Habergec.Com Aranan Kelimeler:refleksoloji Değerlendirme: 10 / 10 055299
habergec.com
08.02.2016 Pazartesi
Ana Sayfa
:: Detaylı Arama
Kelime(ler) 
Tür 
Yayıncı 
Zaman 
Sırala :: Türler
Gazeteler
İnternet Siteleri
Televizyonlar
Radyolar
Diğer

:: Gruplar
 

refleksoloji

Ankara Da Yeni Tedavi Yöntemi Yüzleri Güldürdü
Haberler.com
28.10.2014
17:30
Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan son yaptığı çalışmalarla alternatif tıp dünyasında aranılan isim olmaya başladı.
Haberler.com
Güncel
28.10.2014
Ankara/">AnkaraDaYeniTedaviYöntemiYüzleriGüldürdüAnkara-Da-Yeni-Tedavi-Yöntemi-Yüzleri-Güldürdü/">Ankara Da Yeni Tedavi Yöntemi Yüzleri Güldürdü
Ankara Da Yeni Tedavi Yöntemi Yüzleri Güldürdü
Haberler.com
28.10.2014
17:30
Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan son yaptığı çalışmalarla alternatif tıp dünyasında aranılan isim olmaya başladı.
Haberler.com
Son Dakika
28.10.2014
Ankara/">AnkaraDaYeniTedaviYöntemiYüzleriGüldürdüAnkara-Da-Yeni-Tedavi-Yöntemi-Yüzleri-Güldürdü/">Ankara Da Yeni Tedavi Yöntemi Yüzleri Güldürdü
Hacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte
Zaman
27.10.2014
14:57
Sağlık Bakanlığı, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları olarak bilinen akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji, ozonla tedavi uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti.Bakanlığın hazırladığı Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliği göre uygulayan kişilerin kesinlikle hekim olması zorunlu kılınarak, işlemlerin eğitim araştırma hastaneleri ile üniversitelerden alınan sertifikası bulunan uzman, pratisyen, diş hekimlerince yapılabileceği belirlendi. Diğer sağlık mensupları da eğitimlerini tamamladıktan sonra hekim gözetimi altında uygulama yapabilecek. Uygulamalar, geri ödeme kapsamında olmayacak. Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarınca yapılacak uygulamaların sağlık hizmet ücret tarifesi Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek.Sağlık Bakanlığı, Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Resmi Gazetete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirleyerek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Yönetmelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda yöntemleri uygulayacak kişileri kapsıyor.11 KİŞİLİK BİLİM KOMİSYONU KURULACAKUygulamaları yapacak kişiler, ünite ve uygulama merkezlerinin standartları ile ilgili görüş vermek üzere Bakanlıkça Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulacak. Bilim komisyonu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanı, ilgili alanlarda bilimsel çalışması bulunan üniversite öğretim üyesi veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip tabipler arasından seçilecek üç üye, Eczacılık fakültelerinin farmakognozi alanından bir üye, Tıp fakültelerinin farmakoloji alanından bir üye, Sertifikalı iki tabip üye, Öğretim üyesi veya eğitim görevlisi tıbbi onkoloji uzmanı bir üye, Tıbbi etik veya tıp tarihi ve deontoloji alanlarında uzmanlık veya doktora eğitimi almış bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenecek ve üyeler iki yıl süreyle görev yapacak. Bilim Komisyonu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanacak. Bilim komisyonunun görevleri şu şekilde sıralandı: Uygulama alanlarının belirlenmesine, uygulamaların endikasyon ve oluşabilecek yan etkilerine ilişkin görüş vermek. Uygulama yapılan ünite ve merkezlerde bulunması gerekli tıbbi araç ve gereç, personel, fiziki standartların oluşturulması hususunda görüş bildirmek. Ünite ve uygulama merkezi başvurularını bilimsel, teknik alt yapı ve personel yönünden değerlendirerek, uygunluğu hususunda görüş vermek. Bu Yönetmelikte tanımlanmamış uygulamalarla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak. Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak. İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt komisyonlar kurmak.Uygulamalar bu yönetmelikte belirlenen alanlarla sınırlı olacak. Bakanlık gerektiğinde ünite ve uygulama merkezinde yapılan ve yapılabilecek yeni uygulamaların bilimsel yönden bilim komisyonunda değerlendirilmesini isteyebilecek. Bilim Komisyonu, uygulamaların bilimsel kanıtlarını inceleyerek kişilere uygulanıp uygulanmayacağı ve uygun görülenlerden hangilerinin ünite veya uygulama merkezinde uygulanabileceği hususunda Bakanlığa görüş verecek.Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamayacak. Bu husus bireylere açık bir şekilde anlatılacak ve onaylanmış rıza formunda belirtilecek. Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda uygulama sertifikası bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilecek. Uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek mensupları merkez ve ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olabilecek. Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapılabilecek.Uygulama merkezi veya ünite, Bakanlığın sağlık kuruluşu/tesisi planlaması kapsamında açılabilecek. Bu yöndeki izinler yeni bir özel sağlık kuruluşu açılması veya kapasite artışı için ayrıca hak oluşturmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, tesiste konaklayan ve sadece akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen uygulamalara yö
Zaman
Sağlık
27.10.2014
HacamatveAkupunkturYönetmeliğiyürürlükteHacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte
Hacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte
