Habergec.Com Aranan Kelimeler:dolar kaç tl? Değerlendirme: 10 / 10 975698
habergec.com
24.10.2014 Cuma
Ana Sayfa
:: Detaylı Arama
Kelime(ler) 
Tür 
Yayıncı 
Zaman 
Sırala :: Türler
Gazeteler
İnternet Siteleri
Televizyonlar
Radyolar
Diğer

:: Gruplar
 

dolar kaç tl?

Kayıt dışı para girişleri TBMM gündeminde
Zaman
24.09.2014
15:21
CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Türkiyenin son yıllarda uluslararası kara para trafiğinin kavşağı haline geldiğini ve kayıt dışı para cennetine dönüştürüldüğünü savundu.Cari açık, kaynağı açıklanamayan kayıt dışı döviz girişleri ve ekonominin üretime dönük yapısal reformlarla ilgili soru önergesi veren Yüksel, hükümetin son yıllardaki kayıt dışı döviz girişlerinin kaynağını açıklayamadığını belirterek; Son dönemde kayıt dışı döviz girişlerindeki artış açıklanamıyor. Son 7 ayda Türkiyeye 8.2 milyar dolar para giriyor ve bu paranın kaynağı belli değil. Altın ihracatında, ihraç edilen ülkelerle rakamlar birbirini tutmuyor. Türkiyenin adı son yıllarda uluslararası kara para soruşturmalarında geçmeye başladı. Böyle şaibeli ve karanlık ilişkilerle ülke yönetilemez. Üretmeden, tarımı, hayvancılığı, reel sektörü destekleyip yatırımları arttırmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. dedi.Ekonomiyi yönetenlerin şu an yapısal reformdan söz etmeye başladığını belirten CHPli Yüksel, Ekonomiyi rasyonel olmayan, popülist ve keyfi kararlarla rayından çıkaranlar, şimdi yapısal reformlardan söz ediyor. Daha önceki yapısal reformları bozan siz değil miydiniz? diye sordu. Yüksel, Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin Cari açıkta bir iyileşme var. sözlerini anımsatarak, Cari açığın ne kadarı bu kaynağı belirsiz parayla kapatılmıştır. Bu para nereden gelmektedir, döviz girişinin kaynağı nedir? Cari açıkta bir gerileme var ise bu nereden kaynaklanıyor. sorusunu yöneltti.CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KAYITDIŞI PARA GİRİŞİAK Partinin iktidara geldiği 2002den itibaren Türkiyeye kaynağı belirsiz gizemli para girişinde patlama olduğunu iddia eden CHP Milletvekili Yüksel, Türkiyeye 2002den bu yana artarak büyük miktarda kaynağı belirsiz döviz giriyor. Bu paranın kaynağı belli değil. Bu para, Merkez Bankasının ödemeler dengesi tablosunda kayıt dışı ?ara net hata ve noksan kalemi altında gösteriliyor. 12 yılda 36 Milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi bu kalemde gösteriliyor. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük kayıtdışı para girişi. Bunu muhasebeleştirme hatası olarak görüp net hata ve noksan diye geçiştirip, üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. dedi. Yüksel, Kayıtdışı sermaye girişlerindeki artışın, 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları ile ortaya çıkan tabloyla örtüştüğünü de kaydetti.KAYITDIŞI PARA GİRİŞİ TBMM GÜNDEMİNDECHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel; cari açık, kaynağı açıklanamayan kayıt dışı döviz girişleri ve ekonominin üretime dönük yapısal reformlarla ilgili soru önergesi verdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacana 2013 sonunda 65 Milyar Dolar olan Türkiyenin cari açığı, 2014 sonunda kaç milyar dolar olacak? diye sordu. KAYITDIŞI PARA MEŞRULAŞTIRILDI MI?Yüksel TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, 2008 Krizi döneminde Arap coğrafyasından ülkeye giren kaynağı belirsiz paranın bir kısmının, hükümetin çıkardığı varlık barışı ve mali aflarla meşrulaştırıldığı bilgisinin doğru olup olmadığını da sordu. CHPLİ YÜKSEL, BABACANA ŞU SORULARI YÖNELTTİ 2002 ile 2014 yılının ilk 6 ayını da kapsayan dönemde ülkemize kaç TL. lik para girişi olmuştur? Aynı dönemde kaç TL. lik para çıkışı söz konusudur? Para girişlerinin kaynağı nedir? 2002 yılından içinde bulunduğumuz bu dönemde dahil olmak üzere, Cumhuriyet tarihinin en büyük kayıt dışı girişlerinin olduğu, bu girişlerin Merkez Bankasının ödemeler dengesi tablosunda muhasebeleştirme hatası olarak görülüp net hata ve noksan kalemi altında gösterilerek, geçiştirildiği iddiaları doğru mudur? Yıllık açığın 2013 sonunda 65 milyar dolar olduğundan hareketle, 2014 yılının kaç milyar dolar cari açıkla kapatılması öngörülmektedir? Ülkemize cari açığı kapatacak ölçüde net sermaye girişi var mıdır? Sermaye hareketiyle net döviz girişi ne kadar TLdir? Ocak 2014ten bu yana cari açık aylar itibariyle nedir? Cari açıkta bir gerileme var ise bu nereden kaynaklanmaktadır? İddia edildiği gibi cari açığın nedeni, tarım ve sanayide ithalata bağımlı hale gelen üretim yapısı mıdır? Eğer öyle ise tarım ve sanayide üretim yapımızın değiştirilmesi noktasında hükümetinizin herhangi bir çalışması var mıdır? Bu yıl ekonomi ortalama ne kadar büyümüştür? Cari açığın GSYHya oranı nedir? Büyümenin yarı yarıya düşmesine rağmen cari açık / GSYH oranımızın aynı çizgide olduğu doğru mudur? Dış sermaye girişine dayalı bir ekonomi ve büyüme yerine, ihracatı artıracak bir üretim yapısının hala kurulmamış olmasının nedenleri nelerdir? Cari açık çıkmazından kurtulmak için yatırım ve üretim politikalarını değiştirmeyi, üretime ağırlık vermeyi düşünüyor musunuz? 2008 krizi döneminde ülkeye kaynağı belirsiz kayıt dışı para girişi olduğu, söz konusu paranın Ortadoğudan, Arap coğrafyasından geldiği, Hükümetlerinizin çıkardığı varlık barışı ve mali aflarla da kayıt dışı paranın bir bölümünün vergilendirmek suretiyle meşrulaştırıldığı doğru m
Zaman
Ekonomi
24.09.2014
KayıtdışıparagirişleriTBMMgündemindeKayıt dışı para girişleri TBMM gündeminde
Kayıt dışı para girişleri TBMM gündeminde
Zaman
24.09.2014
15:21
CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Türkiyenin son yıllarda uluslararası kara para trafiğinin kavşağı haline geldiğini ve kayıt dışı para cennetine dönüştürüldüğünü savundu.Cari açık, kaynağı açıklanamayan kayıt dışı döviz girişleri ve ekonominin üretime dönük yapısal reformlarla ilgili soru önergesi veren Yüksel, hükümetin son yıllardaki kayıt dışı döviz girişlerinin kaynağını açıklayamadığını belirterek; Son dönemde kayıt dışı döviz girişlerindeki artış açıklanamıyor. Son 7 ayda Türkiyeye 8.2 milyar dolar para giriyor ve bu paranın kaynağı belli değil. Altın ihracatında, ihraç edilen ülkelerle rakamlar birbirini tutmuyor. Türkiyenin adı son yıllarda uluslararası kara para soruşturmalarında geçmeye başladı. Böyle şaibeli ve karanlık ilişkilerle ülke yönetilemez. Üretmeden, tarımı, hayvancılığı, reel sektörü destekleyip yatırımları arttırmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. dedi.Ekonomiyi yönetenlerin şu an yapısal reformdan söz etmeye başladığını belirten CHPli Yüksel, Ekonomiyi rasyonel olmayan, popülist ve keyfi kararlarla rayından çıkaranlar, şimdi yapısal reformlardan söz ediyor. Daha önceki yapısal reformları bozan siz değil miydiniz? diye sordu. Yüksel, Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin Cari açıkta bir iyileşme var. sözlerini anımsatarak, Cari açığın ne kadarı bu kaynağı belirsiz parayla kapatılmıştır. Bu para nereden gelmektedir, döviz girişinin kaynağı nedir? Cari açıkta bir gerileme var ise bu nereden kaynaklanıyor. sorusunu yöneltti.CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KAYITDIŞI PARA GİRİŞİAK Partinin iktidara geldiği 2002den itibaren Türkiyeye kaynağı belirsiz gizemli para girişinde patlama olduğunu iddia eden CHP Milletvekili Yüksel, Türkiyeye 2002den bu yana artarak büyük miktarda kaynağı belirsiz döviz giriyor. Bu paranın kaynağı belli değil. Bu para, Merkez Bankasının ödemeler dengesi tablosunda kayıt dışı ?ara net hata ve noksan kalemi altında gösteriliyor. 12 yılda 36 Milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi bu kalemde gösteriliyor. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük kayıtdışı para girişi. Bunu muhasebeleştirme hatası olarak görüp net hata ve noksan diye geçiştirip, üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. dedi. Yüksel, Kayıtdışı sermaye girişlerindeki artışın, 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları ile ortaya çıkan tabloyla örtüştüğünü de kaydetti.KAYITDIŞI PARA GİRİŞİ TBMM GÜNDEMİNDECHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel; cari açık, kaynağı açıklanamayan kayıt dışı döviz girişleri ve ekonominin üretime dönük yapısal reformlarla ilgili soru önergesi verdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacana 2013 sonunda 65 Milyar Dolar olan Türkiyenin cari açığı, 2014 sonunda kaç milyar dolar olacak? diye sordu. KAYITDIŞI PARA MEŞRULAŞTIRILDI MI?Yüksel TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, 2008 Krizi döneminde Arap coğrafyasından ülkeye giren kaynağı belirsiz paranın bir kısmının, hükümetin çıkardığı varlık barışı ve mali aflarla meşrulaştırıldığı bilgisinin doğru olup olmadığını da sordu. CHPLİ YÜKSEL, BABACANA ŞU SORULARI YÖNELTTİ 2002 ile 2014 yılının ilk 6 ayını da kapsayan dönemde ülkemize kaç TL. lik para girişi olmuştur? Aynı dönemde kaç TL. lik para çıkışı söz konusudur? Para girişlerinin kaynağı nedir? 