Habergec.Com Aranan Kelimeler:trilyona Değerlendirme: 10 / 10 523898
habergec.com
02.09.2014 Salı
Ana Sayfa
:: Detaylı Arama
Kelime(ler) 
Tür 
Yayıncı 
Zaman 
Sırala :: Türler
Gazeteler
İnternet Siteleri
Televizyonlar
Radyolar
Diğer

:: Gruplar
 

trilyona

Yeşil: Osman Hamdi Bey’e ilham veren cami
Zaman
23.05.2014
02:04
Kuruluş Devri’nin en sanatlı eserlerinden Yeşil Cami, Osman Hamdi Bey ile yeniden gündemde… 24 Mayıs’ta ünlü ressamın ‘Yeşil Cami Önü’ adlı eseri 10 milyon TL’den satışa çıkacak.2004 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı Müzesi tarafından 5 trilyona satın alınan ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’, uzun süre ülkenin gündeminde kalmıştı. Haliyle tablonun ressamı Osman Hamdi Bey de yeniden hatırlanmıştı. Mezkûr eser, o kadar çok konuşulmuştu ki hakkında birtakım efsaneler dahi üretilmişti. Belki bu söylencelerden olsa gerek hemen her tarafta, duvarda aynı resmin farklı versiyonları asılı duruyordu. 2011’de ise bu resmin sanat tarihçileri tarafından Bursa Yeşil Cami’nin ikinci katında çizildiği serdedilmişti. Osman Hamdi Bey, yeniden kültür meraklılarının ajandasında… 24 Mayıs’ta Antik AŞ’nin düzenleyeceği müzayedede ünlü ressamın ‘Yeşil Cami Önü’ adlı tablosu, 10 milyon TL’den satışa çıkıyor. Şimdi buradan mülhem Türk müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey’e ilham veren Yeşil Cami’nin hikâyesine revan olalım:‘Zekânın kemal halinde sıhhati’Andre Gide, Yeşil Cami ile ilgili, “Bir dinlenme, berraklık, denge yeri, kutsal gök mavisi, kırışığı buruşuğu olmayan bir mavi; zekânın kemal halinde sıhhati. Ey Cami! Nefis bir Tanrı’nın mekânısın sen. Bu kutsal yerde uzun müddet murakabeye daldım ve nihayet tenkit Tanrı’sının ibadet için bizi burada beklettiğini ve bizi duruluğa çağırdığını anladım.” cümlelerini kurar. Bursa’nın en sanatlı camisi addedilen Yeşil Cami, 1419 senesinde Çelebi Mehmed döneminde inşa edilmeye başlanır. Evliya Çelebi’nin ‘acaip bir tarz ve garip bir tavır üzerine’ yapıldığını söylediği bu cami, II. Murad zamanında 1424’te tamam edilebilir. Hacı İvaz Paşa’nın mimarî önderliğinde yükselir. Caminin mihrabını Tebrizli ustalar işler, çinilerini Mecnun Mehmed, kapılarının tahta ve ceviz kanatlarını Tebrizli Ali, boya ve nakışlarını ise Nakkaş Ali yapar. Caminin bazı odalarının hükümet dairesi olarak kullanıldığı hususunda çeşitli görüşler ileri sürülüyor. Bursa Kütüğü’nde geçen bilgiye göre buraları hükümet dairesi olarak değil, birer zaviye olarak değerlendirilebilir. Osmanlı’nın kuruluş devri mimarî üslubu olan Ters T planı üzerine vücuda getirilen bu eser, ana hatları baz alınırsa Yıldırım Camii’ne benziyor. Yeşil Cami’nin asıl şöhreti ise inanılmaz bir kalite ve zenginlikteki yeşil firuze ve çini kaplamalarından geliyor. Bu sanat harikaları, bilhassa iç mekânda, eyvanlar, müezzin mahfili, tabhaneler, şahnişinler ve mihrap süslemelerinde yoğun olarak kullanılmış. Her devirde hayranlıkla ifade edilen çini eserler, İlyas oğlu Ali’nin hünerli ellerinden çıkma. 1402’de Timur tarafından Semerkand’a götürülen Nakkaş Ali, orada yeni teknik ve yöntemleri belleğine alır ve Bursa’ya geri döner. Beraberinde de Tebrizli ustaları getirir. Aynı zamanda ustası olan Mecnun Mehmed’in adı hünkâr mahfilinde yazılıdır. Bu arada sadece ustanın değil, caminin inşasında bulunan, yukarıda isimlerini zikrettiğimiz diğer kişiler de adlarını, işlerini yaptıkları yere, Çelebi Mehmed’in izni sonucu yazmış. Bir ara burada yazılan beyitler popüler tarihin malzemesi haline dönüşmüştü. Yeşil Cami’nin şifreleri hakkında çeşitli görüşler dile getirilmiş, medya tavassutu ile hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Bir yazar, caminin mihrabında altı asırdan bu yana duran ve ‘kimselerin fark etmediği’ bir şifre olduğunu söylemişti. Adı geçen kod, İslam sanatında çok az kullanılan ‘noktasız girift’ yazı ile işlenen ve İranlı şair Sadi’nin Gülistan’ında geçen Farsça, “Zulmeden kişi bu zulmü bana yaptığını sandı; bana yapılan zulüm geçip gitti ama vebali onun boynunda kaldı.” beyti idi. Malum külliyenin mimarı Bursa’nın kahramanı İvaz Paşa… Yine malum olduğu üzere II. Murad tarafından birtakım istihbaratî esbaptan ötürü vezirlikten azledilerek; gözlerine mil çekilir. Ona bu ‘zulmü’ yapan kişi padişahtır. Dolayısıyla bu sözde üstü kapalı olarak anlatılmak istenen kişi, Murad-ı Sanî’dir. Ancak Prof. Dr. Mefail Hızlı bu önermeye, “Eğer mutlaka biri veya birileri kastediliyorsa, bu durumda o dönemde Timur sonrasında Bursa’ya kadar gelip şehri yakıp yıkan Karamanoğlu ya da aynı dönemde bir ‘gaile’ olarak algılanan ve isyanıyla gündeme gelen Şeyh Bedreddin gibi isimler hatırlanabilir. Bununla birlikte o dörtlükte yer alan, ‘eğer böyle bir şeye kalkışan olursa dünyada kahırlara uğrasın’ ifadesinin her devlet için hâlâ geçerli olduğu kanaatindeyiz.” sözleriyle itiraz etmişti. Bir diğer F
Zaman
En Çok Okunan
23.05.2014
YeşilOsmanHamdiBey’eilhamverencamiYeşil Osman Hamdi Bey’e ilham veren cami
CHP: AK Parti, 22 milyar dolar borç ödedi, 243 milyar dolar borç aldı
Zaman
16.03.2014
13:06
CHPnin yerel seçimler için hazırladığı broşürde, AK Parti ile geçen 11 yılda ekonomide oluşan hasara dikkat çekildi. AK Parti döneminde 22 milyar dolar borç ödenmekle birlikte ülkenin 243 milyar dolar borçlandırıldığı vurgulandı. Broşürde, CHP iktidarında vatandaşın gelirini artıracak politikalara öncelik verileceği, böylece AK Parti döneminde borca batan vatandaşların borçlarını rahatça ödemesinin sağlanacağı belirtildi.CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrakın yönetiminde hazırladığı Hasar Tespit Raporunda AK Parti döneminde ekonomide yaşananlar araştırıldı. Broşür halinde düzenlenerek CHP il ve ilçe teşkilatlarına da dağıtılan raporda, AK Parti döneminin sonunda ekonomide ortaya çıkan tablo değerlendirildi ve ekonomiye yönelik taahhütler, CHP iktidarında istikrar içinde hızlı büyüme sağlanacak, millet orta gelir tuzağından çıkarılacak, vatandaşın rahatça borçlanıp, borcunu rahatça ödemesini sağlayacak şekilde geliri artırılacak, işsizler işe kavuşacak, milletin birlik, varlık ve özgürlük içinde yaşaması temin edilecek. şeklinde sıralandı.243 MİLYAR DOLAR BORÇLANDILARCHP Soruyor: Nerede Bu Paralar? Bu Nasıl İstikrar başlıklı broşürde yer alan bilgilere göre 11 yıllık AKP dönemi ekonomik olarak şöyle aktarıldı:22 milyar dolar ödediler, 243 milyar dolar borçlandılar: Ülke sıcak para bağımlısı oldu. 22 milyar dolarlık IMF borcunu ödemekle övünen AKP, dışarından 243 milyar dolar borç aldı, dış borç 372 milyar dolara fırladı.Faiz lobisi dediler, en yüksek faizi verdiler: Faiz lobilerinden şikayet eden AKP Türkiyeyi dünyanın en yüksek faizini ödemeye mahkum etti. AKP döneminde yapılan faiz ödemesi 367 milyar dolar. Bu, AKP öncesindeki 28 yılda yapılan faiz ödemesinin 1,5 katı.KREDİLER 109 KART ARTTIGelir 3,9 kat artarken krediler 109 kat arttı: Vatandaşın geliri 3,9 kat artarken kredi kartı borçları 19 kat, tüketici kredileri 109 kat arttı. Borç altında ezilen vatandaş Biz olmazsak istikrar biter diye korkutulurken istikrar bizzat AKP tarafından