Zaman
27.10.2014
14:57
Sağlık Bakanlığı, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları olarak bilinen akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji, ozonla tedavi uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti.Bakanlığın hazırladığı Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliği göre uygulayan kişilerin kesinlikle hekim olması zorunlu kılınarak, işlemlerin eğitim araştırma hastaneleri ile üniversitelerden alınan sertifikası bulunan uzman, pratisyen, diş hekimlerince yapılabileceği belirlendi. Diğer sağlık mensupları da eğitimlerini tamamladıktan sonra hekim gözetimi altında uygulama yapabilecek. Uygulamalar, geri ödeme kapsamında olmayacak. Kamuya bağlı sağlık kuruluşlarınca yapılacak uygulamaların sağlık hizmet ücret tarifesi Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek.Sağlık Bakanlığı, Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Resmi Gazetete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirleyerek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Yönetmelik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda yöntemleri uygulayacak kişileri kapsıyor.11 KİŞİLİK BİLİM KOMİSYONU KURULACAKUygulamaları yapacak kişiler, ünite ve uygulama merkezlerinin standartları ile ilgili görüş vermek üzere Bakanlıkça Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulacak. Bilim komisyonu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanı, ilgili alanlarda bilimsel çalışması bulunan üniversite öğretim üyesi veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip tabipler arasından seçilecek üç üye, Eczacılık fakültelerinin farmakognozi alanından bir üye, Tıp fakültelerinin farmakoloji alanından bir üye, Sertifikalı iki tabip üye, Öğretim üyesi veya eğitim görevlisi tıbbi onkoloji uzmanı bir üye, Tıbbi etik veya tıp tarihi ve deontoloji alanlarında uzmanlık veya doktora eğitimi almış bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenecek ve üyeler iki yıl süreyle görev yapacak. Bilim Komisyonu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanacak. Bilim komisyonunun görevleri şu şekilde sıralandı: Uygulama alanlarının belirlenmesine, uygulamaların endikasyon ve oluşabilecek yan etkilerine ilişkin görüş vermek. Uygulama yapılan ünite ve merkezlerde bulunması gerekli tıbbi araç ve gereç, personel, fiziki standartların oluşturulması hususunda görüş bildirmek. Ünite ve uygulama merkezi başvurularını bilimsel, teknik alt yapı ve personel yönünden değerlendirerek, uygunluğu hususunda görüş vermek. Bu Yönetmelikte tanımlanmamış uygulamalarla ilgili bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak. Uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak. İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt komisyonlar kurmak.Uygulamalar bu yönetmelikte belirlenen alanlarla sınırlı olacak. Bakanlık gerektiğinde ünite ve uygulama merkezinde yapılan ve yapılabilecek yeni uygulamaların bilimsel yönden bilim komisyonunda değerlendirilmesini isteyebilecek. Bilim Komisyonu, uygulamaların bilimsel kanıtlarını inceleyerek kişilere uygulanıp uygulanmayacağı ve uygun görülenlerden hangilerinin ünite veya uygulama merkezinde uygulanabileceği hususunda Bakanlığa görüş verecek.Uygulamalar hastalığın standart tedavisinin yerine geçecek ve devam eden tedaviyi aksatacak şekilde yapılamayacak. Bu husus bireylere açık bir şekilde anlatılacak ve onaylanmış rıza formunda belirtilecek. Uygulamalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde ve ilgili alanda uygulama sertifikası bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilecek. Uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek mensupları merkez ve ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olabilecek. Diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde sadece diş hekimliği alanında uygulama yapılabilecek.Uygulama merkezi veya ünite, Bakanlığın sağlık kuruluşu/tesisi planlaması kapsamında açılabilecek. Bu yöndeki izinler yeni bir özel sağlık kuruluşu açılması veya kapasite artışı için ayrıca hak oluşturmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, tesiste konaklayan ve sadece akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen uygulamalara yö
Zaman
Ana Sayfa
27.10.2014
HacamatveAkupunkturYönetmeliğiyürürlükteHacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte
Hacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte, tedavi bedeli cepten çıkacak
Haber3
27.10.2014
14:38
HacamatHacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte, tedavi bedeli cepten çıkacak
Sağlık Bakanlığı, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları olarak bilinen akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji, ozonla tedavi uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Bakanlığın hazırladığı...
Haber3
Son Dakika
27.10.2014
HacamatveAkupunkturYönetmeliğiyürürlüktetedavibedeliceptençıkacakHacamat ve Akupunktur Yönetmeliği yürürlükte tedavi bedeli cepten çıkacak
Kadıköy’de dakikası 1 TL’ye refleksoloji
Haber Türk
26.10.2014
10:22
Kadıköy’deKadıköy’de camekanlı küçük bir dükkânda, 4 kişi yan yana oturmuş ayak masajı yaptırıyor. Bu refleksoloji seansını sokaktan geçenler de ilgiyle izliyor. Gün içinde vahşi tempodan yarım saat çalıp rahatlama vaat eden bu ayaküstü masaj salonu 10 gün önce açılmış ama yoğun ilgi görüyor
Haber Türk
Son Dakika