2002 yılından içinde bulunduğumuz bu dönemde dahil olmak üzere, Cumhuriyet tarihinin en büyük kayıt dışı girişlerinin olduğu, bu girişlerin Merkez Bankasının ödemeler dengesi tablosunda muhasebeleştirme hatası olarak görülüp net hata ve noksan kalemi altında gösterilerek, geçiştirildiği iddiaları doğru mudur? Yıllık açığın 2013 sonunda 65 milyar dolar olduğundan hareketle, 2014 yılının kaç milyar dolar cari açıkla kapatılması öngörülmektedir? Ülkemize cari açığı kapatacak ölçüde net sermaye girişi var mıdır? Sermaye hareketiyle net döviz girişi ne kadar TLdir? Ocak 2014ten bu yana cari açık aylar itibariyle nedir? Cari açıkta bir gerileme var ise bu nereden kaynaklanmaktadır? İddia edildiği gibi cari açığın nedeni, tarım ve sanayide ithalata bağımlı hale gelen üretim yapısı mıdır? Eğer öyle ise tarım ve sanayide üretim yapımızın değiştirilmesi noktasında hükümetinizin herhangi bir çalışması var mıdır? Bu yıl ekonomi ortalama ne kadar büyümüştür? Cari açığın GSYHya oranı nedir? Büyümenin yarı yarıya düşmesine rağmen cari açık / GSYH oranımızın aynı çizgide olduğu doğru mudur? Dış sermaye girişine dayalı bir ekonomi ve büyüme yerine, ihracatı artıracak bir üretim yapısının hala kurulmamış olmasının nedenleri nelerdir? Cari açık çıkmazından kurtulmak için yatırım ve üretim politikalarını değiştirmeyi, üretime ağırlık vermeyi düşünüyor musunuz? 2008 krizi döneminde ülkeye kaynağı belirsiz kayıt dışı para girişi olduğu, söz konusu paranın Ortadoğudan, Arap coğrafyasından geldiği, Hükümetlerinizin çıkardığı varlık barışı ve mali aflarla da kayıt dışı paranın bir bölümünün vergilendirmek suretiyle meşrulaştırıldığı doğru m
Zaman
Ana Sayfa
24.09.2014
KayıtdışıparagirişleriTBMMgündemindeKayıt dışı para girişleri TBMM gündeminde
Kolej arazisini 'Emir büyük yerden' deyip Fenerbahçe'ye vermediler
Zaman
16.09.2014
18:40
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir’de 20 yıllığına devletten kiraladıkları kolej arazisinin tapusunu almaya çalıştıklarını ama engellendiklerini söyledi. Deneyimli yönetici, bakan ve diğer yetkililere konuyu ilettiklerini, büyük yerlerden gelen emirlerle kendilerine zorluk çıkartıldığını belirtti.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eğitim yılı açılış töreninde sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Eğitim Kurumları’nın düzenlediği programa katılan Yıldırım, engellemelerden dert yandı. Ataşehir’de bulunan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne bağlı kolej arazisi konusunda kendilerine zorluk çıkartıldığını belirten tecrübeli yönetici, ne pahasına olursa olsun burayı kulübe kazandıracaklarını söyledi.Okulun bulunduğu arazideki tüm yapıların Fenerbahçeliler tarafından yaptırıldığını ve 20 yıllığına devletten kiralandığını vurgulayan Aziz Yıldırım, “20 yılın sonunda Türkiye’de gelenektir, her şey uzatılır. Ama Fenerbahçe geldiği zaman bu olay tersine işliyor ve burayı 20 yıl doldurmadan müracaat etmemize rağmen kendi ihtiyaçlarında kullanacakları için vermediler. Bunun üzerine sayın bakan ve yetkililerle görüştük. Hepsinin söylediği ‘bu okul bize lazım Fenerbahçe’yi ne yapacağız’. Sonuçta geldiğimiz nokta bu okulun arazisi ve binaları ile beraber satışının yapılmasını sağlamaktı. Ve bunu sağladık.” dedi.Ataşehir’deki araziye 50 trilyon fiyat biçildiğini bunu vermeyi kabul ettikleri halde ihaleden vazgeçildiğini dile getiren 61 yaşındaki futbol adamı, “Buna göre ihale hazırlıkları ve kulübe göre düzenlemeler yapıldı ama gene vazgeçtiler. Emirler büyük yerlerden geldi, şimdi duyduğumuza göre 70 trilyona ihale vereceklermiş. Bunu kaç milyon dolar ve TL’lere çıkarsalar da burası Fenerbahçe’nindir biz ne olursa olsun, alacağız. Bu böyle bilinsin.” sözleriyle adeta meydan okudu.Sahadaki herkes kardeştirTrabzon’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında dili boğazına kaçan rakip takım oyuncusu Recep Uğur Öztürk’e ilk müdahaleyi gerçekleştiren Fenerbahçe masörü Eren Akkaya, sadece görevini yaptığını söyledi. Böyle bir durumda takımın önemli olmadığını belirten Akkaya, yaşananları şöyle anlattı: “Top taç çizgisine yöneldiği anda Mehdi ile Uğur arkadaşımız ikili mücadeleye girdi. Bu esnada Mehdi’nin kolu Uğur’un gırtlağına geldi. Uğur eliyle boğazını tuttu ve gözleriyle yukarı baktı. Ayaklarıyla çırpınmaya başlayıp, elini boğazına götürdüğünde bir şey olduğunu anladım. Hemen girdim sahaya. Baktım nefes alamıyor. O arada konuşuyordum. ‘Sakin ol aslanım, sakin ol. Bir şey yok’ dilini tuttum ve çıkardım. Nefes almaya başladı. Trabzonsporlu ya da herhangi bir takım futbolcusu olması önemli değildi. Bu mesleğimin bir parçası. Çok şükür ki ucuz atlattık. Sahada rakibiz ama hakem de olsa, rakip de olsa, aynı zamanda kardeşiz.”Sow ve Diego’dan ‘sorun yok’ mesajıFenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maça damga vuran olaylardan biri de Diego Ribas ile Musa Sow’un tartışmasıydı. Brezilyalı yıldız, müsait durumdaki Sow’a pas vermeyip şut çektiği için ikili atışmıştı. Diego ve Sow, dün birlikte fotoğraf çektirip aralarının bozuk olduğu iddialarına cevap verdi. Diego, “İstediklerimizi sahaya yansıtamamış olmamızın verdiği hayal kırıklığı ile aramızda öyle bir konuşma yaşadık.” derken Sow, “Diego iyi bir arkadaşım. Sezon boyunca ona ihtiyaç duyacağız. Çünkü aynı hedeflere sahibiz. Trabzon’da hepimiz kazanmayı çok istiyorduk. Aslında bu, kazanma isteğimizin sahaya yansımasıydı.” ifadelerini kullandı.
Zaman
Ana Sayfa
16.09.2014
KolejarazisiniEmirbüyükyerdendeyipFenerbahçeyevermedilerKolej arazisini Emir büyük yerden deyip Fenerbahçeye vermediler
Kolej arazisini 'Emir büyük yerden' deyip Fenerbahçe'ye vermediler
Zaman
16.09.2014
02:01
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir’de 20 yıllığına devletten kiraladıkları kolej arazisinin tapusunu almaya çalıştıklarını ama engellendiklerini söyledi. Deneyimli yönetici, bakan ve diğer yetkililere konuyu ilettiklerini, büyük yerlerden gelen emirlerle kendilerine zorluk çıkartıldığını belirtti.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eğitim yılı açılış töreninde sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Eğitim Kurumları’nın düzenlediği programa katılan Yıldırım, engellemelerden dert yandı. Ataşehir’de bulunan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne bağlı kolej arazisi konusunda kendilerine zorluk çıkartıldığını belirten tecrübeli yönetici, ne pahasına olursa olsun burayı kulübe kazandıracaklarını söyledi.Okulun bulunduğu arazideki tüm yapıların Fenerbahçeliler tarafından yaptırıldığını ve 20 yıllığına devletten kiralandığını vurgulayan Aziz Yıldırım, “20 yılın sonunda Türkiye’de gelenektir, her şey uzatılır. Ama Fenerbahçe geldiği zaman bu olay tersine işliyor ve burayı 20 yıl doldurmadan müracaat etmemize rağmen kendi ihtiyaçlarında kullanacakları için vermediler. Bunun üzerine sayın bakan ve yetkililerle görüştük. Hepsinin söylediği ‘bu okul bize lazım Fenerbahçe’yi ne yapacağız’. Sonuçta geldiğimiz nokta bu okulun arazisi ve binaları ile beraber satışının yapılmasını sağlamaktı. Ve bunu sağladık.” dedi.Ataşehir’deki araziye 50 trilyon fiyat biçildiğini bunu vermeyi kabul ettikleri halde ihaleden vazgeçildiğini dile getiren 61 yaşındaki futbol adamı, “Buna göre ihale hazırlıkları ve kulübe göre düzenlemeler yapıldı ama gene vazgeçtiler. Emirler büyük yerlerden geldi, şimdi duyduğumuza göre 70 trilyona ihale vereceklermiş. Bunu kaç milyon dolar ve TL’lere çıkarsalar da burası Fenerbahçe’nindir biz ne olursa olsun, alacağız. Bu böyle bilinsin.” sözleriyle adeta meydan okudu.Sahadaki herkes kardeştirTrabzon’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında dili boğazına kaçan rakip takım oyuncusu Recep Uğur Öztürk’e ilk müdahaleyi gerçekleştiren Fenerbahçe masörü Eren Akkaya, sadece görevini yaptığını söyledi. Böyle bir durumda takımın önemli olmadığını belirten Akkaya, yaşananları şöyle anlattı: “Top taç çizgisine yöneldiği anda Mehdi ile Uğur arkadaşımız ikili mücadeleye girdi. Bu esnada Mehdi’nin kolu Uğur’un gırtlağına geldi. Uğur eliyle boğazını tuttu ve gözleriyle yukarı baktı. Ayaklarıyla çırpınmaya başlayıp, elini boğazına götürdüğünde bir şey olduğunu anladım. Hemen girdim sahaya. Baktım nefes alamıyor. O arada konuşuyordum. ‘Sakin ol aslanım, sakin ol. Bir şey yok’ dilini tuttum ve çıkardım. Nefes almaya başladı. Trabzonsporlu ya da herhangi bir takım futbolcusu olması önemli değildi. Bu mesleğimin bir parçası. Çok şükür ki ucuz atlattık. Sahada rakibiz ama hakem de olsa, rakip de olsa, aynı zamanda kardeşiz.”Sow ve Diego’dan ‘sorun yok’ mesajıFenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maça damga vuran olaylardan biri de Diego Ribas ile Musa Sow’un tartışmasıydı. Brezilyalı yıldız, müsait durumdaki Sow’a pas vermeyip şut çektiği için ikili atışmıştı. Diego ve Sow, dün birlikte fotoğraf çektirip aralarının bozuk olduğu iddialarına cevap verdi. Diego, “İstediklerimizi sahaya yansıtamamış olmamızın verdiği hayal kırıklığı ile aramızda öyle bir konuşma yaşadık.” derken Sow, “Diego iyi bir arkadaşım. Sezon boyunca ona ihtiyaç duyacağız. Çünkü aynı hedeflere sahibiz. Trabzon’da hepimiz kazanmayı çok istiyorduk. Aslında bu, kazanma isteğimizin sahaya yansımasıydı.” ifadelerini kullandı.