bitirildi.Büyümede başarısız dönem: Hükümet 11 yılda 1 trilyon 697 milyar dolar para kullandı. Bu para AKPden önceki 42 iktidarın kullandığı paranın iki katından fazla. Buna rağmen büyüme hem önceki yılların ortalamasının hem rakip ülkelerin altında kaldı.TEMEL VERİLER ALARMDAAKP döneminde cari açık 104 kat, dış ticaret açığı 2,8 kat, döviz açık pozisyonu 4,6 kat, kısa vadeli dış borç 8 kat arttı.Türkiyenin rezervleri yetersiz hale geldi: Merkez Bankası rezervleri 4,6 kat arttı ama dış borç ve cari açık o kadar fazla arttı ki her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç ve cari açık için Merkez Bankası kasasındaki para AKP öncesinde 166 dolar iken 11 yılın sonunda 67 dolara düştü.Tarım ve sanayi çöktü: Türkiye dünya imalat sanayi liginden düştü, tarım çöktü. Çiftçi 6,5 İstanbul büyüklüğünde tarım alanını ekemez hale geldi. Samanı bile dışarıdan ithal ettik. İşsizlik patladı: 1980-2002 döneminde ortalama yüzde 8,3 olan işsizlik, bu hükümet döneminde yüzde 10,8e çıktı. Bakan oğlunun 1 trilyona 3-5 kuruş dediği ülkede her beş gençten biri işsiz.Hükümet yargıdan kaçtı, vatandaş icra kapısında: AKP ile geçen yılların sonunda icra dosyası sayısı 21 milyona ulaştı; artış 2 kattan fazla. Protesto edilen senetlerin tutarı 7,5 milyar TLyi buldu; artış 9 kattan fazla.17 ARALIK RÜŞVET VE YOLSUZLUK OPERASYONU SONRASI17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ortaya çıkan iddialara da yer verilen broşürde İşte vatandaşın hali, işte hükümetin hali başlığıyla bir bölüm de yer alıyor. Buna göre; Vatandaşa 666 dolar, bakanlara milyonlar: Vatandaşın geliri 11 yılda, 11 taksitte 666 dolar arttı. Buna karşın savcılığın iddiasına göre eski Ekonomi Bakanı 28 taksitte 52 milyon dolar, eski İçişleri Bakanı 10 taksitte 10 milyar dolar, eski AB Bakanı 3 taksitte 1,5 milyon dolar rüşvet aldı.Vatandaş yoksullukla boğuşuyor, ayakkabı kutularından milyonlar saçılıyor: Türkiyede resmi verilere göre 41 milyon kişi iki günde bir masasına bir kap et yemeği koyamazken, Bakan mahdumlarının kasalarından, banka genel müdürlerinin ayakkabı kutularından milyonlar fışkırıyor. değerlendirmesi yapıldı.(CİHAN)
Zaman
Son Dakika
16.03.2014
CHPAKParti22milyardolarborçödedi243milyardolarborçaldıCHP AK Parti 22 milyar dolar borç ödedi 243 milyar dolar borç aldı
Fosil Enerjilere Aşırı Sübvansiyon
Haberler.com
24.02.2014
20:00
Uluslararası örgütler, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanması için fosil enerjilere yönelik yıllık 1 trilyona ulaşan sübvansiyonların kaldırılması gerektiğini belirtiyor.
Haberler.com
Dünya
24.02.2014
FosilEnerjilereAşırıSübvansiyonFosil Enerjilere Aşırı Sübvansiyon
Fosil Enerjilere Aşırı Sübvansiyon
Haberler.com
24.02.2014
19:47
Uluslararası örgütler, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanması için fosil enerjilere yönelik yıllık 1 trilyona ulaşan sübvansiyonların kaldırılması gerektiğini belirtiyor.
Haberler.com
Son Dakika
24.02.2014
FosilEnerjilereAşırıSübvansiyonFosil Enerjilere Aşırı Sübvansiyon
Sevgi Akarçeşme - Yalan rüzgârı
Zaman
15.02.2014
02:01
90’ları hatırlayanlar için ‘Yalan Rüzgârı’ belki de ekranların en uzun soluklu ve dolayısıyla olayların en saçma hal aldığı bir pembe diziden başkası değildir.Aslında dizinin orijinal adı ‘The Young and the Restless’ (Genç ve Huzursuz) olmasına rağmen baş harflerine uygun olduğu için Türk yapımcılar pek de isabetli bir kararla Yalan Rüzgârı ismini seçmişler. 1973’te başlayıp ABD’de hâlâ devam eden bu dizi Türkiye’de miadını çoktan doldurdu ama içinden geçtiğimiz dönem insana yalan rüzgârının politik bir versiyonunu izliyormuş hissi veriyor. Yalanların er geç ortaya çıktığı ama o arada mide bulandırdığı versiyonunu.17 Aralık’ın ertesi gününden başlayarak gerçekleri perdeleme, dikkatleri başka yöne çekme çabalarını ve göz yaşartıcı boyuttaki kraldan çok kralcılıklarını ibretle takip ettiğimiz ‘havuz medyası’nın iftiralarını yalanlamaktan Zaman ve Bugün gazeteleri yoruldu. Boyutları gitgide büyüyen -eski rakamla bir trilyona 3-5 kuruş dendiğine göre varın gerisini siz tahmin edin- yolsuzluk rezaletini örtmek için uydurdukları ‘paralel’ saçmalıkları yetmeyince foyaları birkaç saat içinde ortaya çıksa da mantıksız yalanlar söylemeye devam ediyorlar. Hizmet Hareketi’nin, Başbakan’ın ölmesi için dua ettirdiğini uydururken, habere konu edilen ülkede okul olmadığını hesaba katamıyorlar. Ya da ‘Cemaat medyası’ operasyonu biliyordu demek için 19 Aralık nüshalarını 18 Aralık’a aitmiş gibi gösteriyor ama yalanları deşifre olunca utanmadan ‘yazılar küçüktü, görmemişim’ diyebiliyorlar. Meşru eleştirilerin dillendirilmesini engellemek içinse her gün yeni bir ‘lobi’ yaratıyorlar. Gezi’de uydurulan ‘faiz’ lobisi, vaiz ve hatta özgürlükleri savunanları yaftalamak için porno lobisine dönüşebiliyor. Özetle, bu ‘arsızlık lobisi’nin yalan ve iftiralarında ne dinî ne ahlakî bir sınır var.Sadece görevini yapan Zaman muhabiri ise Başbakan’dan azar ve aşağılamayla karşılık alıyor. ‘Ne cüretle yolsuzluk iddiası sorarsın’ psikolojisinin yansıması ‘senin iraden yok’ hakaretinde ve değişen çehrede görünüyor. Ciddi belgeleri bulunan iddialara cevap vermek yerine tüm çabalara rağmen tek bir delili ortaya çıkmamış ‘paralel’ saçmalığına sığınılıyor. Bu arada, Başbakan’ın medyaya müdahaleyi olağan karşıladığını ve eleştiriyi hakaret saydığını da cevabından öğreniyoruz.Devasa yolsuzlukların yanında devede kulak kalan ama ilkeler açısından önem arz eden villa meselesinde insanlar ‘misafirperverlik’ açıklamasıyla adeta aptal yerine konuluyor.Her gün çıkan yolsuzluk kasetlerini, bakanlarla ilgili fezlekelerin geri gönderilmesini, hukuksuzca yapılan tayinleri kanıksamışken, yalan rüzgârının aslında ta Gezi’de hız kazandığını öğreniyoruz. Bu ülkede başörtülülerin uğradığı taciz sicili kabarık olduğundan ilk duyduğumda inandığım Kabataş’ta saldırıya uğrayan kadın vakasına dair görüntüler -eğer başka delil çıkmazsa- bize utanmazca bir yalan söylendiğini gösteriyor. Gezi’de gerginliğin tavan yaptığı bir dönemde zaten kutuplaşmış bir toplumu birbirine kışkırtma riskine rağmen nasıl böyle bir yalan söylenebildiğini aklım almıyor. Hangi politik hırs insanları bu derece ‘sorumsuz’ hale getirebiliyor?Daha acı olanı, tüm bu yalan rüzgârından en büyük zararı aslında dindarlar görüyor. Elbette tek ahlakî ölçü dindarlık değil ama dini, yıllar boyu politik malzeme yapmış insanlardan bu kadar pervasızca yalanlar duymak insanda derin bir kandırılmışlık duygusu ve hayal kırıklığı uyandırıyor.Ve ister istemez insan şunu merak ediyor: Gezi’de Kabataş yalanını sömürenler 17 Aralık gibi bir meselede neler söylemez ki? Gerçekler elbet zamanla anlaşılacak…
Zaman
Köşe Yazıları
15.02.2014
SevgiAkarçeşme-YalanrüzgârıSevgi Akarçeşme - Yalan rüzgârı
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Aydın da
Haberler.com
07.02.2014
21:52
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Koalisyon hükümeti küçük bir göleti 22 yılda bitiremezdi, 22 yılda 45 trilyona bir gölet bitirmişler, biz aynı göleti 4,5 milyon liraya 18 ayda bitiriyoruz, bizim farkımız bu dedi.