26.10.2014
Kadıköy’dedakikası1TL’yerefleksolojiKadıköy’de dakikası 1 TL’ye refleksoloji
Engellilerde Mucize Yöntem Refleksoloji
Haberler.com
22.10.2014
16:53
Avrasya Refleksoloji Merkezi Uzman Refleksolog Serpil BİHİR, yüzyıllardır insanları sağlığına kavuşturmakta kullanılan Refleksoloji yöntemini anlattı.
Haberler.com
Güncel
22.10.2014
EngellilerdeMucizeYöntemRefleksolojiEngellilerde Mucize Yöntem Refleksoloji
Otizm tedavisinde yeni umut
Haber7
21.10.2014
16:23
Ankara da yeni tedavi yöntemi olarak bilinen destekleyici ve tamamlayıcı Refleksoloji tedavisi Otizme Çözüm Var dedirtti
Haber7
Son Dakika
21.10.2014
OtizmtedavisindeyeniumutOtizm tedavisinde yeni umut
Mucizevi Terapi Yöntemi Refleksoloji Artık Kadıköy ...
Haberler.com
20.10.2014
12:09
Daçkalı girişimciler tarafından Kadıköye getirilen Taylandın 5000 yıllık terapi yöntemi Refleksoloji (Ayak Masajı) kendinizi iyileştirme gücünüzü yeniden tetiklemeye davet ediyor
Haberler.com
Güncel
20.10.2014
MucizeviTerapiYöntemiRefleksolojiArtıkKadıköyMucizevi Terapi Yöntemi Refleksoloji Artık Kadıköy
Mucizevi Terapi Yöntemi Refleksoloji Artık Kadıköy ...
Haberler.com
20.10.2014
12:09
Daçkalı girişimciler tarafından Kadıköye getirilen Taylandın 5000 yıllık terapi yöntemi Refleksoloji (Ayak Masajı) kendinizi iyileştirme gücünüzü yeniden tetiklemeye davet ediyor
Haberler.com
Son Dakika
20.10.2014
MucizeviTerapiYöntemiRefleksolojiArtıkKadıköyMucizevi Terapi Yöntemi Refleksoloji Artık Kadıköy
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?
Haberler.com
17.10.2014
15:00
Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan Ankarada Refleksoloji Tedavisiyle nasıl kalıcı çözüme ulaştıklarını rahatsızlıkların belirtileriyle birlikte sonuçları da anlattı.
Haberler.com
Güncel
17.10.2014
DikkatEksikliği veHiperaktiviteBozukluğuNedir?Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?
"Takvim'in yazdıkları yalan, özel fotoğrafımı ele geçirmişler, dava açacağım"
Zaman
01.10.2014
20:00
Yandaş Takvim gazetesi, bugün ‘Hocadan Masaja 150 bin dolar başlıklı düzmece manşetle çıktı.Fethullah Gülen Hocaefendinin de içerisinde yer aldığı bazı fotoğrafları, özel hayatın gizliliğini ihlal edilecek şekilde ve asparagas ifadelerle haber yapan Takvime ilk elden yalanlama geldi.YALAN HABER, DAVA AÇACAĞIMTakvim gazetesinin, ünlü Psikolog ve Refleksoloji Uzmanı Esat Başaranın ağzından yayımladığı röportajın da yalan olduğu öğrenildi. Özel fotoğraflarının kendisinden izinsiz bir şekilde çalınıp yayınlanmasına sert tepki göstere Başaran, İzinsiz bir şekilde ve baloncuklarla böyle yalan yanlış 3 gündür haberler yapıyorlar, yayınlıyorlar. dedi.ERDOĞANA DA EMİNE HANIMA DA GİDİYORUMYazılanların hepsinin yalan olduğunu vurgulayan Esat Başaran, tepkisini şöyle sürdürdü: Ben uzun zamandır Hocaefendinin yanına gidip geliyorum. Resimlerimi bulmuşlar. Ben Cumhurbaşkanına da gidiyorum, Emine Erdoğana da gidiyorum. Bugün de benim ağzımdan röportaj yapmışlar. Ben 3 gündür yaptıkları yalan haberleri sizi dava açacağım demek için aradım. İki üç şey söyledim o kadar. Bunlara fazlaca ekleme yapmışlar. Hukuki yollar başvuracağım, dava açacağım. Orada yazılan şeylerin hepsi yalan.”150 BİN DOLAR İFTİRAGazete, Psikolog ve Refleksoloji Uzmanı Esat Bin Zürare Başaranın tedavi için ABDye gidip 150 bin dolar aldığı iftirasını attı. Başaran, Bunları demedim. Böyle bir şeyden bahsetmedim. dedi. Zaranın Pensilvanyada Hocaefendiye özel konser verdiği sözlerinin de kendisine ait olmadığını ve yalan yanlış ifadeler olduğunu vurguladı.ERDOĞANLA RESİMLERİMİ DE ATTIM, BUNLARI DA YAYIMLAYIN DEDİMHaberlerden sonra Takvimi aradığını söyleyen Başaran, kendilerine Erdoğana da yapmış olduğu masaj fotoğraflarını yolladığını ve bunlarında yayınlanmasını talep ettiğini dile getirdi. Başaran, şunları anlattı: Erdoğan ile olan fotoğrafları onlara mail attım. ‘İsterseniz bunları da yayınlayın dedim. Dediler ki ‘sizinle bir de röportaj yapalım Esat bey açık yüreklilikle aradınız dediler. Ben de ‘Ben sizi röportaj için aramadım ben sizi dava etmek için aradım” ifadelerini kullandım. Ben herkese gidiyorum dolayısıyla Fethullah Gülen Hocaya da gidiyorum. Ama Siz (Takvim Gazetesi) benim hakkımda mürit diyorsunuz ben mürit filan değilim ben. Bedavada gitmiyorum. Siz parasını verin size de geleyim dedim.”EŞİME, OĞLUMA, YENGEME GÖNDERDİĞİM RESİMLERİ ELE GEÇİRMİŞLERRöportaj yapmış gibi ağzından yazılan ifadeler için dava açacağının altını çizen Başaran, bütün bu uyarılarına rağmen yapılan asparagas haberlerle şok olduğunu belirtti: “ATV ve A Haberden de vazgeçemiyor. Favorisi Pierre Cardin ve LCW” gibi kısımların tamamen yalan. Bugün de benim ağzımdan röportaj yapmışlar ben iki üç şey söyledim o kadar bunlara fazlaca ekleme yapmışlar. Hukuki yollara başvuracağım, dava açacağım. Orada yazılan şeylerin hepsi yalan. Ben bunları (resimleri) 6-7 kişiye göndermiştim. Ama biri eşim biri oğlum biri yengem anlatabiliyor muyum? Arkadaşlarım bu insanlar paylaştığım fotoğraflar. Oraya gidip geldiğimi biliyor arkadaşlar. Şüphelendiğim kimsede yok ama bir şekilde ya onlar sızdırdı veya benim telefonumu hackediler Amerikada.”
Zaman
En Çok Okunan
01.10.2014
TakviminyazdıklarıyalanözelfotoğrafımıelegeçirmişlerdavaaçacağımTakvimin yazdıkları yalan özel fotoğrafımı ele geçirmişler dava açacağım
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedir?
Haber3
01.10.2014
19:50
Dikkat

Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan Ankara Da Refleksoloji Tedavisiyle nasıl kalıcı çözüme ulaştıklarını rahatsızlıkların belirtileriyle birlikte sonuçları da anlattı.

Haber3
Son Dakika
01.10.2014
Dikkateksikliğivehiperaktivitenedir?Dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedir?
"Takvim'in yazdıkları yalan, özel fotoğrafımı ele geçirmişler, dava açacağım"
Zaman
01.10.2014
15:45
Yandaş Takvim gazetesi, bugün ‘Hocadan Masaja 150 bin dolar başlıklı düzmece manşetle çıktı. Fethullah Gülen Hocaefendinin de içerisinde yer aldığı bazı fotoğrafları, özel hayatın gizliliğini ihlal edilecek şekilde ve asparagas ifadelerle haber yapan Takvime ilk elden yalanlama geldi. YALAN HABER, DAVA AÇACAĞIMTakvim gazetesinin, ünlü doktor Psikolog ve Refleksoloji Uzmanı Esat Başaranın ağzından yayımladığı röportajın da yalan olduğu öğrenildi. Özel fotoğraflarının kendisinden izinsiz bir şekilde çalınıp yayınlanmasına sert tepki göstere Başaran, İzinsiz bir şekilde ve baloncuklarla böyle yalan yanlış 3 gündür haberler yapıyorlar, yayınlıyorlar. dedi. ERDOĞANA DA EMİNE HANIMA DA GİDİYORUMYazılanların hepsinin yalan olduğunu vurgulayan Dr. Esat Başaran, tepkisini şöyle sürdürdü: Ben uzun zamandır Hocaefendinin yanına gidip geliyorum. Resimlerimi bulmuşlar. Ben Cumhurbaşkanına da gidiyorum, Emine Erdoğana da gidiyorum. Bugün de benim ağzımdan röportaj yapmışlar. Ben 3 gündür yaptıkları yalan haberleri sizi dava açacağım demek için aradım. İki üç şey söyledim o kadar. Bunlara fazlaca ekleme yapmışlar. Hukuki yollar başvuracağım, dava açacağım. Orada yazılan şeylerin hepsi yalan.” 150 BİN DOLAR İFTİRAGazete, Psikolog ve Refleksoloji Uzmanı Esat Bin Zürare Başaranın tedavi için ABDye gidip 150 bin dolar aldığı iftirasını attı. Başaran, Bunları demedim. Böyle bir şeyden bahsetmedim. dedi. Zaranın Pensilvanyada Hocaefendiye özel konser verdiği sözlerinin de kendisine ait olmadığını ve yalan yanlış ifadeler olduğunu vurguladı.ERDOĞANLA RESİMLERİMİ DE ATTIM, BUNLARI DA YAYIMLAYIN DEDİM Haberlerden sonra Takvimi aradığını söyleyen Başaran, kendilerine Erdoğana da yapmış olduğu masaj fotoğraflarını yolladığını ve bunlarında yayınlanmasını talep ettiğini dile getirdi. Başaran, şunları anlattı: Erdoğan ile olan fotoğrafları onlara mail attım. ‘İsterseniz bunları da yayınlayın dedim. Dediler ki ‘sizinle bir de röportaj yapalım Esat bey açık yüreklilikle aradınız dediler. Ben de ‘Ben sizi röportaj için aramadım ben sizi dava etmek için aradım” ifadelerini kullandım. Ben herkese gidiyorum dolayısıyla Fethullah Gülen Hocaya da gidiyorum. Ama Siz (Takvim Gazetesi) benim hakkımda mürit diyorsunuz ben mürit filan değilim ben. Bedavada gitmiyorum. Siz parasını verin size de geleyim dedim.” EŞİME, OĞLUMA, YENGEME GÖNDERDİĞİM RESİMLERİ ELE GEÇİRMİŞLERRöportaj yapmış gibi ağzından yazılan ifadeler için dava açacağının altını çizen Başaran, bütün bu uyarılarına rağmen yapılan asparagas haberlerle şok olduğunu belirtti: “ATV ve A Haberden de vazgeçemiyor. Favorisi Pierre Cardin ve LCW” gibi kısımların tamamen yalan. Bugün de benim ağzımdan röportaj yapmışlar ben iki üç şey söyledim o kadar bunlara fazlaca ekleme yapmışlar. Hukuki yollara başvuracağım, dava açacağım. Orada yazılan şeylerin hepsi yalan. Ben bunları (resimleri) 6-7 kişiye göndermiştim. Ama biri eşim biri oğlum biri yengem anlatabiliyor muyum? Arkadaşlarım bu insanlar paylaştığım fotoğraflar. Oraya gidip geldiğimi biliyor arkadaşlar. Şüphelendiğim kimsede yok ama bir şekilde ya onlar sızdırdı veya benim telefonumu hackediler Amerikada.”
Zaman
Ana Sayfa
01.10.2014
TakviminyazdıklarıyalanözelfotoğrafımıelegeçirmişlerdavaaçacağımTakvimin yazdıkları yalan özel fotoğrafımı ele geçirmişler dava açacağım
ALS hastalığı refleksoloji tedavisiyle ses geliyor
Haber7
29.09.2014
15:33
Uzmanlar, ALS hastalığı hakkındaki merak edilenleri yanıtladı
Haber7
Son Dakika
29.09.2014
ALShastalığırefleksolojitedavisiylesesgeliyorALS hastalığı refleksoloji tedavisiyle ses geliyor
Ankara’da refleksoloji en etkili tedaviler arasında
Haber3
29.09.2014
14:24
<aAnkara’da refleksoloji en etkili tedaviler arasında />

Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan Ankara da alternatif tedaviler arasında olan refleksolojiyle merak edilenleri cevaplıyor.

Haber3
Son Dakika
29.09.2014
Ankara’da/">Ankara’darefleksolojienetkilitedavilerarasındaAnkara’da-refleksoloji-en-etkili-tedaviler-arasında/">Ankara’da refleksoloji en etkili tedaviler arasında
Tıpta ilaçsız tedavi: Refleksoloji tedavisi
Haber7
19.09.2014
12:37
Uzmanlar, refleksoloji tedavisindeki demogoji hakkında bilgi verdi
Haber7
Son Dakika
19.09.2014
TıptailaçsıztedaviRefleksolojitedavisiTıpta ilaçsız tedavi Refleksoloji tedavisi
Refleksloji tedavi
Haber3
19.09.2014
11:41
Refleksloji

Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan destekleyici ve tamamlayıcı olarak bilinen alternatif tıp tedavisinden modern tıpta ilaçsız tedavi olarak geçen refleksoloji tedavisindeki demogojiye cevap veriyor.

Haber3
Son Dakika
19.09.2014
ReflekslojitedaviRefleksloji tedavi
Serepral Palside (CP) Yeni Işık
Haber3
08.09.2014
17:35
Serepral

Refleksoloji tedavisiyle CP(cerapral palsi ) hastalarına umut oldu.

Haber3
Son Dakika
08.09.2014
SerepralPalside(CP)YeniIşıkSerepral Palside (CP) Yeni Işık
Alternatif Tıp Refleksoloji
Haberler.com
08.09.2014
16:21
Avrasya refleksoloji merkezinden refleksoloji uzmanı Serpil BİHİR, refleksolojiyi ve alternatif tıpla modern tıp ilişkisini anlattı.
Haberler.com
Güncel
08.09.2014
AlternatifTıpRefleksolojiAlternatif Tıp Refleksoloji
Alternatif Tıp Refleksoloji
Haberler.com
08.09.2014
16:20
Avrasya refleksoloji merkezinden refleksoloji uzmanı Serpil BİHİR, refleksolojiyi ve alternatif tıpla modern tıp ilişkisini anlattı.
Haberler.com
Son Dakika
08.09.2014
AlternatifTıpRefleksolojiAlternatif Tıp Refleksoloji
Bel Fıtığına Ameliyatsız Çözüm
Haberler.com
26.08.2014
15:23
Avrasya refleksoloji merkezinden uzman refleksolog Serpil BİHİR; ayak altında bulunan sinir uçlarından omur bölgesi sinir uçları uyarılarak, bel fıtığına çözüm olduklarını belirtti.
Haberler.com
Güncel
26.08.2014
BelFıtığınaAmeliyatsızÇözümBel Fıtığına Ameliyatsız Çözüm
Bel Fıtığının Çözümü Refleksolojide
Haberler.com
09.06.2014
15:11
Refleksolog Serpil BİHİR Bel Fıtığının nedenlerini ve Refleksoloji ile ne gibi sonuçlar elde edildiğini anlattı.
Haberler.com
Güncel
09.06.2014
BelFıtığınınÇözümüRefleksolojideBel Fıtığının Çözümü Refleksolojide
Refleksoloji, Serebral Palsy lilere Umut Oldu
Haberler.com
26.05.2014
18:08
Refleksoloji uzmanı Serpil Bihir, 12 bin yıllık geçmişi ile etkili destekleyici ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden olan Refleksoloji?nin Serebral Palsy?li hastalarına umut olduğunu söyledi.
Haberler.com
Güncel
26.05.2014
RefleksolojiSerebralPalsylilereUmutOlduRefleksoloji Serebral Palsy lilere Umut Oldu
Refleksoloji, 'Serebral Palsy’lilere umut oldu
Haber3
26.05.2014
17:59
Refleksoloji,

Refleksoloji uzmanı Serpil Bihir, 12 bin yıllık geçmişi ile etkili destekleyici ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden olan Refleksoloji’nin Serebral Palsy’li hastalarına umut olduğunu söyledi.Ayakların vücudun aynası olduğu öğretisine...