Zaman
Spor
16.09.2014
KolejarazisiniEmirbüyükyerdendeyipFenerbahçeyevermedilerKolej arazisini Emir büyük yerden deyip Fenerbahçeye vermediler
Yolsuzluk işte böyle örtbas edildi
Zaman
05.09.2014
02:16
17 Aralık 2013 Salı sabahına Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin yaptığı ‘yolsuzluk ve rüşvet operasyonu’ ile uyandı.Bazı bakan çocukları ile işadamlarının gözaltına alındığı operasyonla ortaya çıkan yolsuzluklar, tarihe kara leke olarak geçti. Para sayma makinesi, ayakkabı kutularındaki dövizler, bakan ile oğlu arasındaki telefon görüşmesinde geçen ‘Hiçbir şey yok baba. Üç beş kuruş, 1 trilyon civarı para var’ cümleleri... Başbakan ile oğlu arasında gerçekleşen telefon konuşmasındaki ‘Sıfırladınız mı?’ ifadesi aylarca konuşuldu. İran uyruklu işadamı Reza Zarrab’ın dağıttığı iddia edilen rüşvet rakamları dudakları uçaklatacak kadar büyüktü: 139 milyon TL. Kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili ekonomik büyüklük ise 87 milyar Euro idi. Oğulları tutuklanan bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler ile Erdoğan Bayraktar, 25 Aralık’ta istifa etti.17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından Türkiye’nin gündemine ikinci bir soruşturma damgasını vurdu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın başlattığı soruşturma 1.5 yıla yakın sürmüştü. Mali büyüklüğü 100 milyar doları bulan, 28 büyük ihale, bir medya grubunun ihale karşılığı satın alınması, TÜRGEV gibi konular bu dosyada mercek altına alınmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın (Cumhurbaşkanı) oğlu Bilal Erdoğan’da takip altındaydı. Savcı Akkaş’ın operasyon talimatı, 17 Aralık’ın ardından göreve gelen İstanbul Emniyeti yetkilileri karşı çıktı. Soruşturma yapması engellenen Akkaş’ın önce dosyası elinden alındı, ardından sürgün edildi. Türkiye, giderek otoriter bir yönetime geçiş sürecine girdi. Twitter ve YouTube kapatıldı. Basın mensuplarına emniyet giriş yasağı getirildi. HSYK’yı adalet bakanına bağlayacak kanun Meclis’ten geçirildi. Kanuni düzenlemeyle, MİT’e ancak Muhaberat devletlerinde görülebilecek derecede geniş yetkiler verildi.Ayakkabı kutularında deste deste dövizTelefon trafiği... Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görevlendirilen polisler önce Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın Ankara’daki evine geldi. Bakanın oğlu polisleri görünce, babasını, o da Muammer Güler’i aradı. Güler ise bürokratlarını aradı ve kendi oğlunun evinde de arama olduğunu öğrendi. Saat 06.00-İstanbul: Barış Güler’in oğlunun kaldığı otel odasında arama başladı. AB Bakanı Egemen Bağış’a 4.5 milyon dolar rüşvet verildiği görüntülenmişti. Savcılığın arama ve gözaltı kararı gösterildi. Evde kutuların içinde deste deste döviz ve Türk Lirası bulundu. Aynı saatlerde Ataşehir’deki Halk Bankası Genel Müdürlük binası arandı. Genel Müdür Süleyman Aslan ve eşi gözaltına alındı. Reza Zarrab’ın Kanlıca’daki yalısı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in evi, işadamı Ali Ağaoğlu’nun evi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisi, aranan mekânlar arasındaydı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın telefonu ile uyandı. Mali Şube o gün 71 kişiyi gözaltına alacaktı. Çapkın ‘Neden bana söylemediniz?’ diye sorunca Saygılı, ‘Üstlerinize bildirecektiniz amirim. O zaman da operasyon yapamazdık.’ cevabını verdi. Çapkın, ‘Delillerinizi sağlam mı?’ diye sordu, evet cevabını aldı ve telefonu kapattı.‘Üç beş kuruş’, 1 trilyon civarı paraymışSaat 06.45: Bakan Güler’in oğlu babasını yeniden aradı. Güler, Sofya’ya uçacaktı ve gezisini iptal etti. Oğluna evde ne kadar para olduğunu sorunca ‘Hiçbir şey yok baba. Üç beş kuruş para. 1 trilyon civarı para var!’ cevabını aldı. Erdoğan Bayraktar da bürokratını arayarak ‘Kaçabiliyorsan kaç’, dedi.‘Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var’Saat 08.01: Başbakan o sabah Ankara’daki evindeydi. Saat 11.00’de Konya’daki Şeb-i Arus’a katılacaktı. Kızı Sümeyye’yi İstanbul’daki oğlu Bilal Erdoğan’ın yanına gönderdi. İnternete düşen ses kayıtlarında ise şu konuşmanın takıldığı iddia edildi. Oğlu Bilal’i arayan Başbakan ‘Senin elinde ne var ne yok çıkar’ dedi. Oğlu, ‘Bende ne olabilir baba, senin paran var’ diyen Bilal’e babası ‘Aranızda irtibat kurun.’ talimatını verdi. Saat 11.00-İstanbul Kısıklı: Erdoğan ailesinde tam bir panik yaşanıyordu. Telefon dinlemelerine Kısıklı’daki evde Erdoğan’ın kızı ve eniştesinin ‘kâğıt öğütücü makinesi’ alınması yönündeki konuşmaları takıldı. Saat 11.17: Başbakan Ankara’dan oğlu Bilal’i aradı. ‘Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var.’ diyen Erdoğan’a oğlu Bilal, ‘Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah.’ cevabını verdi.Başbakan&rsq
Zaman
En Çok Okunan
05.09.2014
YolsuzlukişteböyleörtbasedildiYolsuzluk işte böyle örtbas edildi
Yolsuzluk işte böyle örtbas edildi
Zaman
05.09.2014
02:09
17 Aralık 2013 Salı sabahına Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin yaptığı ‘yolsuzluk ve rüşvet operasyonu’ ile uyandı.Bazı bakan çocukları ile işadamlarının gözaltına alındığı operasyonla ortaya çıkan yolsuzluklar, tarihe kara leke olarak geçti. Para sayma makinesi, ayakkabı kutularındaki dövizler, bakan ile oğlu arasındaki telefon görüşmesinde geçen ‘Hiçbir şey yok baba. Üç beş kuruş, 1 trilyon civarı para var’ cümleleri... Başbakan ile oğlu arasında gerçekleşen telefon konuşmasındaki ‘Sıfırladınız mı?’ ifadesi aylarca konuşuldu. İran uyruklu işadamı Reza Zarrab’ın dağıttığı iddia edilen rüşvet rakamları dudakları uçaklatacak kadar büyüktü: 139 milyon TL. Kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili ekonomik büyüklük ise 87 milyar Euro idi. Oğulları tutuklanan bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler ile Erdoğan Bayraktar, 25 Aralık’ta istifa etti.17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından Türkiye’nin gündemine ikinci bir soruşturma damgasını vurdu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın başlattığı soruşturma 1.5 yıla yakın sürmüştü. Mali büyüklüğü 100 milyar doları bulan, 28 büyük ihale, bir medya grubunun ihale karşılığı satın alınması, TÜRGEV gibi konular bu dosyada mercek altına alınmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın (Cumhurbaşkanı) oğlu Bilal Erdoğan’da takip altındaydı. Savcı Akkaş’ın operasyon talimatı, 17 Aralık’ın ardından göreve gelen İstanbul Emniyeti yetkilileri karşı çıktı. Soruşturma yapması engellenen Akkaş’ın önce dosyası elinden alındı, ardından sürgün edildi. Türkiye, giderek otoriter bir yönetime geçiş sürecine girdi. Twitter ve YouTube kapatıldı. Basın mensuplarına emniyet giriş yasağı getirildi. HSYK’yı adalet bakanına bağlayacak kanun Meclis’ten geçirildi. Kanuni düzenlemeyle, MİT’e ancak Muhaberat devletlerinde görülebilecek derecede geniş yetkiler verildi.Ayakkabı kutularında deste deste dövizTelefon trafiği... Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görevlendirilen polisler önce Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın Ankara’daki evine geldi. Bakanın oğlu polisleri görünce, babasını, o da Muammer Güler’i aradı. Güler ise bürokratlarını aradı ve kendi oğlunun evinde de arama olduğunu öğrendi. Saat 06.00-İstanbul: Barış Güler’in oğlunun kaldığı otel odasında arama başladı. AB Bakanı Egemen Bağış’a 4.5 milyon dolar rüşvet verildiği görüntülenmişti. Savcılığın arama ve gözaltı kararı gösterildi. Evde kutuların içinde deste deste döviz ve Türk Lirası bulundu. Aynı saatlerde Ataşehir’deki Halk Bankası Genel Müdürlük binası arandı. Genel Müdür Süleyman Aslan ve eşi gözaltına alındı. Reza Zarrab’ın Kanlıca’daki yalısı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in evi, işadamı Ali Ağaoğlu’nun evi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisi, aranan mekânlar arasındaydı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın telefonu ile uyandı. Mali Şube o gün 71 kişiyi gözaltına alacaktı. Çapkın ‘Neden bana söylemediniz?’ diye sorunca Saygılı, ‘Üstlerinize bildirecektiniz amirim. O zaman da operasyon yapamazdık.’ cevabını verdi. Çapkın, ‘Delillerinizi sağlam mı?’ diye sordu, evet cevabını aldı ve telefonu kapattı.‘Üç beş kuruş’, 1 trilyon civarı paraymışSaat 06.45: Bakan Güler’in oğlu babasını yeniden aradı. Güler, Sofya’ya uçacaktı ve gezisini iptal etti. Oğluna evde ne kadar para olduğunu sorunca ‘Hiçbir şey yok baba. Üç beş kuruş para. 1 trilyon civarı para var!’ cevabını aldı. Erdoğan Bayraktar da bürokratını arayarak ‘Kaçabiliyorsan kaç’, dedi.‘Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var’Saat 08.01: Başbakan o sabah Ankara’daki evindeydi. Saat 11.00’de Konya’daki Şeb-i Arus’a katılacaktı. Kızı Sümeyye’yi İstanbul’daki oğlu Bilal Erdoğan’ın yanına gönderdi. İnternete düşen ses kayıtlarında ise şu konuşmanın takıldığı iddia edildi. Oğlu Bilal’i arayan Başbakan ‘Senin elinde ne var ne yok çıkar’ dedi. Oğlu, ‘Bende ne olabilir baba, senin paran var’ diyen Bilal’e babası ‘Aranızda irtibat kurun.’ talimatını verdi. Saat 11.00-İstanbul Kısıklı: Erdoğan ailesinde tam bir panik yaşanıyordu. Telefon dinlemelerine Kısıklı’daki evde Erdoğan’ın kızı ve eniştesinin ‘kâğıt öğütücü makinesi’ alınması yönündeki konuşmaları takıldı. Saat 11.17: Başbakan Ankara’dan oğlu Bilal’i aradı. ‘Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var.’ diyen Erdoğan’a oğlu Bilal, ‘Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah.’ cevabını verdi.Başbakan&rsq