Haberler.com
Güncel
07.02.2014
OrmanveSuİşleriBakanıEroğluAydındaOrman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Aydın da
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Aydın da
Haberler.com
07.02.2014
19:26
Bakan Eroğlu: Koalisyon hükümeti küçük bir göleti 22 yılda bitiremezdi, 22 yılda 45 trilyona bir gölet bitirmişler, biz aynı göleti 4,5 milyon liraya 18 ayda bitiriyoruz, bizim farkımız bu
Haberler.com
Güncel
07.02.2014
OrmanveSuİşleriBakanıEroğluAydındaOrman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Aydın da
Aziz Yıldırım: Yayın havuzundan çıkacağız
Zaman
25.01.2014
14:12
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulunda, gündem dışında yaptığı konuşmada, anlatacak çok şeyinin olduğunu, ama ceza aldı diye bağırıp çağırıyor demesinler diye konuşmayacağını söyledi.Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan 2014 yılının ilk olağan yüksek divan kurulunda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, yasama ve yürütmede yaşanan son tartışmalar nedeniyle herkesin şaşkın olduğunu belirttiği konuşmasında, 3 senedir çektikleriyle ilgili, başbakanın kendi ağzından kumpas kurulduğunu söylediğini yineledi.Ben bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım ve ona talibim. Benden sonrası için bir yönlendrirme yapmam. diyen Aziz Yıldırım, yapacakları projelere Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın gösterdiği tepkiye başbakanın açıklamalarıyla cevap verdi.Sportif başarının şampiyonluğa oynamak olmadığını belirten Başkan Aziz Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yaptığı bir konuşmayı okuyarak, şunları söyledi:Hergün sabah evimizde bekliyoruz polis gelecek mi diye. Akşam evimize giderken polisler bizi takip ediyor araçlarla. Bunların hiç önemi yok. Fenerbahçe ile ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum.Ben 1998de başkan olduktan sonra, yaptığım bir konuşmada, ekonomik olarak güçlü olmak için, tesisleşmenin tamamlanması ve altyapının güçlenmesi gerektiğini söyledi. Sonrasında da sportif başarı gelir dedik. Türkiyede sportif başarının şampiyonluğa oynamak olması zihniyetinin değişmesi lazım. Türkiyede amatör branşları Fenerbahçe ayakta tutmaktadır. Bunun da bir bedeli var. Her sene 20-25 milyon açık vermektir. Kim gelirse gelsin bu açık kapanmayacak. Bunu kapatmanın şartları ekonomik olarak kulübe gelir sağlamak.Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiyede büyük kurumlar gibi vergisini ödüyor. Bir Gençlerbirliği bizim gibi. Onun dışında kimse vergisini tam ödemiyor. Buna rağmen biz kulüp olarak yayın hakkından payımızı alamıyoruz. Bunu gerekirse Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Biz bugün havuz dışında yayın hakkımızı satarsak 150 milyon dolar para alacağız. Biz Anadolu kulüpleri para alıyor diye sıcak bakmıyorduk, ama bugün sıcak bakacağız.Gençlik Spor Müdürlüğü (GSM) herşeyden yüzde 7 para alıyor, ama hiç bir faydası yok. Hele Fenerbahçeye hiç yok. Sahanın içindeki bütün reklam gelirlerinden, forma gelirlerinden yüzde 7 pay istiyorlar. GSM Fenerbahçeye ne faydası var dersek, yok, sıfır. Devletin çalışma yapıp spora önem vermesi lazım. Devlet spora hiç önem vermiyor. Önce kulüpler borçlanıyor, sonra kulüplerin borçlarını siliyoruz diyorlar. Sonra vergilerin anaparasını alıyor, faizlerini de almıyoruz deyip böyle bir sistem yürütüyorlar. Yayın haklarını serbest bırakın. İsim haklarını serbest bırakın. Benim ismim para ediyor. O zaman benim hakkımı vereceksiniz.Eylül ayında bir yazı yazdık, cevap bile vermediler. Mahkemede de onların lehine karar çıkar belli zaten. İddia geçen sene 3 milyar dolar para kazandı, kulüplere 300 milyon dağıtıldı yüzde 10. Oynanan yüzde 93 yabancı takımlara oynanıyormuş. Yerli oynanan paranın 1,4ü 25-30ları geçen bir para Fenerbahçe üzerinden oynanıyor. Fenerbahçe bir taraftan, bağlanmış, inek gibi sağılıyor, ama karşılığını alamıyor.PROJELERİMİZİ AÇIKLADIĞIMIZDA BOMBARDIMANA TUTTULARDevlet büyükleri projeleri açıkladığımda bizi bombardımana tuttu. diyen Başkan Aziz Yıldırım, en çok tartışılan okul ve salon yapımlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:Kenan Evren Lisesinin yerine AVM yapılması. Biz bunun izinlerini aldık. 40 trilyona yakın para harcadı bu takım. Bizden kiraları da alacaklar. Bize bedava vermiyorlar. Gelirden de pay alacaklar. Belediyeden de imarını hallettik, projeler hazırlanıyor. Şu anda Maliye Bakanı ile de çalışmalar yapılıyor. Bu yaz sonu kulübe teslim edilmiş olacak. Ben ya da arkadaşlarım bu projeyi hayata geçirecekler.Kalamışta ihale yapılacak. Devlet bunu ihaleye çıkarıyor. Ben de Ferit Şahenk ile görüştüm ve en azından Fenerbahçenin de yüzde 20 payı olsun dedim. Onlar da olur dedi, zamanı gelince sizi de alırız dediler. Vay efendim izni kimden aldınız.Geldik bankaya. 20 milyon euroluk bir banka. Tahvil çıkaracak satacak. Tabii ki devletten izin alacağız. Pendikte arazi dedik. Aykut ile Rıdvan gittiğinde kendileri buraya taşının dediler. Dereağzında futbol sahasının olduğu kısma proje uygulayalım dedik. Kulübe gelir getirecek bir yer yapalım. Ön tarafa da kulüp üyelerine yer yapalım dedik. Bunu nasıl yaparlar diye bağırdılar. Ben size 2-3 Mart 1996 tarihinde Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan tutanağı okuyacağım.BELEDİYE BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KONGRESİNDE...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söz alarak, Fenerbahçemizi böyle beraberlik içinde gördüğümüz zaman mutluluk artmaktadır. Ali Şen tarafından yapılan yönetime girme teklifini kabul ettim. Ben bir Fenerbahçeli olarak hizmete hazırım. Bu hizmet için yönetimde olmam g
Zaman
Son Dakika
25.01.2014
AzizYıldırımYayınhavuzundançıkacağızAziz Yıldırım Yayın havuzundan çıkacağız
Aziz Yıldırım: Yayın havuzundan çıkacağız
Zaman
25.01.2014
14:12
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulunda, gündem dışında yaptığı konuşmada, anlatacak çok şeyinin olduğunu, ama ceza aldı diye bağırıp çağırıyor demesinler diye konuşmayacağını söyledi.Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan 2014 yılının ilk olağan yüksek divan kurulunda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, yasama ve yürütmede yaşanan son tartışmalar nedeniyle herkesin şaşkın olduğunu belirttiği konuşmasında, 3 senedir çektikleriyle ilgili, başbakanın kendi ağzından kumpas kurulduğunu söylediğini yineledi.Ben bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım ve ona talibim. Benden sonrası için bir yönlendrirme yapmam. diyen Aziz Yıldırım, yapacakları projelere Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın gösterdiği tepkiye başbakanın açıklamalarıyla cevap verdi.Sportif başarının şampiyonluğa oynamak olmadığını belirten Başkan Aziz Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yaptığı bir konuşmayı okuyarak, şunları söyledi:Hergün sabah evimizde bekliyoruz polis gelecek mi diye. Akşam evimize giderken polisler bizi takip ediyor araçlarla. Bunların hiç önemi yok. Fenerbahçe ile ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum.Ben 1998de başkan olduktan sonra, yaptığım bir konuşmada, ekonomik olarak güçlü olmak için, tesisleşmenin tamamlanması ve altyapının güçlenmesi gerektiğini söyledi. Sonrasında da sportif başarı gelir dedik. Türkiyede sportif başarının şampiyonluğa oynamak olması zihniyetinin değişmesi lazım. Türkiyede amatör branşları Fenerbahçe ayakta tutmaktadır. Bunun da bir bedeli var. Her sene 20-25 milyon açık vermektir. Kim gelirse gelsin bu açık kapanmayacak. Bunu kapatmanın şartları ekonomik olarak kulübe gelir sağlamak.Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiyede büyük kurumlar gibi vergisini ödüyor. Bir Gençlerbirliği bizim gibi. Onun dışında kimse vergisini tam ödemiyor. Buna rağmen biz kulüp olarak yayın hakkından payımızı alamıyoruz. Bunu gerekirse Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Biz bugün havuz dışında yayın hakkımızı satarsak 150 milyon dolar para alacağız. Biz Anadolu kulüpleri para alıyor diye sıcak bakmıyorduk, ama bugün sıcak bakacağız.Gençlik Spor Müdürlüğü (GSM) herşeyden yüzde 7 para alıyor, ama hiç bir faydası yok. Hele Fenerbahçeye hiç yok. Sahanın içindeki bütün reklam gelirlerinden, forma gelirlerinden yüzde 7 pay istiyorlar. GSM Fenerbahçeye ne faydası var dersek, yok, sıfır. Devletin çalışma yapıp spora önem vermesi lazım. Devlet spora hiç önem vermiyor. Önce kulüpler borçlanıyor, sonra kulüplerin borçlarını siliyoruz diyorlar. Sonra vergilerin anaparasını alıyor, faizlerini de almıyoruz deyip böyle bir sistem yürütüyorlar. Yayın haklarını serbest bırakın. İsim haklarını serbest bırakın. Benim ismim para ediyor. O zaman benim hakkımı vereceksiniz.Eylül ayında bir yazı yazdık, cevap bile vermediler. Mahkemede de onların lehine karar çıkar belli zaten. İddia geçen sene 3 milyar dolar para kazandı, kulüplere 300 milyon dağıtıldı yüzde 10. Oynanan yüzde 93 yabancı takımlara oynanıyormuş. Yerli oynanan paranın 1,4ü 25-30ları geçen bir para Fenerbahçe üzerinden oynanıyor. Fenerbahçe bir taraftan, bağlanmış, inek gibi sağılıyor, ama karşılığını alamıyor.PROJELERİMİZİ AÇIKLADIĞIMIZDA BOMBARDIMANA TUTTULARDevlet büyükleri projeleri açıkladığımda bizi bombardımana tuttu. diyen Başkan Aziz Yıldırım, en çok tartışılan okul ve salon yapımlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:Kenan Evren Lisesinin yerine AVM yapılması. Biz bunun izinlerini aldık. 40 trilyona yakın para harcadı bu takım. Bizden kiraları da alacaklar. Bize bedava vermiyorlar. Gelirden de pay alacaklar. Belediyeden de imarını hallettik, projeler hazırlanıyor. Şu anda Maliye Bakanı ile de çalışmalar yapılıyor. Bu yaz sonu kulübe teslim edilmiş olacak. Ben ya da arkadaşlarım bu projeyi hayata geçirecekler.Kalamışta ihale yapılacak. Devlet bunu ihaleye çıkarıyor. Ben de Ferit Şahenk ile görüştüm ve en azından Fenerbahçenin de yüzde 20 payı olsun dedim. Onlar da olur dedi, zamanı gelince sizi de alırız dediler. Vay efendim izni kimden aldınız.Geldik bankaya. 20 milyon euroluk bir banka. Tahvil çıkaracak satacak. Tabii ki devletten izin alacağız. Pendikte arazi dedik. Aykut ile Rıdvan gittiğinde kendileri buraya taşının dediler. Dereağzında futbol sahasının olduğu kısma proje uygulayalım dedik. Kulübe gelir getirecek bir yer yapalım. Ön tarafa da kulüp üyelerine yer yapalım dedik. Bunu nasıl yaparlar diye bağırdılar. Ben size 2-3 Mart 1996 tarihinde Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan tutanağı okuyacağım.BELEDİYE BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KONGRESİNDE...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söz alarak, Fenerbahçemizi böyle beraberlik içinde gördüğümüz zaman mutluluk artmaktadır. Ali Şen tarafından yapılan yönetime girme teklifini kabul ettim. Ben bir Fenerbahçeli olarak hizmete hazırım. Bu hizmet için yönetimde olmam g
Zaman
Ana Sayfa
25.01.2014
AzizYıldırımYayınhavuzundançıkacağızAziz Yıldırım Yayın havuzundan çıkacağız
Ethem Sancak: Bu tefeci bankaların oyununa gelmememiz lazım
Zaman
07.12.2013
19:37
Es Medya ve Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Kobilerin bankaların oyununa gelmemesi gerektiğini belirterek “Bu tefeci bankaların oyununa gelmememiz lazım. Onun için ‘yaşasın kobi, hep küçük kalsın’ bu tefeci anlayışa mahkum olmamak lazım. Bizim bu insan denizi kobilerimizi ortaklığa teşvik ederek büyüklüğü ortaya çıkartmamız ve marka üretmemiz lazım.” dedi.Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen ‘Yeni Türkiye Vizyonu ve İş Dünyasının Görevleri’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan iş adamı ve medya patronu Ethem Sancak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde iş ve siyaset dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük’ün açılış konuşmasının ardından söz alan Sancak, “Bize yutturulan ikinci büyük paradigma; küçücüksün, güzelsin, türkülerimize bile girdi bu. Küçük güzel değil, küçük çirkindir, büyük güzeldir. Çünkü büyük Allah’tır, Allah’tan güzel bir şey var mı, en büyük de O’dur. Dereceye göre her büyük güzeldir, çünkü büyük ölçektir, verimdir, kazançtır. Bakın Amerikan kapitalizmi ölçeği yakalayarak Avrupa kapitalizmini yıktı. Bizim büyüklük yapabilmemiz için birleşmemiz lazım. Bu tefeci bankaların oyununa gelmememiz lazım. Onlar Kobi, kobi diyerek aslan kobi, kaplan kobi, yüzde 18’e dayadılar parayı. Halbuki büyük olsanız 8’le alacaksınız, ben 8’le alıyordum, Türkiye’nin 17. büyük şirketiydim. Hedef yakında sattım, 21 bin insan çalışıyordu, 6,5 milyar dolar cirosu vardı, büyük tüm ve bankalar kapımdaydı. 6’ya bile para kullanıyorduk zaman zaman. Ama aynı bankalar kobiye 18’e, 20’ye satıyorlar. Onun için yaşasın kobi, hep küçük kalsın, bu tefeci anlayışa mahkum olmamak lazım. Bizim bu insan denizi kobilerimizi ortaklığa teşvik etmemiz lazım ve büyüklüğü ortaya çıkararak marka üretmemiz lazım. Bunu yapamazsak 500 milyar dolar ihracat hayal. Böyle tozu, toprağı toplayıp satarak 500 milyar dolar ihracat olmaz. İşadamları olarak ortaklık kültürünü geliştirmemiz lazım, bakın ortağı olmayan tek bir varlık var o da: Allah. Ortak olmak her Müslümana vaciptir. Müslüman, Müslümanla ortak olmak zorundadır. Müslümanlık öyle bir şey ki, cebindeki 3 yıl kullanamazsan diyor ki dinimiz, sen de bir zenginlik var onu 3 yıl kullanamadın, onu infak etmek zorundasın. O işi yapabilecek Müslüman kardeşine vermek zorundasın. Biz bunu infakı unutturduk, sadece zekata kaldık, zekatı da tırtıklayıp, tırtıklayıp bir şey bırakmıyoruz.” diye konuştu.Ekonomik büyümeyle demokrasi arasında yakın bir bağ olduğuna işaret eden Sancak, ülkenin 80 yıl boyunca bürokratik, vesayetçi ve anti demokratik bir rejimle yaşadığını aktardı. Türk toplumunun uzun yıllar çalışmasına karşılık, 200 milyar doları aşan bir üretim yapamadığını belirten Sancak, “Ama 10 yıl boyunca demokrasinin temel versiyonlarını uygulamaya başladık, ekonomimiz dörde katlandı, 800 trilyona dolara dayandı. Yani ekonomik büyümeyle demokrasi arasında çok yakın bir bağ var.” dedi. “UYGARLIK BATIDAN DOĞAR GİBİ BİR PALAVRAYI BİZE KABUL ETTİRDİLER”Sancak, batılıların ‘uygarlık batıdan doğar’ gibi bir palavrayı tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade etti. Esas uygarlığın 4 bin 500 yılının doğuda olduğunu söyleyen Sancak, “Batılılar bize son 150 yılda şunu deklare edip maalesef kabul ettirdiler, kabul ettirdikleri paradigma şuydu; uygarlık hep batıdaydı, doğu hep ilke ve geriydi ve bu ilkellik ve gerilik hep doğunun kaderidir. ‘Uygarlık batıdan doğar’ gibi safsata ve palavrayı bize kabul ettirdiler. Ama Rönesans ama başka bir şey diyerek, bu külliyen bir palavra. Uygarlığın 4 bin 500 yılı doğudaydı, etik değer oluşturulan her şey demokrasiden kente, teknolojiden fene, felsefeden şiire, aşktan aileye kadar değerlerin hepsinin ortaya çıktığı yer doğudur. Ve batı tamamen bu değerlerin taklitçisi ve gasp ederek sahibi olmuştur.” şeklinde konuştu. Türkiyedeki patron fazlalığından yakınan Sancak, Türkiyede her 3 kişiye 1 otomobil, ABD’de ise ortalama her 2 kişiye 3 otomobil düştüğü bilgisini verdi. ABD’de otomobil tamiri yaparak para kazanan patron sayısının 20 olduğunu anlatan Sancak, şöyle konuştu: “Şimdi diyoruz ki 500 milyar lira ihracat, ihracatçı meclisimiz var açıklıyor, bu sene de 150’yi geçeceğiz. Önümüzde 10 yılda kaldı, bunu 500’e çıkaracağız. Şimdi önümüze gelen her şeyi toplayıp, ambalajlayıp satıyoruz. Çünkü maalesef bizim ihracatımızın kilo fiyatı 1 dolar, Almanya’nın 3,5 dolar, Kore’nin 4 dolar çünkü katma değerli ürün satıyorlar. Bizim ise bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Dünyada sahip olduğumuz sabit sermayenin üzerinden bu kadar çok patronun olduğu başka bir ülke yok. Sabit sermayemiz kıt, patron sayısı fazla. Dolayısıyla bu muazzam bir israf ve vergisizlik meydana getiriyor. Size şöyle bir örnek vereyim, Türkiye’de neredeyse 3 kişiye 1 otomobil düşüyor, Amerika’da 2 kişiye 3 otomobil düşüyor. Amerika’da otomobil tamiratı yaparak para kazanan patron say
Zaman
Son Dakika
07.12.2013
EthemSancakButefecibankalarınoyununagelmememizlazımEthem Sancak Bu tefeci bankaların oyununa gelmememiz lazım
Paketten milletin yüzde 60-70'i memnun
Zaman
06.10.2013
15:53