Haber3
Son Dakika
26.05.2014
RefleksolojiSerebralPalsy’lilereumutolduRefleksoloji Serebral Palsy’lilere umut oldu
Refleksoloji Yönteminin Otizm de En Etkili Yöntem
Haberler.com
21.05.2014
13:43
Refleksoloji Uzmanı Serpil BİHİR, Refleksoloji Yönteminin Otizmde en etkili Yöntem Olduğunu söyledi.
Haberler.com
Güncel
21.05.2014
RefleksolojiYöntemininOtizmdeEnEtkiliYöntemRefleksoloji Yönteminin Otizm de En Etkili Yöntem
Refleksoloji tedavisi nasıl yapılır ?
Haber3
30.04.2014
12:41
Refleksoloji

Avrasya Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Gamze Arslandoğan nörolojik rahatsızığını ve refleksoloji tedavisini anlattı.

Haber3
Son Dakika
30.04.2014
Refleksolojitedavisinasılyapılır?Refleksoloji tedavisi nasıl yapılır ?
Refleksoloji ile Alt Islatmaya Son
Haberler.com
29.04.2014
11:13
Uzman Refleksolog Serpil BİHİR özellikle çocuklarda yaşanılan alt ıslatma probleminde ciddi sonuçlar alındığını söyledi.
Haberler.com
Sağlık
29.04.2014
RefleksolojiileAltIslatmayaSonRefleksoloji ile Alt Islatmaya Son
Uzman Gözü ile Refleksoloji Nedir?
Haberler.com
22.04.2014
12:00
Avrasya Refleksoloji Merkezi kurulduğu günden beri birçok hastanın yüzünü güldürdü.
Haberler.com
Sağlık
22.04.2014
UzmanGözüileRefleksolojiNedir?Uzman Gözü ile Refleksoloji Nedir?
Uzman Gözü ile Refleksoloji Nedir?
Haberler.com
22.04.2014
12:00
Avrasya Refleksoloji Merkezi kurulduğu günden beri birçok hastanın yüzünü güldürdü.
Haberler.com
Son Dakika
22.04.2014
UzmanGözüileRefleksolojiNedir?Uzman Gözü ile Refleksoloji Nedir?
Refleksoloji tedavisi umut oldu
Haber3
21.04.2014
23:29
Refleksoloji

Refleksoloji tedavisiyle CP hastalarına umut oldu.