Zaman
Güncel
05.09.2014
YolsuzlukişteböyleörtbasedildiYolsuzluk işte böyle örtbas edildi
Yolsuzluk işte böyle örtbas edildi
Zaman
05.09.2014
02:09
17 Aralık 2013 Salı sabahına Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin yaptığı ‘yolsuzluk ve rüşvet operasyonu’ ile uyandı.Bazı bakan çocukları ile işadamlarının gözaltına alındığı operasyonla ortaya çıkan yolsuzluklar, tarihe kara leke olarak geçti. Para sayma makinesi, ayakkabı kutularındaki dövizler, bakan ile oğlu arasındaki telefon görüşmesinde geçen ‘Hiçbir şey yok baba. Üç beş kuruş, 1 trilyon civarı para var’ cümleleri... Başbakan ile oğlu arasında gerçekleşen telefon konuşmasındaki ‘Sıfırladınız mı?’ ifadesi aylarca konuşuldu. İran uyruklu işadamı Reza Zarrab’ın dağıttığı iddia edilen rüşvet rakamları dudakları uçaklatacak kadar büyüktü: 139 milyon TL. Kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili ekonomik büyüklük ise 87 milyar Euro idi. Oğulları tutuklanan bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler ile Erdoğan Bayraktar, 25 Aralık’ta istifa etti.17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından Türkiye’nin gündemine ikinci bir soruşturma damgasını vurdu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın başlattığı soruşturma 1.5 yıla yakın sürmüştü. Mali büyüklüğü 100 milyar doları bulan, 28 büyük ihale, bir medya grubunun ihale karşılığı satın alınması, TÜRGEV gibi konular bu dosyada mercek altına alınmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın (Cumhurbaşkanı) oğlu Bilal Erdoğan’da takip altındaydı. Savcı Akkaş’ın operasyon talimatı, 17 Aralık’ın ardından göreve gelen İstanbul Emniyeti yetkilileri karşı çıktı. Soruşturma yapması engellenen Akkaş’ın önce dosyası elinden alındı, ardından sürgün edildi. Türkiye, giderek otoriter bir yönetime geçiş sürecine girdi. Twitter ve YouTube kapatıldı. Basın mensuplarına emniyet giriş yasağı getirildi. HSYK’yı adalet bakanına bağlayacak kanun Meclis’ten geçirildi. Kanuni düzenlemeyle, MİT’e ancak Muhaberat devletlerinde görülebilecek derecede geniş yetkiler verildi.Ayakkabı kutularında deste deste dövizTelefon trafiği... Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda görevlendirilen polisler önce Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan’ın Ankara’daki evine geldi. Bakanın oğlu polisleri görünce, babasını, o da Muammer Güler’i aradı. Güler ise bürokratlarını aradı ve kendi oğlunun evinde de arama olduğunu öğrendi. Saat 06.00-İstanbul: Barış Güler’in oğlunun kaldığı otel odasında arama başladı. AB Bakanı Egemen Bağış’a 4.5 milyon dolar rüşvet verildiği görüntülenmişti. Savcılığın arama ve gözaltı kararı gösterildi. Evde kutuların içinde deste deste döviz ve Türk Lirası bulundu. Aynı saatlerde Ataşehir’deki Halk Bankası Genel Müdürlük binası arandı. Genel Müdür Süleyman Aslan ve eşi gözaltına alındı. Reza Zarrab’ın Kanlıca’daki yalısı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in evi, işadamı Ali Ağaoğlu’nun evi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisi, aranan mekânlar arasındaydı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın telefonu ile uyandı. Mali Şube o gün 71 kişiyi gözaltına alacaktı. Çapkın ‘Neden bana söylemediniz?’ diye sorunca Saygılı, ‘Üstlerinize bildirecektiniz amirim. O zaman da operasyon yapamazdık.’ cevabını verdi. Çapkın, ‘Delillerinizi sağlam mı?’ diye sordu, evet cevabını aldı ve telefonu kapattı.‘Üç beş kuruş’, 1 trilyon civarı paraymışSaat 06.45: Bakan Güler’in oğlu babasını yeniden aradı. Güler, Sofya’ya uçacaktı ve gezisini iptal etti. Oğluna evde ne kadar para olduğunu sorunca ‘Hiçbir şey yok baba. Üç beş kuruş para. 1 trilyon civarı para var!’ cevabını aldı. Erdoğan Bayraktar da bürokratını arayarak ‘Kaçabiliyorsan kaç’, dedi.‘Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var’Saat 08.01: Başbakan o sabah Ankara’daki evindeydi. Saat 11.00’de Konya’daki Şeb-i Arus’a katılacaktı. Kızı Sümeyye’yi İstanbul’daki oğlu Bilal Erdoğan’ın yanına gönderdi. İnternete düşen ses kayıtlarında ise şu konuşmanın takıldığı iddia edildi. Oğlu Bilal’i arayan Başbakan ‘Senin elinde ne var ne yok çıkar’ dedi. Oğlu, ‘Bende ne olabilir baba, senin paran var’ diyen Bilal’e babası ‘Aranızda irtibat kurun.’ talimatını verdi. Saat 11.00-İstanbul Kısıklı: Erdoğan ailesinde tam bir panik yaşanıyordu. Telefon dinlemelerine Kısıklı’daki evde Erdoğan’ın kızı ve eniştesinin ‘kâğıt öğütücü makinesi’ alınması yönündeki konuşmaları takıldı. Saat 11.17: Başbakan Ankara’dan oğlu Bilal’i aradı. ‘Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var.’ diyen Erdoğan’a oğlu Bilal, ‘Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah.’ cevabını verdi.Başbakan&rsq
Zaman
Ana Sayfa
05.09.2014
YolsuzlukişteböyleörtbasedildiYolsuzluk işte böyle örtbas edildi
Sabah-atv’nin satışı TBMM’de
Zaman
17.04.2014
02:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Sabah-atv’nin oluşturulan havuz aracılığıyla Zirve Holding’e satılmasıyla ilgili yeni bir soru işaretini daha gündeme getirdi.Sabah-atv’yi aldığı belirtilen Zirve Holding’in sermayesinin 380 milyon TL olduğunu, Çalık Grubu’nun ise kamu bankalarına 500 milyon dolar borcu kaldığını belirten Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, “Peki kamu bankaları ipotek veya teminat aldı mı? SPK ve BDDK bu borç devri ve teminat konularında harekete geçti mi, geçmediyse siz re’sen devreye girecek misiniz? Kamu bankalarının hükümete yakın medya kuruluşlarına sadece kredi vermediği, aynı zamanda bu kredi ödemelerini kolaylaştırmak için yüksek miktarda reklam-ilan desteği de sağladığı kanısı doğru mudur?” diye sordu.Sabah-atv’nin Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi olduğu Zirve Holding’e, “kamu bankalarına olan borçlarıyla birlikte” devredildiğinin kamuoyunda yer aldığını anımsatan Umut Oran, Babacan’ın şu sorulara cevap vermesini istedi: Eylül 2013’te kurulan ve Aralık 2013’te Sabah-atv’yi satın alan Zirve Holding, Çalık Grubu’nun kamu bankalarına (Vakıfbank ve Halkbank) olan borçlarını da üstlenmiş midir? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank bu satın alma işlemi için yeni kurulan Zirve Holding’e kredi desteği sağladı mı? Kamu bankaları bu satış/devir işlemleri için kaç para kredi sağlamıştır? Kamu bankaları Sabah-atv’nin satışı/devri için Zirve Holding’den ne kadar teminat ve ipotek almıştır? Bu teminat ve ipoteklerin ayrıntılı listesi nedir?Böylesi önemli bir kredilendirme işleminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmesi gerekmiyor mu, Sabah-atv’nin Zirve Holding’e satışı konusunda BDDK hangi işlemleri yapmıştır? BDDK’nin ihmali varsa bu konuda siz re’sen harekete geçerek işlemi başlatacak mısınız? Sabah-atv satışına kredi sağlayan kamu bankalarının bir bölümünün Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmesi karşısında, bankalar niçin bu durumu yatırımcılara ve hissedarlara bildirmedi?
Zaman
Ekonomi
17.04.2014
Sabah-atv’ninsatışıTBMM’deSabah-atv’nin satışı TBMM’de
'Sıfırcı hoca'dan Türkiye'ye kötü haber!
Haber Türk
11.04.2014
08:54
İlkİlk tepki nereden geldi, 1 dolar kaç TL oldu?
Haber Türk
Son Dakika
11.04.2014
SıfırcıhocadanTürkiyeyekötühaberSıfırcı hocadan Türkiyeye kötü haber
O villa ne zaman, kime, kaç TL’ye satıldı?
Zaman
25.12.2013
01:51
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, oğlunun evinde bulunan paralarla ilgili açıklamasını Meclis gündemine taşıdı.Muammer Güler, söz konusu paraların oğlunun villasının satışından elde edildiğini savundu. CHP’li Oran, Başbakan Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önerge verdi. Bahçeşehir’deki villanın kimin üzerine kayıtlı olduğunu öğrenmek isteyen Oran, “İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Güler’in Bahçeşehir’de villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır? Barış Güler söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TL’dir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur? Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TL’lik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır? Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TL’dir, yatırılmış mıdır? Barış Güler söz konusu villayı hangi tarihte kimden kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır?” ifadelerini kullandı. BAŞBAKAN’A NASIL HABER VERİLMEZ!İçişleri Bakanı Muammer Güler de dün konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Yolsuzluk operasyonunun şantaj amaçlı olduğunu savundu. Köşk’teki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri töreninin ardından konuşan Güler, “Oğlum ile ilgili kanuni hiçbir delil ortaya konmadan rüşvet suçunun tebeyyün etmesi için hukuken gereken hiçbir delil ortaya konmadan böyle bir suçlama yapılmıştır. Böyle bir şantaj için hazırlanmıştır.” dedi. Güler, evde bulunan paraları ise “Evde olabilir o para. O paranın protokolü gösterilmiştir.” diyerek açıkladı. “Satılan (oğlunuza ait) villanın parası mı o?” sorularına, “Evet bizim iddiamız bu. Bunun aksini ispat etmek de biz belgeyi sunduğumuza göre yargı görecek bunu. Benim mal varlığım değil, oğlumun. Belgesi var. Benimle ilgili benim oğlumla ilgili bir suç varsa, benden saklanabilir ama benim Başbakan’ım var. Onun bilmemesi normal değil.” cevabını verdi.
Zaman
Politika
25.12.2013
OvillanezamankimekaçTL’yesatıldı?O villa ne zaman kime kaç TL’ye satıldı?
O villa ne zaman, kime, kaç TL’ye satıldı?