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı ‘demokratikleşme paketi’nden milletin yüzde 6070’inin memnun olduğunu söyledi. Başbakan, başörtülülerin Hristiyan dünyasında rahatça üniversiteye gidebildiklerini, ancak nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de üniversiteye alınmadığını hatırlatarak, “Biz bu yanlışı düzelttik.” dedi.Başbakan Erdoğan, Adana’nın Kozan ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına, “Yiğitler diyarı, destanlar, efsaneler diyarı, tarih ve medeniyet şehri Kozan’a selamlarımı iletiyorum.” diyerek başladı. Verdikleri her sözü yerine getirdiklerini belirten Başbakan Erdoğan, “Yiğit olan sözünde durur biz de sözümüzün eriyiz. Bundan şüpheniz olmasın. Ne dediysek yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dün Adana’da 837 milyon liralık hizmet ve yatırımın açılışını yaptık. Bugün Kozan’da 20 milyon liralık hizmetin açılışını yapıyoruz, buradan Ceyhan’a geçiyoruz. Böylece iki günlük ziyaretimiz boyunca Adana’ya 864 trilyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Kozana 6 okul kazandırıyoruz. Bütün okulları bitirdik resmi olarak hizmete alıyoruz. İl Özel İdaresinin Ergen Uşuğı ve Alapınar içme suyu projelerini hizmete alıyoruz. Kozan Belediyesinin 4 projesinin açılışını yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir projesinin açılışını yapıyoruz. 13 kalem 20 trilyonluk bu eserlerin Kozana hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Kozan’da önemli projelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, bakanlar kurulu kararıyla Kozan’a Çukurova Üniversitesi’ne bağlı işletme fakültesini kurduklarını, ayrıca, trilyona mal olan 313 kişilik salon, sergi, okuma ve halk oyunları birimlerinin bulunduğu kültür merkezini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade etti.Yeni büyükşehir yasasıyla tüm beldeler ve köylerin mahalle olacağını hatırlatan Erdoğan, “Yani 450 civarında köye sahip Adana’da köy kalmayacak. Bunların hepsi mahalle olacak. Bu, ne kazandıracak? Bugüne kadar ana muhalefet bu işlere itiraz etmişti, onların soyadı itirazdır hep, bunu yaparlar. Bunlar belediyeciliği de bilmezler, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldim. Eskiden isteyen ilçe, isteyen belde, istediği gibi plan yapıyordu. Orada plan bütünlüğü olur mu, bunu giderebilmek için büyükşehir ilin nazım planlarını ilçe belediyeleri de uygulama planlarını yapacak. Böylece plan bütünlüğü olacak büyükşehir en uzaktaki köyün altyapısıyla ilgilenecek. Bunu kaymakam, köylere hizmet götürme birliği değil büyükşehir yapak zorunda. Yeni büyükşehir statüsüyle sıkıysa yapmasın. O zaman hesabını soracaksın, seçimlerde hesap sorarsın, beğenmediğini göndereceksin. Muhalefet, bu yasaya karşı çıktı anayasa reddetti. Yasaya, iyi olmadığı düşüncesiyle karşı çıkanlar, sizin huzurunuza hangi yüzle gelecek ve büyükşehir için oy isteyecek. Bizler size bu büyükşehir yasasıyla hizmeti getiriyoruz. Kozan bugünden çok büyük ilçe haline gelecek tüm köyleriyle beraber. Özellikle yapılanma kentsel değişim konusunda sizler bize yardımcı olursanız 5 yıl sonra Kozan’ı çok farklı göreceksiniz. Bu sistemi İstanbul’da test ettik Kocaeli’nde başarıya ulaştık. 30 büyükşehirde bunu başaracağız. 30 Mart seçimlerinin ardından hem Adana Büyükşehir’de, hem de Kozanda size hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Türkiye‘ye sevdalı olduklarını aktaran Başbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu millete sevdalıyız, Ferhat ve Şirin gibiyiz. Biz Ferhat sizler Şirinsiniz. Dağları dele dele geliyoruz, tünellerle, metrolarla dağları dele dele geliyoruz. İnandığımız için üstünüz ve bunları başarıyoruz. 76 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Her vatandaşa eşit hizmet götürmenin mücadelesiyle kucaklıyoruz. Türkiye 11 yılda ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Demokrasisini büyüterek hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Demokrasideki her atılım, her reform ekonomiyi büyütecek, ekonomi büyüdükçe kardeşliğimiz daha da güç kazanacak. Türkiye’nin iş adamları, müteahhitleri 10 yıllardır yurt dışında iş alıyor, büyük projeler inşa ediyor. 33 yılda iş adamlarımız yurt dışında 46 milyar dolarlık iş üstlendiler, 11 yılda 219 milyar liralık iş üstlendiler. 46’dan 214 milyar dolara. Dünyanın en büyük limanlarını iş merkezlerini, barajlarını şu anda Türk iş adamları Türk firmaları inşa ediyor. Yurt dışında işler büyüdükçe o ülkeler kadar Türkiye kazanıyor. Dünyada Çin’den sonra en fazla Türkiye’nin firmaları uluslararası proje üretiyor. Türkiye’nin ekonomisi büyüdükçe uluslararasındaki başarı da büyür. Türkiye’nin demokrasisi sağlamlaştıkça itibarı da güç kazanıyor, kardeşlik arttıkça dünyada etkinliğimiz artıyor.” Demokratikleşme paketine yapılan eleştirilerin doğru bulmadığını belirten Başbakan Erd
Zaman
Politika
06.10.2013
Pakettenmilletinyüzde60-70imemnunPaketten milletin yüzde 60-70i memnun
Paketten milletin yüzde 60-70'i memnun
Zaman
06.10.2013
15:48
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı ‘demokratikleşme paketi’nden milletin yüzde 6070’inin memnun olduğunu söyledi. Başbakan, başörtülülerin Hristiyan dünyasında rahatça üniversiteye gidebildiklerini, ancak nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de üniversiteye alınmadığını hatırlatarak, “Biz bu yanlışı düzelttik.” dedi.Başbakan Erdoğan, Adana’nın Kozan ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına, “Yiğitler diyarı, destanlar, efsaneler diyarı, tarih ve medeniyet şehri Kozan’a selamlarımı iletiyorum.” diyerek başladı. Verdikleri her sözü yerine getirdiklerini belirten Başbakan Erdoğan, “Yiğit olan sözünde durur biz de sözümüzün eriyiz. Bundan şüpheniz olmasın. Ne dediysek yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dün Adana’da 837 milyon liralık hizmet ve yatırımın açılışını yaptık. Bugün Kozan’da 20 milyon liralık hizmetin açılışını yapıyoruz, buradan Ceyhan’a geçiyoruz. Böylece iki günlük ziyaretimiz boyunca Adana’ya 864 trilyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Kozana 6 okul kazandırıyoruz. Bütün okulları bitirdik resmi olarak hizmete alıyoruz. İl Özel İdaresinin Ergen Uşuğı ve Alapınar içme suyu projelerini hizmete alıyoruz. Kozan Belediyesinin 4 projesinin açılışını yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir projesinin açılışını yapıyoruz. 13 kalem 20 trilyonluk bu eserlerin Kozana hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Kozan’da önemli projelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, bakanlar kurulu kararıyla Kozan’a Çukurova Üniversitesi’ne bağlı işletme fakültesini kurduklarını, ayrıca, trilyona mal olan 313 kişilik salon, sergi, okuma ve halk oyunları birimlerinin bulunduğu kültür merkezini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade etti.Yeni büyükşehir yasasıyla tüm beldeler ve köylerin mahalle olacağını hatırlatan Erdoğan, “Yani 450 civarında köye sahip Adana’da köy kalmayacak. Bunların hepsi mahalle olacak. Bu, ne kazandıracak? Bugüne kadar ana muhalefet bu işlere itiraz etmişti, onların soyadı itirazdır hep, bunu yaparlar. Bunlar belediyeciliği de bilmezler, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldim. Eskiden isteyen ilçe, isteyen belde, istediği gibi plan yapıyordu. Orada plan bütünlüğü olur mu, bunu giderebilmek için büyükşehir ilin nazım planlarını ilçe belediyeleri de uygulama planlarını yapacak. Böylece plan bütünlüğü olacak büyükşehir en uzaktaki köyün altyapısıyla ilgilenecek. Bunu kaymakam, köylere hizmet götürme birliği değil büyükşehir yapak zorunda. Yeni büyükşehir statüsüyle sıkıysa yapmasın. O zaman hesabını soracaksın, seçimlerde hesap sorarsın, beğenmediğini göndereceksin. Muhalefet, bu yasaya karşı çıktı anayasa reddetti. Yasaya, iyi olmadığı düşüncesiyle karşı çıkanlar, sizin huzurunuza hangi yüzle gelecek ve büyükşehir için oy isteyecek. Bizler size bu büyükşehir yasasıyla hizmeti getiriyoruz. Kozan bugünden çok büyük ilçe haline gelecek tüm köyleriyle beraber. Özellikle yapılanma kentsel değişim konusunda sizler bize yardımcı olursanız 5 yıl sonra Kozan’ı çok farklı göreceksiniz. Bu sistemi İstanbul’da test ettik Kocaeli’nde başarıya ulaştık. 30 büyükşehirde bunu başaracağız. 30 Mart seçimlerinin ardından hem Adana Büyükşehir’de, hem de Kozanda size hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Türkiye‘ye sevdalı olduklarını aktaran Başbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu millete sevdalıyız, Ferhat ve Şirin gibiyiz. Biz Ferhat sizler Şirinsiniz. Dağları dele dele geliyoruz, tünellerle, metrolarla dağları dele dele geliyoruz. İnandığımız için üstünüz ve bunları başarıyoruz. 76 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Her vatandaşa eşit hizmet götürmenin mücadelesiyle kucaklıyoruz. Türkiye 11 yılda ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Demokrasisini büyüterek hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Demokrasideki her atılım, her reform ekonomiyi büyütecek, ekonomi büyüdükçe kardeşliğimiz daha da güç kazanacak. Türkiye’nin iş adamları, müteahhitleri 10 yıllardır yurt dışında iş alıyor, büyük projeler inşa ediyor. 33 yılda iş adamlarımız yurt dışında 46 milyar dolarlık iş üstlendiler, 11 yılda 219 milyar liralık iş üstlendiler. 46’dan 214 milyar dolara. Dünyanın en büyük limanlarını iş merkezlerini, barajlarını şu anda Türk iş adamları Türk firmaları inşa ediyor. Yurt dışında işler büyüdükçe o ülkeler kadar Türkiye kazanıyor. Dünyada Çin’den sonra en fazla Türkiye’nin firmaları uluslararası proje üretiyor. Türkiye’nin ekonomisi büyüdükçe uluslararasındaki başarı da büyür. Türkiye’nin demokrasisi sağlamlaştıkça itibarı da güç kazanıyor, kardeşlik arttıkça dünyada etkinliğimiz artıyor.” Demokratikleşme paketine yapılan eleştirilerin doğru bulmadığını belirten Başbakan Erd