Haber3
Son Dakika
21.04.2014
RefleksolojitedavisiumutolduRefleksoloji tedavisi umut oldu
Refleksoloji yöntemiyle tedavi
TRT
21.04.2014
14:51
Pek çok rahatsızlık, refleksoloji yöntemiyle tedavi edilebiliyor.
TRT
Sağlık
21.04.2014
RefleksolojiyöntemiyletedaviRefleksoloji yöntemiyle tedavi
Migrenden Kurtulmanın Yolları
Haberler.com
16.04.2014
08:42
Anima Rapha Manuel Terapi ve Refleksoloji Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, migrende bilinmesi gereken en önemli adımın migrene neyin yol açtığı olduğunu belirterek, Masaj yapmayı deneyin, sıcak ve soğuk torbaları başınıza ve boynunuza uygulayın, kafeinli içecekler tüketin dedi.
Haberler.com
Sağlık
16.04.2014
MigrendenKurtulmanınYollarıMigrenden Kurtulmanın Yolları
Migrenden Kurtulmanın Yolları
Haberler.com
16.04.2014
08:42
Anima Rapha Manuel Terapi ve Refleksoloji Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, migrende bilinmesi gereken en önemli adımın migrene neyin yol açtığı olduğunu belirterek, Masaj yapmayı deneyin, sıcak ve soğuk torbaları başınıza ve boynunuza uygulayın, kafeinli içecekler tüketin dedi.
Haberler.com
Son Dakika
16.04.2014
MigrendenKurtulmanınYollarıMigrenden Kurtulmanın Yolları
Bel ağrısından korunmanın 11 yolu
Zaman
15.04.2014
18:27
Anima Rapha Manuel Terapi ve Refleksoloji Merkezi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, her 5 kişiden 4nün bel ağrısı çektiğini belirterek, basit uygulamalarla ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu vurguladı. Kas gerilmesi ve enflamasyonu (ödem) hafifletmenin en iyi yolunun sürekli fiziksel aktiviteden geçtiğine dikkat çeken Şenbursa, şu önerilerde bulundu:Daha fazla egzersiz yapın.Kilonuza dikkat edin: Daha fazla kilo (özellikle vücudunuzun orta kısmında), ağrı ciddiyetinizi daha da kötü bir seviyeye getirebilir ve beliniz de zorlamaya yol açar.Sigara bel ağrısı yapar: Eğer sigara kullanıyorsanız bırakın. Sigara içmek besin içeren kanın, omurgadaki disklere akışını engellemektedir. Bu yüzden sigara içenler sıklıkla bel ağrısı çekerler.Uyku pozisyonu: Eğer bel ağrınız varsa, doktorunuzdan en iyi uyuma pozisyonu hakkında bilgi alabilirsiniz. Cenin pozisyonunda uyumanız bazen doktorlar tarafından tavsiye edilir. Sırtüstü yatmak istiyorsanız dizlerinizin altına ve belinizin altına yastık koyabilirsiniz. Yüzüstü yatmak özellikle belinizin zorlanmasına yol açabilir. Eğer başka türlü uyuyamıyorsanız, kalçanızın altına yastık yerleştirin.Duruşunuza dikkat edin: Bel ağrınızı önleyen en iyi sandalye bel destekli veya arkası düz olandır. Otururken dizlerinizi kalçanızdan daha yüksekte tutun. Gerekirse ayaklarınızı bir sekmenin üzerine koyun. Eğer çok uzun süre ayakta kalacaksanız, başınızı dik tutun ve karnınızı içeriye çekin. Eğer mümkünse, bir ayağınızı sekmenin üzerinde tutun ve her 15 dakikada bir ayağınızı değiştirin.Ağır şeyleri kaldırırken dikkat: Bir şey kaldırırken nasıl kaldırdığınıza dikkat edin. Ağır şeyleri kaldırırken belinizden eğilerek kaldırmayın. Dizlerinizi bükün ve çökün, karın kaslarınızı kasın ve ayağa kalkarken kaldırdığınız objeyi vücudunuza yakın tutun. Bir şey kaldırırken vücudunuzu döndürmeyin. Eğer yapabiliyorsanız, ağır objeleri kaldırmaktan çok itin. İtmek belinize daha az zarar verir.Topuklu ayakkabılardan kaçının: Ağrı noktanızı genişletebilir ve belinizi incitebilir. 2.5 cmlik topuk giyin. Eğer daha yüksek topuk giymek isterseniz, her zaman rahat alçak topuklu ayakkabılarınızı yanınızda götürün ki rahatsız ettiğinde ve yorulduğunuzda giyebilirsiniz.Dar kot pantolon giymeyin: Çok dar kot pantolonlarınızı saklayın. Çok dar kıyafetler giymek eğilmeyi, oturmayı ve yürümeyi engeller ve bel ağrısını çoğaltır.Arka cepteki cüzdanı çıkartın: Eğer aşırı dolu bir cüzdanla oturacaksanız, bu rahatsızlık edebilir ve bel ağrısı yapabilir. Eğer uzun süre oturacaksanız, mesela araba kullanırken arka cebinizdeki cüzdanı çıkarın.Doğru çantayı seçin: Başınızdan geçirebileceğiniz uzun ve kalın saplı, ayarlanabilir kayışlı çantalar seçin. Postacı çantaları bu tür çantalardandır. Kayışın çantanın olduğu tarafta değil de diğer omuzda olması yükün ağırlığını eşit şekilde dağıtır ve omuzunuzun, belinizin ağrılardan en az etkilenmesini sağlar. Çok ağır bir çanta veya kayışsız bir çanta taşıdığınız zaman ellerinizi sürekli değiştirin ki vücudunuzda sadece bir tarafın ağırlığı çekmesini engelleyin. Çantanızı, sırt çantanızı gereksiz yere ağırlaştırmayın, hafifletin.Bel kuşaklarını unutun: Birçok bel destekleyicisi mevcuttur. Elastik bantlardan, özel korselere varana kadar. Belli ameliyatlardan sonra bunlar yardımcı olabilir; fakat kronik bel ağrısına tedavi amaçlı yardımcı olduğu kanıtlanmamıştır.
Zaman
Sağlık
15.04.2014
Belağrısındankorunmanın11yoluBel ağrısından korunmanın 11 yolu
Refleksoloji uzmanından nörolojik rahatsızlıklar da sonuç
Haber3
10.04.2014
15:34
Refleksoloji

Engelliler arasında çözüm olarak görülen refleksoloji tedavisi artık yeni bir sürece girdi.