Zaman
25.12.2013
01:51
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, oğlunun evinde bulunan paralarla ilgili açıklamasını Meclis gündemine taşıdı.Muammer Güler, söz konusu paraların oğlunun villasının satışından elde edildiğini savundu. CHP’li Oran, Başbakan Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önerge verdi. Bahçeşehir’deki villanın kimin üzerine kayıtlı olduğunu öğrenmek isteyen Oran, “İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Güler’in Bahçeşehir’de villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır? Barış Güler söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TL’dir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur? Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TL’lik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır? Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TL’dir, yatırılmış mıdır? Barış Güler söz konusu villayı hangi tarihte kimden kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır?” ifadelerini kullandı. BAŞBAKAN’A NASIL HABER VERİLMEZ!İçişleri Bakanı Muammer Güler de dün konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Yolsuzluk operasyonunun şantaj amaçlı olduğunu savundu. Köşk’teki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri töreninin ardından konuşan Güler, “Oğlum ile ilgili kanuni hiçbir delil ortaya konmadan rüşvet suçunun tebeyyün etmesi için hukuken gereken hiçbir delil ortaya konmadan böyle bir suçlama yapılmıştır. Böyle bir şantaj için hazırlanmıştır.” dedi. Güler, evde bulunan paraları ise “Evde olabilir o para. O paranın protokolü gösterilmiştir.” diyerek açıkladı. “Satılan (oğlunuza ait) villanın parası mı o?” sorularına, “Evet bizim iddiamız bu. Bunun aksini ispat etmek de biz belgeyi sunduğumuza göre yargı görecek bunu. Benim mal varlığım değil, oğlumun. Belgesi var. Benimle ilgili benim oğlumla ilgili bir suç varsa, benden saklanabilir ama benim Başbakan’ım var. Onun bilmemesi normal değil.” cevabını verdi.
Zaman
Ana Sayfa
25.12.2013
OvillanezamankimekaçTL’yesatıldı?O villa ne zaman kime kaç TL’ye satıldı?
'Barış Güler villasını kime, kaça sattı?'
Zaman
24.12.2013
17:19
CHP, İçişleri Bakanı Muammer Gülerin, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan oğlu Barış Gülerin evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarlık bölümünü, sattığı villanın parası olduğunu öne sürmesi üzerine konuyu TBMMye taşıdı.CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran konuyla ilgili olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın yanıtlaması istemiyle TBMMye soru önergesi sundu.Bakan Gülerin oğlunun evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarının oğlunun sattığı villasından geldiğini öne sürmesi üzerine önerge hazırlayan Umut Oran, Başbakan Erdoğana şu soruları yöneltti:BAHÇEŞEHİRDEKİ VİLLA KİMİN ÜZERİNE KAYITLIDIR?- İçişleri Bakanı Muammer Gülerin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Gülerin Bahçeşehirde villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır?VİLLANIN SATIŞ BEDELİ NEDİR?- Barış Güler söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TLdir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur?İPOTEĞİ KİM KALDIRDI?- Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TLlik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır?- Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TLdir, yatırılmış mıdır?VİLLA NE ZAMAN KAÇ TLYE SATIN ALINDI?- Barış Güler söz konusu villayı hangi tarihte kimden kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır?(DHA)
Zaman
Güncel
24.12.2013
BarışGülervillasınıkimekaçasattı?Barış Güler villasını kime kaça sattı?
'Barış Güler villasını kime, kaça sattı?'
Zaman
24.12.2013
17:19
CHP, İçişleri Bakanı Muammer Gülerin, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan oğlu Barış Gülerin evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarlık bölümünü, sattığı villanın parası olduğunu öne sürmesi üzerine konuyu TBMMye taşıdı.CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran konuyla ilgili olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın yanıtlaması istemiyle TBMMye soru önergesi sundu.Bakan Gülerin oğlunun evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarının oğlunun sattığı villasından geldiğini öne sürmesi üzerine önerge hazırlayan Umut Oran, Başbakan Erdoğana şu soruları yöneltti:BAHÇEŞEHİRDEKİ VİLLA KİMİN ÜZERİNE KAYITLIDIR?- İçişleri Bakanı Muammer Gülerin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Gülerin Bahçeşehirde villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır?VİLLANIN SATIŞ BEDELİ NEDİR?- Barış Güler söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TLdir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur?İPOTEĞİ KİM KALDIRDI?- Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TLlik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır?- Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TLdir, yatırılmış mıdır?VİLLA NE ZAMAN KAÇ TLYE SATIN ALINDI?- Barış Güler söz konusu villayı hangi tarihte kimden kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır?(DHA)
Zaman
Ana Sayfa
24.12.2013
BarışGülervillasınıkimekaçasattı?Barış Güler villasını kime kaça sattı?
'Barış Güler villasını kime, kaça sattı?'
Zaman
24.12.2013
17:09
CHP, İçişleri Bakanı Muammer Gülerin, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan oğlu Barış Gülerin evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarlık bölümünü, sattığı villanın parası olduğunu öne sürmesi üzerine konuyu TBMMye taşıdı.CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran konuyla ilgili olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın yanıtlaması istemiyle TBMMye soru önergesi sundu.Bakan Gülerin oğlunun evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarının oğlunun sattığı villasından geldiğini öne sürmesi üzerine önerge hazırlayan Umut Oran, Başbakan Erdoğana şu soruları yöneltti:BAHÇEŞEHİRDEKİ VİLLA KİMİN ÜZERİNE KAYITLIDIR?- İçişleri Bakanı Muammer Gülerin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Gülerin Bahçeşehirde villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır?VİLLANIN SATIŞ BEDELİ NEDİR?- Barış Güler söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TLdir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur?İPOTEĞİ KİM KALDIRDI?- Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TLlik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır?- Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TLdir, yatırılmış mıdır?VİLLA NE ZAMAN KAÇ TLYE SATIN ALINDI?- Barış Güler söz konusu villayı hangi tarihte kimden kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır?(DHA)
Zaman
Güncel
24.12.2013
BarışGülervillasınıkimekaçasattı?Barış Güler villasını kime kaça sattı?
Bakan Güler'e villa sorusu: Kaç TL'ye kime satıldı
Zaman
24.12.2013
15:38
CHP, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan oğlu Barış Güler’in evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarlık bölümünün sattığı villanın parası olduğunu öne sürmesi üzerine, konuyu TBMM’ye taşıdı.CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Umut Oran, konuyla ilgili olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Bakan Güler’in oğlunun evinden çıkan paranın 1,2 milyon dolarının, oğlunun sattığı villasından geldiğini öne sürmesi üzerine önerge hazırlayan Umut Oran, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:“BAHÇEŞEHİR’DEKİ VİLLA KİMİN ÜZERİNE KAYITLIDIR?”İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan oğlu Barış Güler’in Bahçeşehir’de villası var mıdır? Tapu kayıtlarına göre bu villa kimin üzerine kayıtlıdır?“VİLLANIN SATIŞ BEDELİ NEDİR?”Barış Güler, söz konusu villanın satışını bu ay içerisinde yapmış mıdır? Villa kime satılmıştır, villanın satış bedeli kaç TL’dir? Villanın 1,2 milyon dolar karşılığında satıldığı doğru mudur?“İPOTEĞİ KİM KALDIRDI?” Söz konusu villanın satışında herhangi bir ipotek sorunu yaşanmış mıdır? Bu taşınmaz üzerindeki ipoteği kim, kaç TL’lik bir alacak nedeniyle koydurmuştur? İpoteği kim kaldırmıştır? Bu villanın satışından doğan bir emlak vergisi var mıdır, bu miktar kaç TL’dir, yatırılmış mıdır?“VİLLA NE ZAMAN KAÇ TL’YE SATIN ALINDI?”Barış Güler, söz konusu villayı hangi tarihte, kimden, kaç TL bedelle satın almıştır? Villanın emlak vergileri o tarihten bu yana yatırılmış mıdır? CİHAN
Zaman
Son Dakika
24.12.2013
BakanGülerevillasorusuKaçTLyekimesatıldıBakan Gülere villa sorusu Kaç TLye kime satıldı
Amerikalılara göre 1 dolar kaç TL olacak
Oda TV
30.08.2013
13:46

11 Amerikalı iktisatçı dolar tahmini yaptı

Oda TV
Son Dakika
30.08.2013
Amerikalılaragöre1dolarkaçTLolacakAmerikalılara göre 1 dolar kaç TL olacak
Dolar kaç TL ve Euro kaç TL günün piyasa başlangıcı
Haber3
24.06.2013
09:38
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,9443 TL’den alınan dolar 1,945 TL’den satılırken, 2,5471 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,5476 TL olarak gerçekleşiyor.