Zaman
Ana Sayfa
06.10.2013
Pakettenmilletinyüzde60-70imemnunPaketten milletin yüzde 60-70i memnun
Başbakan Erdoğan: Paketten milletin yüzde 60-70'i memnun
Zaman
06.10.2013
15:15
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı ‘demokratikleşme paketi’nden milletin yüzde 6070’inin memnun olduğunu söyledi. Başbakan, başörtülülerin Hristiyan dünyasında rahatça üniversiteye gidebildiklerini, ancak nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de üniversiteye alınmadığını hatırlatarak, “Biz bu yanlışı düzelttik.” dedi. Başbakan Erdoğan, Adana’nın Kozan ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına, “Yiğitler diyarı, destanlar, efsaneler diyarı, tarih ve medeniyet şehri Kozan’a selamlarımı iletiyorum.” diyerek başladı. Verdikleri her sözü yerine getirdiklerini belirten Başbakan Erdoğan, “Yiğit olan sözünde durur biz de sözümüzün eriyiz. Bundan şüpheniz olmasın. Ne dediysek yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dün Adana’da 837 milyon liralık hizmet ve yatırımın açılışını yaptık. Bugün Kozan’da 20 milyon liralık hizmetin açılışını yapıyoruz, buradan Ceyhan’a geçiyoruz. Böylece iki günlük ziyaretimiz boyunca Adana’ya 864 trilyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Kozana 6 okul kazandırıyoruz. Bütün okulları bitirdik resmi olarak hizmete alıyoruz. İl Özel İdaresinin Ergen Uşuğı ve Alapınar içme suyu projelerini hizmete alıyoruz. Kozan Belediyesinin 4 projesinin açılışını yapıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir projesinin açılışını yapıyoruz. 13 kalem 20 trilyonluk bu eserlerin Kozana hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Kozan’da önemli projelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, bakanlar kurulu kararıyla Kozan’a Çukurova Üniversitesi’ne bağlı işletme fakültesini kurduklarını, ayrıca, trilyona mal olan 313 kişilik salon, sergi, okuma ve halk oyunları birimlerinin bulunduğu kültür merkezini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade etti.Yeni büyükşehir yasasıyla tüm beldeler ve köylerin mahalle olacağını hatırlatan Erdoğan, “Yani 450 civarında köye sahip Adana’da köy kalmayacak. Bunların hepsi mahalle olacak. Bu, ne kazandıracak? Bugüne kadar ana muhalefet bu işlere itiraz etmişti, onların soyadı itirazdır hep, bunu yaparlar. Bunlar belediyeciliği de bilmezler, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldim. Eskiden isteyen ilçe, isteyen belde, istediği gibi plan yapıyordu. Orada plan bütünlüğü olur mu, bunu giderebilmek için büyükşehir ilin nazım planlarını ilçe belediyeleri de uygulama planlarını yapacak. Böylece plan bütünlüğü olacak büyükşehir en uzaktaki köyün altyapısıyla ilgilenecek. Bunu kaymakam, köylere hizmet götürme birliği değil büyükşehir yapak zorunda. Yeni büyükşehir statüsüyle sıkıysa yapmasın. O zaman hesabını soracaksın, seçimlerde hesap sorarsın, beğenmediğini göndereceksin. Muhalefet, bu yasaya karşı çıktı anayasa reddetti. Yasaya, iyi olmadığı düşüncesiyle karşı çıkanlar, sizin huzurunuza hangi yüzle gelecek ve büyükşehir için oy isteyecek. Bizler size bu büyükşehir yasasıyla hizmeti getiriyoruz. Kozan bugünden çok büyük ilçe haline gelecek tüm köyleriyle beraber. Özellikle yapılanma kentsel değişim konusunda sizler bize yardımcı olursanız 5 yıl sonra Kozan’ı çok farklı göreceksiniz. Bu sistemi İstanbul’da test ettik Kocaeli’nde başarıya ulaştık. 30 büyükşehirde bunu başaracağız. 30 Mart seçimlerinin ardından hem Adana Büyükşehir’de, hem de Kozanda size hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Türkiye‘ye sevdalı olduklarını aktaran Başbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu millete sevdalıyız, Ferhat ve Şirin gibiyiz. Biz Ferhat sizler Şirinsiniz. Dağları dele dele geliyoruz, tünellerle, metrolarla dağları dele dele geliyoruz. İnandığımız için üstünüz ve bunları başarıyoruz. 76 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Her vatandaşa eşit hizmet götürmenin mücadelesiyle kucaklıyoruz. Türkiye 11 yılda ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Demokrasisini büyüterek hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Demokrasideki her atılım, her reform ekonomiyi büyütecek, ekonomi büyüdükçe kardeşliğimiz daha da güç kazanacak. Türkiye’nin iş adamları, müteahhitleri 10 yıllardır yurt dışında iş alıyor, büyük projeler inşa ediyor. 33 yılda iş adamlarımız yurt dışında 46 milyar dolarlık iş üstlendiler, 11 yılda 219 milyar liralık iş üstlendiler. 46’dan 214 milyar dolara. Dünyanın en büyük limanlarını iş merkezlerini, barajlarını şu anda Türk iş adamları Türk firmaları inşa ediyor. Yurt dışında işler büyüdükçe o ülkeler kadar Türkiye kazanıyor. Dünyada Çin’den sonra en fazla Türkiye’nin firmaları uluslararası proje üretiyor. Türkiye’nin ekonomisi büyüdükçe uluslararasındaki başarı da büyür. Türkiye’nin demokrasisi sağlamlaştıkça itibarı da güç kazanıyor, kardeşlik arttıkça dünyada etkinliğimiz artıyor.” Demokratikleşme paketine yapılan eleştirilerin doğru bulmadığını belirten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: “Bir demokratikleşme paketi açıkladık. Engellerin ortadan kalkması, Türkiye’nin prangalarından kurtulması lazım dedik. Malum çevreler papağan gibi aynı masalı anlatmaya başladı. Onlar bir kez daha
Zaman
Son Dakika
06.10.2013
BaşbakanErdoğanPakettenmilletinyüzde60-70imemnunBaşbakan Erdoğan Paketten milletin yüzde 60-70i memnun
15:14 Bankaların kredi hacmi 1 trilyona yaklaştı
Milliyet
03.10.2013
16:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bankacılık sektörü kredi hacmi tablosuna göre, toplam kredi h...
Milliyet
Son Dakika
03.10.2013
1514Bankalarınkredihacmi1trilyonayaklaştı 1514 Bankaların kredi hacmi 1 trilyona yaklaştı
15:14 Bankaların kredi hacmi 1 trilyona yaklaştı
Milliyet
03.10.2013
16:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bankacılık sektörü kredi hacmi tablosuna göre, toplam kredi h...
    


Milliyet
Son Dakika
03.10.2013
1514Bankalarınkredihacmi1trilyonayaklaştı1514 Bankaların kredi hacmi 1 trilyona yaklaştı
Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 1 Trilyona Yaklaştı
Haberler.com
03.10.2013
15:12
Sektörün kredi hacmi, bir haftada 17,9 milyar lira artarak 956 milyar 996 milyon liraya yükseldi Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,73 oranında arttı
Haberler.com
Ekonomi
03.10.2013
BankacılıkSektörüKrediHacmi1TrilyonaYaklaştıBankacılık Sektörü Kredi Hacmi 1 Trilyona Yaklaştı
Bankacılık sektörü kredi hacmi 1 trilyona yaklaştı
Haber3
03.10.2013
15:10
Sektörün kredi hacmi, bir haftada 17,9 milyar liraartarak 956 milyar 996 milyon liraya yükseldi- Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,73 oranında arttı
Haber3
Son Dakika
03.10.2013
Bankacılıksektörükredihacmi1trilyonayaklaştıBankacılık sektörü kredi hacmi 1 trilyona yaklaştı
Kredi hacmi trilyona doğru
Evrensel
24.09.2013
07:00
Geçim derdi arttıkça, emekçi kredilere yükleniyor. Banka kredileri 13 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre; 1 milyar 500 milyon TL artışla 986 milyar 28 milyon TL’ye ulaştı. Krediler 2012 yılı sonuna oranla 180 milyar 344 milyon TL tutarında artış gösterdi. 13 Eylül itibarıyla mali kesim hariç, katılım bankalarının dâhil edildiği tüketici kredileri bir hafta önceye göre; yüzde 0.7 oranında artışla 234 milyar 308 milyon TL’den 235 milyar 837 milyon TL’ye çıktı. Tüketici kredileri 2012 yılı sonuna oranla yüzde 21.5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28.3 oranında artış gösterdi. Tü
Evrensel
Ekonomi
24.09.2013
KredihacmitrilyonadoğruKredi hacmi trilyona doğru
Facebook'ta çeyrek trilyon fotoğraf
CNN Türk
17.09.2013
10:44
Facebook bünyesinde kullanıcıların yüklediği fotoğrafların sayısı çeyrek trilyona yani 250 milyara ulaştı.
