istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulunulmuş, herkes büyük bir memnuniyetle arsasını, evini değerini düşünmeksizin mescidin genişlemesi için vermiş; ancak mülkünü vermemekte direnen tek kişi kalmıştı. Kimdi o tek kişi?-Hazreti Abbas!.. Resulullahın hem de amcası olan Abbas, mescide de olsa arsasını vermeyi düşünmüyordu.Bu defa bizzat Halife meşgul olup tekliflerini tekrarladı:-Ya Abbas, Resulullahın (sas) mescidine zorla alınmış bir arsa ilave etmeyi uygun bulmuyoruz. Şayet verilen değer az geliyorsa fazlasını vereyim, bu hayırlı iş tamamlansın. Resulullahın mescidi ihtiyacı karşılayacak genişliğe ulaşsın..Hayret! Hz. Abbastan hiç beklenmeyen cevap:-Mal benimse fazla fiyat verseniz de, mescide ilave etmeyi düşünseniz de vermek istemiyorum. Zorla elimden alacaksanız o başka.Halbuki, Halife, şahsı için değil amme menfaati için istimlak etmeyi istemektedir. Ammenin menfaati için Abbas vermelidir arsasını. Bunun için mahkemeye müracaat etmek zorunda kalır Halife. Hakim, meşhur hukukçu Übey bin Kaab. Devletin iddiası şu:-Biz yönetim olarak Abbasa değerinden fazla fiyat verdik, artık diretmeyip arsasını vermelidir...Mal sahibi Abbasın cevabı da şu:-Arsa benimse, mülküme ben sahipsem, değerinden fazla da verseler, mescide ilave niyetiyle de alsalar mülkümü satmak istemiyorum. Mahkeme, devlete karşı benim hakkımı korumalıdır.Durumu düşünen hakim Übey bin Kaab, kararını açıklar:-Kimse başkasının mülkünü, arsasını zorla elinden alamaz, mescide ilave için de olsa mal sahibinin rızası olmadan istimlak edemez. Abbasın mülkü Abbasta kalacak. Halife de olsa istimlak için mal sahibini zorlayamayacaktır!Adaletin kararına karşı Halifenin boynu büküktür. İtiraz yok, itaat vardır. Taraflar kalkıp kapıya doğru yönelirler.. Tam çıkarken Hz Abbastan son bir soru gelir:-Ya Übey! Şimdi mahkeme bitmiş, karar kesinleşmiş midir?-Evet ya Abbas!.. Mescide ilave niyetiyle de olsa kimse sahibinin elinden malını zorla alamaz! Karar kesinleşmiştir.İşte bu son söz üzerine Abbastan tarihe geçen meşhur açıklama duyulur:-Öyle ise der, şimdi beni dinleyin lütfen, yüce mahkemenize açıkça ifade ve ilan ediyorum ki, değerinden fazla para verildiği halde elimden alınamayan arsamı şu andan itibaren Resulullahın mescidine ilhak edilmek üzere hiçbir karşılık beklemeden hibe ediyorum! Arsam şu andan itibaren Halifenin emrindedir. Bu böyle biline ve karar ona göre verile.Hakim Übey bin Kaabda bir şaşırma hali.-Ya Abbas! der, önce fazla fiyatla da olsa vermedin, kararımızı dinledikten sonra ise parasız hibe ediyorsun! Neden böyle bir tavrı tercih ettin? Hz Abbasın tarihe geçen cevabı:-İslamın insan haklarına verdiği değeri dünyaya duyurmak için!..Ne dersiniz, onlar insan hakları mahkemesini böyle kurmuşlar, böyle hayata geçirmişler, böyle de duyurmuşlar o günkü dünyaya. Biz ise aynı şekilde bir adalet örneği verebiliyor muyuz bugünkü dünyaya. Yoksa biz de kendi değerlerimizi unutup yabancıların insan hakları mahkemesinden mi medet umar hale gelmişiz son devrelerde?-Fatebiru ya ülil ebsar! Düşünün ey basiret sahipleri!
Zaman
Köşe Yazıları
19.08.2014
AhmedŞahin-İslamdailkinsanhaklarımahkemesihangiistimlaklebaşladı?Ahmed Şahin - İslamda ilk insan hakları mahkemesi hangi istimlakle başladı?
Toplam "21" adet haber bulundu!
Sayfa:
Site üzerindeki bütün haberler kaynak belirtilerek dış kaynakların rss servisleri kullanılarak gösterilmektedir.
www.habergec.com site üzerindeki haberlerin doğruluğundan sorumlu değildir.
İletişim:info@habergec.com
Uçak Bileti