Haber3
Son Dakika
24.06.2013
DolarkaçTLveEurokaçTLgününpiyasabaşlangıcıDolar kaç TL ve Euro kaç TL günün piyasa başlangıcı
Sivil toplum kültürü oluşmasında İŞHAD'ın payı büyük
Zaman
16.06.2013
01:53
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ekonomik atılımı döneminde (1993) kurulan İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD), 20. yılını kutladı.Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu zaman ilk toplantısını İŞHAD’la gerçekleştirdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Şimdi bakıyorum da bu hizmet 52 binden öteye taşınmış. Yurtiçi ve yurtdışında 900’ün üzerinde ekonomik heyet düzenleniyor. Bu her gün 3 heyet demek. Bu, gönüllü bir çalışmanın sonucudur.” dedi. İŞHAD’ın 20. yıl özel yemeğine katılan Ali Babacan, Gezi Parkı olaylarının ardından bazı yatırım danışmanı şirketlerin yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’de iç savaş çıktı’, ‘Ülkede zorunlu eğitim 4 yıla düşürüldü’ şeklinde mailler attığını açıkladı. Babacan, “Bunlar maalesef yapılıyor. TUSKON gibi kuruluşlar da bunları önlemek adına işlerin yanında Türkiye’yi de dışarıda anlatıyor. Bu çok önemli.” dedi. Yabancı medya ve yatırım danışmanı firmalarının aksine, Türkiye’de sadece geçen mayıs ayında Hazine, belediye ve kamu iktisadi teşebbüslerinin dış borçluluğunun bittiğini, 26 milyar dolar artıya geçtiklerini, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke notunu artırdığını, 22 milyar dolarlık nükleer santral için imzaların atıldığını, üçüncü havalimanının ihale edildiğini, üçüncü köprünün temelinin atıldığını söyleyen Babacan, “Birlik beraberlik korunursa gücümüz her şeye rağmen artar.” dedi.Gecede söz alan İŞHAD eski başkanlarından TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Türkiye’de sivil toplum kuruluşu kültürünün oluşmasında İŞHAD’ın payının büyük olduğunu kaydederek, “Bu sayede dünya bir hayal kuruyor ve siz bu hayalin tam ortasındasınız.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Afrika’ya vurgu yapan Meral, “1 milyar nüfuslu Afrika’da üretim yok. Yeniden inşa ediliyor. Sizi bekliyorlar. Giderseniz boş dönmezsiniz.” sözlerine yer verdi. Hükümetin de bu anlamda destek olduğunu kaydeden Meral, “Hatırlıyorum, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilk hükümet döneminde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak ilk toplantısını 1.200 kişilik bir İŞHAD ekibi ile gerçekleştirmişti.” dedi.Eski başkanları işhad için ne dedi?Ticaret köprüleri kurarak Türkiye’yi markalaştırıyorYusuf Erkoç: 1993’lü yıllarda rahmetli Özal’ın açtığı yolda Anadolu insanının eğitimde, küçük esnaflıkta, şehirleşmede yükselişi başlamıştı. O yükselişin sonucu da bir grup işadamı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD), bir grup da İŞHAD’ı kurdu. İŞHAD, önce İstanbul’da teşkilatlanmasını tamamladı ve benzer dernekler Anadolu’nun her tarafında yapılandı. Ardından bölge federasyonları ve ardından TUSKON vücut buldu. Şimdi dünya ticaret köprüleri ile Türkiye’yi markalaştırıyor. Hem içeride hem dışarıda Anadolu insanının ufku açılıyor. Anadolu ayağa kalkıyor.20 yılda Türkiyenin dış pazar ihtiyacını karşıladıHalil İbrahim Demirel: 20 yıl çok uzun bir zaman, dile kolay ama yaşamak ayrı bir şey. Bu dernek dinamizminden hiçbir şey kaybetmedi ve devamlı büyüdü. Yeni projeler üreterek üyelerine fayda sağlıyor ki 10 yıldır ayakta. Dernek olarak en büyük vizyonlarımızdan biri, üyelerimizi dış pazarlara açmaktı. Bu, cari açık açısından da en büyük ihtiyaçtı. Şimdi bakıyorum Türk Hava Yolları cüretkâr şekilde Afrikalarda, uzaklarda uçuş noktaları açıyor. Bunun bir hikâyesi var!Dertli arkadaşlar bir araya gelirse ne olur gördükHüseyin Yaman: İmkânsızlıklar döneminde başlayan bu hikâye bana ancak şunu söyletiyor: ‘Dertli arkadaşlar bir araya gelince neler olur gördük.’ Anadolu’yu yaşatmak, dışa açmak, bunu bir toplu harekete dönüştürmek, toplumun önünde proje geliştirmek kolay olamazdı. Ama başarıldı. Sebebi ümitsizliğin hiç hayatımızda olmamasıydı. Her türlü olumsuzlukta sığınacak bir limanımız vardı. Bu sebeple İŞHAD, MARİFED’i, TUSKON’u doğurdu, onların anası oldu.Ekonomik denge değişiminde çok önemli rol oynadıRecep Ekşi: 2001’de İŞHAD olarak ABD’li işadamları ile buluşmak için Amerika’ya gitmiştik. Orada Vietnam gazisi ABD’lileri de ziyaret etme imkânımız olmuştu. Bize para birimimizi ve bir TL’nin kaç dolar olduğunu sormuşlardı. Açıklamakta zorlanmıştık, ardından ‘milyoner’ esprisi yapmışlardı. Geçen biz onları ağırladık. ‘Wall Street’in hali ne olacak onu konuştuk. 10 yılda böylesi bir değişimde güzel etkisi bulunan İŞHAD, ekonomik dengelerin değişiminde önemli rol oynadı.İŞHAD’da başkanlık yapmış olmak benim için onur vericiMurat Sungurlu: Her şeyden evvel böyle bir STK’da başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü İŞHAD bugüne kadar öyle projelere ev sahipliği yaptı ki, işadamlarını geliştirdi. Türkiye için lobi yaptı. Geçen 20
Zaman
Ekonomi
16.06.2013
SiviltoplumkültürüoluşmasındaİŞHADınpayıbüyükSivil toplum kültürü oluşmasında İŞHADın payı büyük
Sivil toplum kültürü oluşmasında İŞHAD'ın payı büyük
Zaman
16.06.2013
01:53
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ekonomik atılımı döneminde (1993) kurulan İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD), 20. yılını kutladı.Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğu zaman ilk toplantısını İŞHAD’la gerçekleştirdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Şimdi bakıyorum da bu hizmet 52 binden öteye taşınmış. Yurtiçi ve yurtdışında 900’ün üzerinde ekonomik heyet düzenleniyor. Bu her gün 3 heyet demek. Bu, gönüllü bir çalışmanın sonucudur.” dedi. İŞHAD’ın 20. yıl özel yemeğine katılan Ali Babacan, Gezi Parkı olaylarının ardından bazı yatırım danışmanı şirketlerin yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’de iç savaş çıktı’, ‘Ülkede zorunlu eğitim 4 yıla düşürüldü’ şeklinde mailler attığını açıkladı. Babacan, “Bunlar maalesef yapılıyor. TUSKON gibi kuruluşlar da bunları önlemek adına işlerin yanında Türkiye’yi de dışarıda anlatıyor. Bu çok önemli.” dedi. Yabancı medya ve yatırım danışmanı firmalarının aksine, Türkiye’de sadece geçen mayıs ayında Hazine, belediye ve kamu iktisadi teşebbüslerinin dış borçluluğunun bittiğini, 26 milyar dolar artıya geçtiklerini, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke notunu artırdığını, 22 milyar dolarlık nükleer santral için imzaların atıldığını, üçüncü havalimanının ihale edildiğini, üçüncü köprünün temelinin atıldığını söyleyen Babacan, “Birlik beraberlik korunursa gücümüz her şeye rağmen artar.” dedi.Gecede söz alan İŞHAD eski başkanlarından TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Türkiye’de sivil toplum kuruluşu kültürünün oluşmasında İŞHAD’ın payının büyük olduğunu kaydederek, “Bu sayede dünya bir hayal kuruyor ve siz bu hayalin tam ortasındasınız.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Afrika’ya vurgu yapan Meral, “1 milyar nüfuslu Afrika’da üretim yok. Yeniden inşa ediliyor. Sizi bekliyorlar. Giderseniz boş dönmezsiniz.” sözlerine yer verdi. Hükümetin de bu anlamda destek olduğunu kaydeden Meral, “Hatırlıyorum, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilk hükümet döneminde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak ilk toplantısını 1.200 kişilik bir İŞHAD ekibi ile gerçekleştirmişti.” dedi.Eski başkanları işhad için ne dedi?Ticaret köprüleri kurarak Türkiye’yi markalaştırıyorYusuf Erkoç: 1993’lü yıllarda rahmetli Özal’ın açtığı yolda Anadolu insanının eğitimde, küçük esnaflıkta, şehirleşmede yükselişi başlamıştı. O yükselişin sonucu da bir grup işadamı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD), bir grup da İŞHAD’ı kurdu. İŞHAD, önce İstanbul’da teşkilatlanmasını tamamladı ve benzer dernekler Anadolu’nun her tarafında yapılandı. Ardından bölge federasyonları ve ardından TUSKON vücut buldu. Şimdi dünya ticaret köprüleri ile Türkiye’yi markalaştırıyor. Hem içeride hem dışarıda Anadolu insanının ufku açılıyor. Anadolu ayağa kalkıyor.20 yılda Türkiyenin dış pazar ihtiyacını karşıladıHalil İbrahim Demirel: 20 yıl çok uzun bir zaman, dile kolay ama yaşamak ayrı bir şey. Bu dernek dinamizminden hiçbir şey kaybetmedi ve devamlı büyüdü. Yeni projeler üreterek üyelerine fayda sağlıyor ki 10 yıldır ayakta. Dernek olarak en büyük vizyonlarımızdan biri, üyelerimizi dış pazarlara açmaktı. Bu, cari açık açısından da en büyük ihtiyaçtı. Şimdi bakıyorum Türk Hava Yolları cüretkâr şekilde Afrikalarda, uzaklarda uçuş noktaları açıyor. Bunun bir hikâyesi var!Dertli arkadaşlar bir araya gelirse ne olur gördükHüseyin Yaman: İmkânsızlıklar döneminde başlayan bu hikâye bana ancak şunu söyletiyor: ‘Dertli arkadaşlar bir araya gelince neler olur gördük.’ Anadolu’yu yaşatmak, dışa açmak, bunu bir toplu harekete dönüştürmek, toplumun önünde proje geliştirmek kolay olamazdı. Ama başarıldı. Sebebi ümitsizliğin hiç hayatımızda olmamasıydı. Her türlü olumsuzlukta sığınacak bir limanımız vardı. Bu sebeple İŞHAD, MARİFED’i, TUSKON’u doğurdu, onların anası oldu.Ekonomik denge değişiminde çok önemli rol oynadıRecep Ekşi: 2001’de İŞHAD olarak ABD’li işadamları ile buluşmak için Amerika’ya gitmiştik. Orada Vietnam gazisi ABD’lileri de ziyaret etme imkânımız olmuştu. Bize para birimimizi ve bir TL’nin kaç dolar olduğunu sormuşlardı. Açıklamakta zorlanmıştık, ardından ‘milyoner’ esprisi yapmışlardı. Geçen biz onları ağırladık. ‘Wall Street’in hali ne olacak onu konuştuk. 10 yılda böylesi bir değişimde güzel etkisi bulunan İŞHAD, ekonomik dengelerin değişiminde önemli rol oynadı.İŞHAD’da başkanlık yapmış olmak benim için onur vericiMurat Sungurlu: Her şeyden evvel böyle bir STK’da başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çünkü İŞHAD bugüne kadar öyle projelere ev sahipliği yaptı ki, işadamlarını geliştirdi. Türkiye için lobi yaptı. Geçen 20
Zaman
Ana Sayfa
16.06.2013
SiviltoplumkültürüoluşmasındaİŞHADınpayıbüyükSivil toplum kültürü oluşmasında İŞHADın payı büyük
Maliye Bakanının cüzdanında kaç para var?
Evrensel
09.07.2012
07:02
MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, Moğolistan ziyareti sırasında “Üzerinizde kaç para var?” sorusu üzerine yanında çok para taşımadığını söyledi. Cüzdanı basın mensuplarına gösteren Şimşek, üzerinde 400 TL ve 100 dolar bulunduğunu söyledi. Şimşek, “Bakın 2 adet 200 lira. Yani 400 lira Türk parası var. Yurtdışı seyahatindeyiz diye bir de 100 dolar var” dedi. Şimşek’in yanında asgari ücret civarında para olmasına rağmen “Çok para taşımıyorum” demesi sosyal paylaşım ağlarında da çeşitli eleştirilere neden oldu. Şimşek’in açıklaması üzerine, “Bakan vekil maaşlarına yeni bir zam hazırlığı yapıyor
Evrensel
Ekonomi
09.07.2012
MaliyeBakanınıncüzdanındakaçparavar?Maliye Bakanının cüzdanında kaç para var?
Bakanın cüzdanından kaç lira çıktı?
Samanyolu Haber
08.07.2012
17:32
Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin cüzdanından 400 TL ve 100 dolar çıktı....

Türk Hava Yolları?nın THY Moğolistan?ın başkenti Ulan Batur?a başlattığı ilk sefere Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Bakan Şimşek, Sabah gazetesinden Savaş Ay?ın Merak ediyorum Sayın Bakan. Maliye Bakanı cebinde kaç parayla gezer?...