CNN Türk
Teknoloji
17.09.2013
FacebooktaçeyrektrilyonfotoğrafFacebookta çeyrek trilyon fotoğraf
Facebook'ta çeyrek trilyon fotoğraf
CNN Türk
17.09.2013
10:31
Facebook bünyesinde kullanıcıların yüklediği fotoğrafların sayısı çeyrek trilyona yani 250 milyara ulaştı.
CNN Türk
Ana Sayfa
17.09.2013
FacebooktaçeyrektrilyonfotoğrafFacebookta çeyrek trilyon fotoğraf
Erdoğan, Adıyaman Havalimanı yeni terminal binasını hizmete açtı
Zaman
14.09.2013
16:22
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için çok sayıda bakan ile Adıyaman’a geldi. Erdoğan, Adıyaman’a gelişinde ilk önce hava limanının yeni terminal binasını hizmete açtı. Yurt çapında yaklaşık 900 milyon lirayı bulan 850 yatırımın toplu açılışının yapılacağı Adıyamanda hava limanı yeni terminal binasının ise 66 milyon liraya mal olduğu belirtildi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, “Şu anda Adıyamanın bu yeni hava limanı terminal binasına kavuşmasıyla hizmette bire 23 kat bir artış var. Daha önce bin metrekarelik nitelik noktasında çok çok geri olan bir hava alanı hizmet binası vardı. Şimdi ise 23 bin metrekare büyüklüğünde nitelikli bir hava limanı terminal binası var. Bu arada tabi pistlerde genişleme çalışmaları buna katıldı. Yaklaşık 66 trilyona mal olan bir Adıyaman Havalimanı terminal binası ile birlikte diğer ek yatırımları gerçekleştirmiş olduk. Tüm Adıyamanlı kardeşlerime, tüm ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Çünkü bugün Vilayet Meydanı’nda çok büyük bir hizmet furyasının, yaklaşık 900 trilyona yakın hizmetlerin açılışını yapacağız.” dedi. Daha sonra beraberindeki bakanlarla birlikte kurdeleyi kesen Başbakan Erdoğan, Adıyaman’a hareket etti. CİHAN
Zaman
Son Dakika
14.09.2013
ErdoğanAdıyamanHavalimanı/">HavalimanıyeniterminalbinasınıhizmeteaçtıHavalimanı-yeni-terminal-binasını-hizmete-açtı/">Erdoğan Adıyaman Havalimanı yeni terminal binasını hizmete açtı
Erdoğan, Adıyaman Havalimanı'nın açılışını yaptı
Zaman
14.09.2013
15:57
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Adıyamanda ilk olarak Adıyaman Havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelikin katıldığı açılışta, Adıyamandan protokol üyeleri ve siyasetçiler de hazır bulundu.Başbakan Erdoğan, kurdele kesiminde yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:Yeni havalimanı hayırlı olsun. Bin metrekarelik havaalanı hizmet binası vardı. Şimdi ise 23 bin metrekare nitelikli havalimanı terminal binası var. Burada pistlerde genişleme ve diğer bölümlerinde çok yönlü çalışmalar yapıldı. 66 trilyona (eski parayla) mâl olan bir Adıyaman Havalimanı terminal binasıyla birlikte diğer ek yatırımları gerçekleştirmiş olduk. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimize, tüm milletimize hayırlı olsun. Vilayet Meydanında yaklaşık 900 trilyona yakın hizmetlerin açılışını yapacağız. Oradaki vatandaşlarımızı bekletmeyelim.Başbakan Erdoğan, bu konuşmasının ardından toplu açılışın yapılacağı alana doğru yola çıktı.(İHA)
Zaman
Son Dakika
14.09.2013
ErdoğanAdıyamanHavalimanının/">HavalimanınınaçılışınıyaptıHavalimanının-açılışını-yaptı/">Erdoğan Adıyaman Havalimanının açılışını yaptı
Erzincan'ın 40 yıllık hasreti dev yatırımla sona erdi
Zaman
01.08.2013
03:21
Erzincanın Çayırlı ilçesinde yapılacak Turnaçayırı Barajının temeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin katılımıyla atıldı. Turnaçayırı Barajı temel atma töreni ile 7 tesisin temeli ve 3 tesisin de açılışı yapıldı. Temel atma ve açılış törenlerinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeke Erzincan Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik belgesi verildi.Erzincana 150 kilometre uzaklıkla bulunan Turnaçayırı Barajının temel atma törenine, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf Mayda ve davetliler katıldı.149 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAKErzincanın yıllardır özlemle beklediği yaklaşık 34 milyon TLye mal edilecek Turnaçayırı Barajı ile 6 adet taşkın koruma tesisinin de temeli atıldı. 2016 yılında tamamlanması planlanan ve 149 bin dekar tarım arazisine su temin edecek Turnaçayırı Barajı ile yıllık 66 milyon TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor. 9 adet taşkın koruma tesisiyle 8 köy, 2 yerleşim yeri ve 2 sosyal tesis taşkın zararlarından korunması planlıyor. Temel atma töreni ve açılışı yapılan toplam 10 tesisin maliyeti 38 milyon TL tutarında. Barajın 29 Ekim 2016 yılında bitirilmesi hedefleniyor.40 YIL SABIRLA BEKLEDİKUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, konuşmasına, Doğu Anadolu Bölgesinin GAPı olarak nitelendirilen Turnaçayırı Barajının temelinin atıldığını ve Erzincana hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. Bakan Yıldırım, 40 yıl dile kolay, 40 yıl bekledik, sabırla bekledik, her gelen söz verdi. Turnaçayırı Barajını yapacağız dedi. 150 bin dönem araziyi suyla buluşturacağız dediler. Seçim üzeri geldiler, seçimden sonra yok oldular, bir daha gelmediler. Ama biz söz verip sözümüzü unutanlardan değiliz. Biz söz verince sözümüzü gerçeğe dönüştürenlerdeniz. Burada 7 bin hemşehrimize iş, aş, ekmek kapısı olacak. Bunun gerçekleşmesinde yüzlerce insan çalışacak. 3 yıl boyunca Çayırlı bir şantiye gibi sürekli geçe-gündüz faal olacak. Bununla da kalmayacak baraj bittiğinde, bu topraklar suyla buluştuğunda bir yılda elde edilen mahsul 66 milyon olacak. dedi.DOĞUYA DA HİZMET, BATIYA DA HİZMETAK Parti hükümeti olarak sadece batıya hizmet götürmediklerini vurgulayan Yıldırım, Biz ne dedik; insanı yaşat ki devlet yaşasın insanın olmadığı, insanın hizmetin olmadığı bir hükümet olmanın ne anlamı var. Olmaz olsun öyle bir hükümet. Hükümet dediğin Çayırlıda, Erzincanda, Şırnakta, Yüksekovada, Iğdırda oradaki vatandaşların ihtiyacını görecek. Oralara da havaalanı yapacak, oralara da bölünmüş yolları yapacak. Oralara da hizmeti götürecek. Sadece batıya değil, Doğuya da hizmet. Batıya hastane, doğuya hapishane değil. Doğuya da hastane, batıya da hastane, doğuya da okul, batıya da okul. Doğu Anadoluya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaptığımız yol tutarını söyleyeyim size; 5 bin 100 kilometre. Asfalt, bölünmüş yol ne kadardı bin 780 kilometreydi. Kaç katı üç kat. 80 yılda yapılanın 3 katını son 10 yılda yaptık. Bize yakışan da budur. Sizin hemşehrinize yakışan da budur. açıklamasında bulundu.YOLLARIN KRALI OLMAZ, KURALI OLURKonuşmasında son olarak yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle hemşehrilerinin bayramını kutlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, araç sürücülerini uyararak, Siz siz olan yolların kralı olmayın. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Kurallara uyalım sevdiklerimize sağ salim ulaşalım. açıklamasında bulundu.TÜRKİYE BÜYÜYOR VE REFAHI ARTIYORBaraj temel atma töreninde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Bugün dünyada bir milyar insan günlük 1 doların altında bir harcama ile hayatını idare ediyor. Dolayısıyla Türkiye hem büyüyor, hem refahı artıyor, hem refahı adil bir şekilde paylaşıyor. Sizin verdiğiniz destek ile sizin gösterdiğiniz teveccüh ile hakikaten AK Parti hükümeti bu dağlara kadar geliyor ve buralarda artık suyu bereketli topraklarla birleştiriyor. dedi.YILLARCA BEKLEYEN YATIRIMLARI BİTİRDİKHükümetleri döneminde önemli yatırımlar yapıldığını ve geçmiş hükümetlerin yatırımlarının da kendi hükümetleri döneminde tamamlandığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ile yarışarak büyük yatırımlara imza atan bir bakanlık. Şu ana kadar bakın bizden önce bütün projeler iz bedel adıyla o zamanın parası 1 milyon ile bekletilirdi. Şimdiki para ile 1 TL. Bizden önceki hükümet tam bin 600 tane ihale yapmış. Yani bir dere ıslahı 15-20 yılda bitmiyor. Bir gölet 25 yılda bitmiyor. Üstelik kaç lira biliyor musunuz? 50-60 trilyona. Ama o defterleri kapattık. Geçmiş dönemde olsaydı bu barajı 30-40 yılda ancak bitirirlerdi. Ama sizinle
Zaman
Son Dakika
01.08.2013
Erzincanın40yıllıkhasretidevyatırımlasonaerdiErzincanın 40 yıllık hasreti dev yatırımla sona erdi
Bakan Yıldırım: Dostumuzu da gördük düşmanımızı da
Zaman
22.06.2013
04:01