Haber3
Son Dakika
10.04.2014
RefleksolojiuzmanındannörolojikrahatsızlıklardasonuçRefleksoloji uzmanından nörolojik rahatsızlıklar da sonuç
Avrasya Engelliler Platformu nda Serebral Palsy Konuşuldu
Haberler.com
09.04.2014
17:14
Avrasya Refleksoloji Merkezinden Eğitici Uzman Refleksolog Serpil BİHİR Serebral Palsy hakkında bilgi verdi.
Haberler.com
Sağlık
09.04.2014
AvrasyaEngellilerPlatformundaSerebralPalsyKonuşulduAvrasya Engelliler Platformu nda Serebral Palsy Konuşuldu
Avrasya Engelliler Platformu nda Serebral Palsy Konuşuldu
Haberler.com
09.04.2014
16:56
Avrasya Refleksoloji Merkezinden Eğitici Uzman Refleksolog Serpil BİHİR Serebral Palsy hakkında bilgi verdi.
Haberler.com
Son Dakika
09.04.2014
AvrasyaEngellilerPlatformundaSerebralPalsyKonuşulduAvrasya Engelliler Platformu nda Serebral Palsy Konuşuldu
Bir Kelime Daha ve Arkasından Gelen Anlamlı Cümleler
Haberler.com
26.03.2014
10:02
Refleksoloji yine otizmde en etkili yöntemlerden biri olarak kullanılıyor.
Haberler.com
Güncel
26.03.2014
BirKelimeDahaveArkasındanGelenAnlamlıCümlelerBir Kelime Daha ve Arkasından Gelen Anlamlı Cümleler
Bir Kelime Daha ve Arkasından Gelen Anlamlı Cümleler
Haberler.com
26.03.2014
10:02
Refleksoloji yine otizmde en etkili yöntemlerden biri olarak kullanılıyor.
Haberler.com
Son Dakika
26.03.2014
BirKelimeDahaveArkasındanGelenAnlamlıCümlelerBir Kelime Daha ve Arkasından Gelen Anlamlı Cümleler
Korku ve Kaygılarınıza Son!
Haberler.com
20.03.2014
16:52
Avrasya Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Serpil BİHİR, Bize Bugün Refleksoloji ile Etkili Oldukları Panik Atak Rahatsızlığını anlattı.
Haberler.com
Sağlık
20.03.2014
KorkuveKaygılarınızaSonKorku ve Kaygılarınıza Son
Stres e Refleksoloji ile Kesin Tedavi
Haberler.com
20.03.2014
16:52
Avrasya refleksoloji merkezi, Refleksoloji uzmanı Serpil BİHİR strese refleksoloji ile son dedi?
Haberler.com
Sağlık
20.03.2014
StreseRefleksolojiileKesinTedaviStres e Refleksoloji ile Kesin Tedavi
Refleksoloji Tedavi Yöntemi ile Saithan Artık Yürüyor!
Haberler.com
20.03.2014
16:52
Avrasya refleksoloji merkezinden uzman refleksolog Serpil BİHİR bizleri refleksoloji yönteminin etkileri ve aldıkları ciddi sonuçlar ile ilgili bilgilendirdi.
Haberler.com
Sağlık
20.03.2014
RefleksolojiTedaviYöntemiileSaithanArtıkYürüyorRefleksoloji Tedavi Yöntemi ile Saithan Artık Yürüyor
Korku ve Kaygılarınıza Son!
Haberler.com
20.03.2014
16:20
Avrasya Refleksoloji Merkezinden Uzman Refleksolog Sayın Serpil BİHİR, Bize Bugün Refleksoloji ile Etkili Oldukları Panik Atak Rahatsızlığını anlattı.
Haberler.com
Güncel
20.03.2014
KorkuveKaygılarınızaSonKorku ve Kaygılarınıza Son
Stres e Refleksoloji ile Kesin Tedavi
Haberler.com
20.03.2014
16:20
Avrasya refleksoloji merkezi, Refleksoloji uzmanı Serpil BİHİR strese refleksoloji ile son dedi?
Haberler.com
Güncel
20.03.2014
StreseRefleksolojiileKesinTedaviStres e Refleksoloji ile Kesin Tedavi
Ayaklardaki Sinir Uçlarına, Hastalıkların Tedavisine ...
Haberler.com
13.03.2014
11:24
Tamamlayıcı tıp alanı olarak bilinen refleksolojiden, ayaklara uygulanan basılarla bazı hastalıkların tedavilerine olumlu etki edilmesinde yararlanılıyor Refleksoloji Uzmanı Tabur: Refleksolojiyi kısaca vücudun kendi kendini tedavi etmesi olarak tanımlıyoruz.
Haberler.com
Sağlık
13.03.2014
AyaklardakiSinirUçlarınaHastalıklarınTedavisineAyaklardaki Sinir Uçlarına Hastalıkların Tedavisine
Refleksoloji ile yaşam kalitenizi artırın
En Son Haber
12.03.2014
13:08
Çözümsüz sandığınız rahatsızlıklardan refleksoloji sayesinde kurtulun.
En Son Haber
Son Dakika
12.03.2014
RefleksolojiileyaşamkaliteniziartırınRefleksoloji ile yaşam kalitenizi artırın
Piton yılanlarıyla masaj
Bugün
27.02.2014
11:12
Jakartadaki Bali Refleksoloji Merkezinde piton yılanlarıyla masaj yapılıyor. Birkaç yılan müşterinin üzerine konuluyor.
Bugün
Son Dakika
27.02.2014
PitonyılanlarıylamasajPiton yılanlarıyla masaj
Avrasya Refleksoloji Merkezi Serebral Palsy li Çocuklara ...
Haberler.com
20.02.2014
16:43
Sinir hasarlı rahatsızlıklardan biri olan CP, doğum sırasında veya doğumdan sonra oluşan beynin oksijensiz kalması ile başlar.
Haberler.com
Son Dakika
20.02.2014
AvrasyaRefleksolojiMerkeziSerebralPalsyliÇocuklaraAvrasya Refleksoloji Merkezi Serebral Palsy li Çocuklara
Serepral Palsi'de yeni ışık
TRT
19.02.2014
12:56
Ailelerin çocuklarında görmek istedikleri umutlarına refleksoloji ışık oldu.
TRT
Sağlık
19.02.2014
SerepralPalsideyeniışıkSerepral Palside yeni ışık
Toplam "132" adet haber bulundu!
Sayfa:
Site üzerindeki bütün haberler kaynak belirtilerek dış kaynakların rss servisleri kullanılarak gösterilmektedir.
www.habergec.com site üzerindeki haberlerin doğruluğundan sorumlu değildir.
İletişim:info@habergec.com
Uçak Bileti