Samanyolu Haber
Son Dakika
08.07.2012
Bakanıncüzdanındankaçliraçıktı?Bakanın cüzdanından kaç lira çıktı?
Maliye Bakanı'nın cüzdanında kaç para var?
CNN Türk
08.07.2012
12:10
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moğolistan ziyareti sırasında, Üzerinizde kaç para var? sorusu üzerine cüzdanında 400 TL ve 100 dolar bulunduğunu söyledi.
CNN Türk
Ekonomi
08.07.2012
MaliyeBakanınıncüzdanındakaçparavar?Maliye Bakanının cüzdanında kaç para var?
Maliye Bakanı'nın cüzdanında kaç para var?
CNN Türk
08.07.2012
12:06
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moğolistan ziyareti sırasında, Üzerinizde kaç para var? sorusu üzerine cüzdanında 400 TL ve 100 dolar bulunduğunu söyledi.
CNN Türk
Ana Sayfa
08.07.2012
MaliyeBakanınıncüzdanındakaçparavar?Maliye Bakanının cüzdanında kaç para var?
Şimşek'in cüzdanından kaç lira çıktı
Samanyolu Haber
08.07.2012
11:21
Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin cüzdanından bakın kaç lira çıktı?...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin cüzdanından 400 TL ve 100 dolar çıktı. Türk Hava Yolları?nın THY Moğolistan?ın başkenti Ulan Batur?a başlattığı ilk sefere Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Bakan Şimşek, Sabah gazetesinden Savaş Ay?ın...
Samanyolu Haber
Son Dakika
08.07.2012
ŞimşekincüzdanındankaçliraçıktıŞimşekin cüzdanından kaç lira çıktı
Bakan Şimşek in Cüzdanındaki Para
Haberler.com
08.07.2012
10:40
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moğolistan ziyareti sırasında Üzerinizde kaç para var? sorusu üzerine cüzdanında 400 TL ve 100 dolar bulunduğunu söyledi.
Haberler.com
Ekonomi
08.07.2012
BakanŞimşekinCüzdanındakiParaBakan Şimşek in Cüzdanındaki Para
Maliye Bakanı nın Cebinden 400 TL Çıktı
Haberler.com
08.07.2012
09:43
Maliye Bakanı Üzerinizde kaç para var? sorusu üzerine cüzdanını açtı; 400 TL ve 100 Dolar çıktı.
Haberler.com
Güncel
08.07.2012
MaliyeBakanınınCebinden400TLÇıktıMaliye Bakanı nın Cebinden 400 TL Çıktı
Dolar güne nasıl başladı?
Haber Türk
22.11.2011
09:02
Dün,Dün, uzun süre 1.84 TL seviyesinde bulunan dolar bugün kaç TLden işlem görüyor? İşte günün ilk döviz rakamları
Haber Türk
Son Dakika
22.11.2011
Dolargünenasılbaşladı?Dolar güne nasıl başladı?
Komşu batarsa dolar kaç TL olur?
Haber7
16.06.2011
17:19
The Royal Bank of Scotland Ekonomisti Tim Ash, Yunanistanın iflası durumunda Türk Lirasının dolar karşısında 1,70leri göreceğini ama 1,80 seviyelerini geçmeyeceğini söyledi.
Haber7
Son Dakika
16.06.2011
KomşubatarsadolarkaçTLolur?Komşu batarsa dolar kaç TL olur?
Kılıçdaroğlu öğretmenlere söz verdi
Samanyolu Haber
23.11.2010
17:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarında öğretmenleri baş tacı edeceklerini belirterek, Öğretmenler Gününde öğretmenlere bir aylık ek maaş verileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün Lizbon dönüşünde, ülkemizde hukuk, demokrasi ve insan hakları yükseliyor şeklinde açıklama yaptığını anımsattı. Kılıçdaroğlu, Benim sade bir yurttaş, askeri dönemleri de yaşamış bir yurttaş olarak gördüğüm kadarıyla; hukuk, demokrasi ve insan hakları ihlalleri, askeri dönemler hariç, bütün süre içinde AKP dönemindeki kadar ihlal edilmedi, ihlallerin en çok olduğu iktidardır iddiasında bulundu. Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavi için hastanelere gönderilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, yaşa dışı dinlemelerin en yoğun olarak bu dönemde gerçekleştiğini, yasa dışı dinlemelerin meşrulaştırıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gülün Mecliste tutukluluğun infaza dönüştüğünü söylediğini anımsatarak, Tutukluluğun infaza dönüştüğü bir ülkede demokrasi, insan hakları nasıl yükseliyor, merak ediyorum diye konuştu. ABnin 2011 İlerleme Raporunda şimdiye kadar ki hiçbir raporda olmadığı kadar insan hakları, demokrasi ve hukuk eleştirisi yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, Demek ki AB de ağır ağır gerçekleri görmeye başladı dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanı protesto eden üniversite öğrencilerine 15 ay hapis ceza verildiğini belirterek, Hangi demokratik ülkede Başbakan protesto edildi diye 15 ay hapse atılan üniversite öğrencisi vardır? Kimse bize demokrasi dersi vermesin açıklamasında bulundu. -EVLERE ŞENLİK BAKANIMIZ VAR- Kılıçdaroğlu, yarın Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak, eli öpülesi öğretmenlerin gününü kutladı. İktidarın öğretmenlere verilmesi gereken desteği hiç vermediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmen sayısının her yıl giderek arttığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlere de şöyle seslendi: Sizi seviyoruz. Siz, ülkemizin aydınlığısınız. Siz, elinizde meşale toplumu ileriye taşıyan önderlersiniz. Sizi aç ve açıkta bırakmayacağız. Verdiğimiz aylıkla sizi ikinci işe mahkum ettirmeyeceğiz. Bütün mesainizi öğrencilerinize ve okulunuza vereceksiniz. Çünkü, siz mesainizi okula, öğrenciye verdikçe Türkiyenin çağdaş uygarlığa ulaşma yolu daha da kısalacaktır. Siz bizim gücümüz, beynimiz olacaksınız. Bir Milli Eğitim Bakanımız var, evlere şenlik. Milli Eğitim Bakanlığının iç denetim raporu var. Raporda diyor ki 133 bin 317 öğretmen açığı var. Grup Başkanvekilimiz Muharrem İnce soruyor, kaç öğretmen açığımız var diye. Sayın Bakanın yanıtı: 76 bin 721 açığımız var. Rapora mı Bakana mı inanacağız? Öğretmen açığını bilmeyen bir Milli Eğitim Bakanı o Bakanlığı yönetebilir mi? Yönetemiyor. Yönetemediği için de Türkiye buradan kurtulamıyor. Başbakan Erdoğanın iktidara gelmeden önce atanamayan öğretmenlerin tümünü atayacaklarını söylediğini öne süren Kılıçdaroğlu, İktidar oldu. Yaptı mı? Yapmadı. Bunların söylemleri ile eylemleri taban tabana zıt diye konuştu. Öğrenci başına harcamanın OECD ülkelerinde 6 bin 741, Türkiyede ise bin 130 dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Eğitimin içinde bulunduğu dram budur ifadesini kullandı. -TÖBDER MALLARINI İADE EDECEĞİZ- CHP iktidarında bütün öğretmenleri baş tacı edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, mevcut iktidar döneminde dersane sayısında büyük artış olduğunu söyledi. Eğitim sistemini ters yüz edeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Ortalama 1.400 TL olan öğretmen aylığını en az 2000 TLye çıkaracağız. 7 TL olan ek ders ücretini 15 TLye çıkaracağız. Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kart verilecektir. Öğretmenler Gününde öğretmenlere bir aylık ek maaş verilecek. Öğretmenlere ücretsiz bilgisayar ve internet hizmeti verilecek. Madem ki öğretmen, madem ki çağı yakalayacak, zaten para vermiyorsunuz, bari ücretsiz bilgisayar ve internet verin. Sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya alınacak. Aileler bölünmüş. Arada bir yerde buluşup hasret gideriyorlar. Böyle bir sistem olabilir mi? Anayasa ailenin birliği bütünlüğü esastır diyor. Bir şey daha, CHPnin iktidarında TÖBDERin mallarını da iade edeceğiz. AA (VG-MAH)
Samanyolu Haber
Son Dakika
23.11.2010
KılıçdaroğluöğretmenleresözverdiKılıçdaroğlu öğretmenlere söz verdi
08:52 Parayla saadet olurmuş…Ama kaç parayla
Milliyet
08.09.2010
09:15
 Kaç parayla saadet olur, artık biliyoruz! Amerika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre yılda 76 bin dolar (ortalama 115 bin TL) kazanmak mutluluk ...


Milliyet
Son Dakika
08.09.2010
0852Paraylasaadetolurmuş…Amakaçparayla0852 Parayla saadet olurmuş…Ama kaç parayla
Parayla saadet olurmuş…Ama kaç parayla
Milliyet
08.09.2010
09:06
 Kaç parayla saadet olur, artık biliyoruz! Amerika’da yapılan yeni bir araştırmaya göre yılda 76 bin dolar (ortalama 115 bin TL) kazanmak mutluluk ...


Milliyet
Toplum Yaşam
08.09.2010
Paraylasaadetolurmuş…AmakaçparaylaParayla saadet olurmuş…Ama kaç parayla
Adnan Polat'tan uyarı
Samanyolu Haber
14.07.2010
20:03
Yönetim kurulunun özverili bir şekilde kulübün sorunlarını çözmek için çalıştığını ifade eden Adnan Polat, buna rağmen bazı konularda da rahatsızlıkları bulunduğunu söyledi.

Galatasaray Üniversitesinde Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, kulüp yönetim kurul adına başkan Adnan Polat ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Mehmet Helvacı, Ali Haşhaş, Cemal Özgörkey, Hakan Üstünberk, Vedat Eşkinat ve Taner Aşkın yer aldı. Yönetim kurulunun özverili bir şekilde kulübün sorunlarını çözmek için çalıştığını ifade eden Adnan Polat, buna rağmen bazı konularda da rahatsızlıkları bulunduğunu söyledi. Yönetim kurulu üyesi Yiğit Şardanın kulübe yüksek miktarda fatura kestiği şeklinde basına yansıyan haberlerle ilgili olarak tepkisini üyelere de aktaran Polat, ?Galatasarayın duruşuna, asaletine yakışmayan şeyler oluyor. Bir kaç Galatasaraylı, bizleri ciddi şekilde rahatsız ediyor? ifadelerini kullandı. Haksız olarak itham edilip, zan altında bırakıldıklarını ileri süren Polat, şunları söyledi: ?Yiğit Şardanla ilgili iddialar ortaya atıldı. Bu arkadaşımızın şirketi üzerinden yapılan işlemlerin kulübümüze pazarlama ve reklam konularında katkısı 6.3 milyon TL civarıdır. Dünkü yönetim kurulu toplantısında bir arkadaşımız da sordu, Yönetim kurulu üyeleri kulübe fatura kesmeli mi diye. Ben de Eğer Galatasarayın menfaatleri doğrultusunda ise bana göre sakınca yok dedim. Yönetim kurulu toplantısında bir hesap yaptık, eğer Yiğit Şardanın firması üzerinden işlem yapmasaydık aşağı yukarı 5 milyon dolara yakın bir kaybımız oluyor. Buna rağmen uygulamadan vazgeçilmesi konusunda bir tartışma oldu. Durumdan çok rahatsız olduk çünkü. Önümüzdeki 1 hafta düşünüp, son kararımızı vereceğiz. Bu durum hakkında ithamları yapanların kulüp menfaatlerini düşündüğü yok. Yapılan ithamlar şeref ve haysiyetleri lekelediği gibi, çalışma motivasyonumuzu da bozuyor.? -?UEFA MALİ KRİTERLERİ GELİYOR, KAYNAK OLMADAN HARCAMA YOK?- Adnan Polat, UEFAnın gelecek dönemde federasyonlar ve kulüpler üzerinde uygulamaya başlayacağı yeni mali disipline dikkat çekerken, kulüp olarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti. Yeni mali disiplin içinde artık kulüplerden yılda 3 kez borçsuzluk belgesi isteneceğini söyleyen Polat, ?Bu uygulamaya girildiğinde hemen uyum sağlamamız lazım. Bu sene sıkı para politikası kararı aldık ve ne olursa olsun bütçemizi aşmama kararı aldık, arkasında da duruyoruz? diye konuştu. Başkan Polat, gelecek dönem sonunda ilk defa bütçede ciddi anlamda bir kar rakamı göreceklerini vurgularken, ?Uzun yılardır görülmeyen bir şey. Mali planımızı tutturmak için inatla çabalıyoruz. Kaynağını bulmadan harcamamaya çalışıyoruz? dedi. Rakip takımlar transfer yaparken, Galatasarayın 1 ay sesini çıkarmadığını anlatan Adnan Polat, ?Biz planımızı yaparken, 20 milyon dolarlık bonservis geliri elde etmeden transfere başlamama kararı aldık. Böyle bir gelir ise kulübün son 10 yılının tamamında yoktu. Mehmet Topal, Abdelkader Keita, Emre Güngör, Uğur Uçar gibi oyuncularımızın transferlerinden 16 milyon dolar seviyesinde gelir elde ettik. Keitanın bonservisinin de yarısı peşin ödendi, yarısı ise mayıs ayında ödenmek üzere banka teminatıyla garanti altındadır? şeklinde konuştu. Adnan Polat, yönetim kurulu olarak içinde bulundukları yoğun dönem içinde, eylül başına kadar şirket birleşmesini tamamlamak istediklerini, Riva arazisiyle ilgili olarak yatırımcıların talebini görmek için bir yeterlilik ilanına çıkacaklarını da anlattı. MECİDİYEKÖYDEKİ ARAZİYE AŞÇIOĞLUNDAN TEKLİFİ Polat, Galatasarayın Mecidiyeköyde bulunan ve üzerinde şu an Galatasaray Store Çadırının hizmet verdiği arazi için, Likör Fabrikası ve Ali Sami Yen Stadı arazilerinin ihalesini kazanan Aşçıoğlu İnşaatın bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Bu araziye bir iş merkezi yapmak için Şişli Belediyesinden ruhsat alma çalışmaları yaptıklarını söyleyen Polat, ?Ancak Aşçıoğlu İnşaat firması bize gelerek, buraya yapacağımız binanın, kendilerinin yapacağı binaların önünde rahatsızlık yaratacağını belirterek, Sizin yapacağınız binadan daha fazla yeri kendi binamızda teklif edelim? dediler. Bizim inşaatımız 7 bin metre karelik bir alan ihtiva edecek. Bu konuyu görüşeceğiz ve uygun görürsek genel kurula getireceğiz? ifadelerini kullandı. BÜTÇE 320 MİLYON TL, BORÇ 167,9 MİLYON DOLAR Divan Kurulu toplantısında Galatasaray Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Koordinatörü Erdal Aslan tarafından üyelere bütçe ve borçlar hakkında bilgiler verildi. Galatasaray Kulübü ve şirketlerinin 1 Haziran-31 Mayıs dönemleri için geride kalan yılda bütçesinin 201 milyon TL olarak gerçekleştiği, gelecek dönem için ise hedeflenen bütçenin 320 milyon TL olduğu aktarıldı. Özellikle yayın gelirlerinde meydana gelen artışa dikkat çeken Aslan, geçen sezon 37 milyon TL olan yayın gelirinin, gelecek sezon 73 milyon TLye yükseleceğini vurguladı. Hizmet alım maliyetinin geride kalan sezonda 173 milyon TL olduğunu, ancak gelecek sezonda bu
Samanyolu Haber
Son Dakika
14.07.2010
AdnanPolattanuyarıAdnan Polattan uyarı
Bakan Çağlayan: Değerli TL, ihracatı çok olumsuz etkiliyor
Referans
04.07.2010
12:10
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, değerli Türk Lirasının ihracatı çok olumsuz etkilediğini belirterek, konuyu bir kaç gün içinde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) getireceğini söyledi. Çare yollarının, tedbirlerin EKKda tartışılması gerektiğini belirten Çağlayan, Çeşitli görüşler var; bir kısmı dalgalı kur sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor, bir kısmı ihracatta dövizde bir sigorta sistemi, ihracat fonu oluşturulmasını ifade ediyor, bizim sektörler bazında neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımız var. Bunların hepsinin oturulup tartışılması gerekiyor şeklinde konuştu. Çağlayan, soru üzerine, konunun Ekonomi Koordinasyon Kuruluna taşınmasının hükümetin ortak bir tavır belirlemesi açısından da önem taşıdığına işaret etti.Çağlayan, değerli TL ve euro/dolar paritesindeki düşüşün ihracata etkisini değerlendirirken, bu konuda çalışma yürüttüklerini söyledi ve konuyu önümüzdeki bir kaç gün içinde EKK gündemine taşıyacağını ifade etti. Çağlayan, şunları kayd...
Referans
Son Dakika
04.07.2010
BakanÇağlayanDeğerliTLihracatıçokolumsuzetkiliyorBakan Çağlayan Değerli TL ihracatı çok olumsuz etkiliyor
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
07.05.2010
09:31
İşte piyasalardan ilk rakamlar...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
07.05.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
05.05.2010
09:25
İşte piyasalardan ilk rakamlar...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
05.05.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
04.05.2010
09:50
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
04.05.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
30.04.2010
09:35
İşte piyasalardan ilk rakamlar...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
30.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
29.04.2010
09:48
İşte piyasalardan günün ilk rakamları
Vatan Gazetesi
Son Dakika
29.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
28.04.2010
09:58
İşte piyasalardan günün ilk rakamları
Vatan Gazetesi
Son Dakika
28.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
26.04.2010
09:38
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
26.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
22.04.2010
09:34
İşte piyasalardan ilk rakamlar...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
22.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
21.04.2010
09:31
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
21.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
20.04.2010
09:39
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
20.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
19.04.2010
09:28
İşte piyasalardan ilk rakamlar...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
19.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Doların düşse de akaryakıt zamlanıyor!
Samanyolu Haber
16.04.2010
11:33
Ülkemizde dolar sürekli gerilerken petrol akaryakıt fiyatları buna inat değişmiyor

Akaryakıt fiyatları doların düşmesine rağmen sabit kalıyor. Akaryakıt dağıtım firmaları yıllardır 3 ileri 1 geri yaparak fiyatları katlayarak ilerliyor. Son günlerde dolar değer kaybetmesine rağmen akaryakıt fiyatları gerilemiyor. Hatta bugün Fuel Oile zam geldi. Petrolün varil fiyatı 84-85 dolar aralığında oynarken petrol kaynaklarına en yakında bulunan ülkemizde akaryakıt fiyatlarında dünya birinciliğini elimizden düşürmüyoruz. Petrolün fiyatını hep varil hesabıyla öğreniriz. Ancak bir varilin kaç litre aldığını çoğumuz bilmiyoruz. 1 varil petrol=159 litreye denk geliyor. Şu anki ham petrolün litre fiyatını bulmak çok kolay. 1 litre ham petrol= 84/159=0.52 dolara denk geliyor. Yani bu da 0.76 TL. Ancak ülkemizde işlenmiş halde petrol istasyonlarından araçlarımıza aldığımız benzin veya motorin 5 katına satılıyor. TİCARİ ARAÇLAR ALTERNATİFİ KULLANIYOR Doların sert düşüşüne rağmen akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmemesi garipsenir bir durum oldu. Ülkemizde taşımacılık büyük bir paya sahip. Ancak ticari araç sahipleri akaryakıttan tasarruf etmek için doğayı kirletir hale geldiler. Yakıt tankları mazot yerine 10 numara yağ ile doluyor. 10 numara yağ hem aracın motoruna hem de çevreye oldukça zararlı. 1 kamyonun 100 kmde 22-25 litre arasında yakıt tükettiğini düşünürsek doğu illerinden İstanbula mal taşıyan bir kamyonun yaktığı yakıt yaklaşık olarak 1.250 TL oluyor. Ancak aynı yolu 10 numara yağ ile kateden bir kamyon 750 TLlik bir yakıt masrafıyla hedefine ulaşıyor. (10 numara yağ=1.90 TL) Yakıt masraflarıyla başa çıkamıyorlar Taksici esnafı da motorin ve LPGden şikayetçi. İşlerinin zayıf olduğunu belirten taksici esnafı yakıt ve yedek parçanın pahalılığından yakınıyor. Esnafa akaryakıtın vergi indirimli olarak verilmesini dile getiren taksiciler bu sayede para kazanabileceklerini söylüyorlar. Ayrıca 10 numara yağ yeni nesil otomobillerde kullanılamadığı için motorini en yüksek fiyattan tüketmek zorunda kalıyorlar. BURAK TAŞÇI - HABERTURK
Samanyolu Haber
Son Dakika
16.04.2010
DolarındüşsedeakaryakıtzamlanıyorDoların düşse de akaryakıt zamlanıyor
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
16.04.2010
09:31
İşte piyasalardan ilk rakamlar
Vatan Gazetesi
Son Dakika
16.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
15.04.2010
09:14
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
15.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
14.04.2010
09:18
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
14.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
13.04.2010
09:27
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
13.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL?
Vatan Gazetesi
12.04.2010
09:30
İşte piyasalardan günün ilk rakamları...
Vatan Gazetesi
Son Dakika
12.04.2010
DolarkaçTL?Dolar kaç TL?
Toplam "341" adet haber bulundu!
Sayfa:
Site üzerindeki bütün haberler kaynak belirtilerek dış kaynakların rss servisleri kullanılarak gösterilmektedir.
www.habergec.com site üzerindeki haberlerin doğruluğundan sorumlu değildir.
İletişim:info@habergec.com
Uçak Bileti