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Amasyada Türk Telekomun il merkez binasında çağrı merkezi açılış törenine katıldı. Bakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunarak; Son günlerde yaşanan olaylarda dostumuzu da gördük, düşmanımızı da. İşte dünyanın en gelişmiş televizyonları, gazeteleri, DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER İYİ MİSİNİZ? DEMEDİLER. Ülkemizde çıkarılmaya çalışılan kargaşaya benzinle ateşe gider gibi gittiler. dedi.Törene Bakan Yıldırımın yanı sıra, TRT Genel Müdür İbrahim Şahin, Türk Telekom CEOsu Tahsin Yılmaz, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu ile AssisTT Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu katıldı.AssisTT Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu yaptığı konuşmada, AssisTTin çağrı merkezi sektöründe standartları belirleyen marka olma yolunda hızla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Dülgeroğlu, Çağrı merkezimiz Amasya ve ilçelerinde gençlerimizin istihdamına katkı sağlayacaktır. Amasya çağrı merkezimiz ilk etapta 145 kişiye istihdam sağlayacak olup bu rakamı yıl sonuna kadar toplam 450 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. dedi.Bakan Binali Yıldırım ise, son yıllarda Türkiyede istihdam odaklı birçok yatırım yapıldığını belirterek, Eskiden ülkemiz 1 trilyona muhtaç bırakılmıştı. 22 tane banka hortumlanmış, hepsi iflas etmişti. İşte o günlerden bugünlere geldik. Dünyaya parmak ısırttıran bu gelişmeler, belli ki milletimizi memnun etmiş ama memnun olmayan küçük bir kesim olduğunu görüyoruz. dedi.Türkiyenin kalkınmasının ve büyümenin terörün sona ermesi anlamına geldiğini ifade eden Yıldırım; Ülkemizi 2023e muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak, projelerin birer birer hayata geçmesi, 73 milyonun bir ve beraber olarak AK Parti iktidarının arkasında tam kenetlenmiş olması bazılarını rahatsız etti. Son yaşadığımız olaylarda bunu daha açıkça gördük. Ama hiç kimse heveslenmesin, umuda kapılmasın. Bu ülke çok badireler atlattı, çok büyük oyunları bozdu. Bu oyunu da bozacağız. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini bozmaya 7 düvelin hiç kimsenin gücü yetmez. Amasyadan tüm dünyaya söylüyorum. Ülke bizim, yeşil çevre bizim. Çevre konusunda bizi duyarsızlıkla itham edenler Türkiyede 10 yılda yaşananlardan haberi yok. Türkiyenin orman alanlarının miktarı 10 yıl öncesine göre daha fazla arttı. Bölünmüş yollarının etrafında Kara Yolları Genel Müdürlüğü olarak 25 milyon ağaç diktik. Türkiye genelinde milyarlarca ağaç dikildi. diye konuştu.DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER İYİ MİSİNİZ? DEMEDİLERYıldırım şöyle devam etti; Son günlerde yaşanan olaylarda dostumuzu da gördük, düşmanımızı da. İşte dünyanın en gelişmiş televizyonları, gazeteleri, dost bildiğimiz ülkeler iyi misiniz? demediler. Ülkemizde çıkarılmaya çalışılan kargaşaya benzinle ateşe gider gibi gittiler. Bunlar ibretlik şeylerdir. Bütün bunları yapanlar; millet için, milli irade için hadi ayağa kalk Türkiye boz bu oyunu diyen, bir buçuk milyon Kazlıçeşmedeki İstanbulluyu da; İstanbul Gezi Parkı protestosu diye verdiler. İşte bunlar budur. Bunlar dün de böyleydi, bugün de böyle. Dostumuzu da bileceğiz, düşmanımızı da. Amasya birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne olduğunu en iyi bilen şehirlerimizden birisidir. Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde evvel Allah bir millet, bir devlet, bir Türkiye olarak bugüne gururla geldik, bundan sonrada aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dosta, düşmana buradan sesleniyorum; hiç boşuna heveslenmeyin, rüya görmeyin, boş hayaller içinde bulmayın. Bu milleti bölmeye, nifak içine sokmaya, birbirine düşürmeye sizin ağababalarınızın da gücü yetmedi, sizin de gücünüz yetmez. Bugünlerde durma eylemi diye bir şey var. Bu arkadaşlar herhâlde duymadılar. Biz 10 yıldır durmak yok, yola devam diyoruz. ifadelerini kullandı.(CİHAN)
Zaman
Son Dakika
22.06.2013
BakanYıldırımDostumuzudagördükdüşmanımızıdaBakan Yıldırım Dostumuzu da gördük düşmanımızı da
Bakan Yıldırım: Dostumuzu da gördük düşmanımızı da
Zaman
22.06.2013
04:01
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Amasyada Türk Telekomun il merkez binasında çağrı merkezi açılış törenine katıldı. Bakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunarak; Son günlerde yaşanan olaylarda dostumuzu da gördük, düşmanımızı da. İşte dünyanın en gelişmiş televizyonları, gazeteleri, DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER İYİ MİSİNİZ? DEMEDİLER. Ülkemizde çıkarılmaya çalışılan kargaşaya benzinle ateşe gider gibi gittiler. dedi.Törene Bakan Yıldırımın yanı sıra, TRT Genel Müdür İbrahim Şahin, Türk Telekom CEOsu Tahsin Yılmaz, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu ile AssisTT Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu katıldı.AssisTT Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu yaptığı konuşmada, AssisTTin çağrı merkezi sektöründe standartları belirleyen marka olma yolunda hızla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Dülgeroğlu, Çağrı merkezimiz Amasya ve ilçelerinde gençlerimizin istihdamına katkı sağlayacaktır. Amasya çağrı merkezimiz ilk etapta 145 kişiye istihdam sağlayacak olup bu rakamı yıl sonuna kadar toplam 450 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. dedi.Bakan Binali Yıldırım ise, son yıllarda Türkiyede istihdam odaklı birçok yatırım yapıldığını belirterek, Eskiden ülkemiz 1 trilyona muhtaç bırakılmıştı. 22 tane banka hortumlanmış, hepsi iflas etmişti. İşte o günlerden bugünlere geldik. Dünyaya parmak ısırttıran bu gelişmeler, belli ki milletimizi memnun etmiş ama memnun olmayan küçük bir kesim olduğunu görüyoruz. dedi.Türkiyenin kalkınmasının ve büyümenin terörün sona ermesi anlamına geldiğini ifade eden Yıldırım; Ülkemizi 2023e muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak, projelerin birer birer hayata geçmesi, 73 milyonun bir ve beraber olarak AK Parti iktidarının arkasında tam kenetlenmiş olması bazılarını rahatsız etti. Son yaşadığımız olaylarda bunu daha açıkça gördük. Ama hiç kimse heveslenmesin, umuda kapılmasın. Bu ülke çok badireler atlattı, çok büyük oyunları bozdu. Bu oyunu da bozacağız. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini bozmaya 7 düvelin hiç kimsenin gücü yetmez. Amasyadan tüm dünyaya söylüyorum. Ülke bizim, yeşil çevre bizim. Çevre konusunda bizi duyarsızlıkla itham edenler Türkiyede 10 yılda yaşananlardan haberi yok. Türkiyenin orman alanlarının miktarı 10 yıl öncesine göre daha fazla arttı. Bölünmüş yollarının etrafında Kara Yolları Genel Müdürlüğü olarak 25 milyon ağaç diktik. Türkiye genelinde milyarlarca ağaç dikildi. diye konuştu.DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER İYİ MİSİNİZ? DEMEDİLERYıldırım şöyle devam etti; Son günlerde yaşanan olaylarda dostumuzu da gördük, düşmanımızı da. İşte dünyanın en gelişmiş televizyonları, gazeteleri, dost bildiğimiz ülkeler iyi misiniz? demediler. Ülkemizde çıkarılmaya çalışılan kargaşaya benzinle ateşe gider gibi gittiler. Bunlar ibretlik şeylerdir. Bütün bunları yapanlar; millet için, milli irade için hadi ayağa kalk Türkiye boz bu oyunu diyen, bir buçuk milyon Kazlıçeşmedeki İstanbulluyu da; İstanbul Gezi Parkı protestosu diye verdiler. İşte bunlar budur. Bunlar dün de böyleydi, bugün de böyle. Dostumuzu da bileceğiz, düşmanımızı da. Amasya birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne olduğunu en iyi bilen şehirlerimizden birisidir. Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde evvel Allah bir millet, bir devlet, bir Türkiye olarak bugüne gururla geldik, bundan sonrada aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dosta, düşmana buradan sesleniyorum; hiç boşuna heveslenmeyin, rüya görmeyin, boş hayaller içinde bulmayın. Bu milleti bölmeye, nifak içine sokmaya, birbirine düşürmeye sizin ağababalarınızın da gücü yetmedi, sizin de gücünüz yetmez. Bugünlerde durma eylemi diye bir şey var. Bu arkadaşlar herhâlde duymadılar. Biz 10 yıldır durmak yok, yola devam diyoruz. ifadelerini kullandı.(CİHAN)
Zaman
Ana Sayfa
22.06.2013
BakanYıldırımDostumuzudagördükdüşmanımızıdaBakan Yıldırım Dostumuzu da gördük düşmanımızı da
Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Zaman
19.06.2013
19:34
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.GÖSTERİLER BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM EYLEMİ YORUMUAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Ana Sayfa
19.06.2013
Plebisitİstanbul/">İstanbulsınırlarıiçindeolacakİstanbul-sınırları-içinde-olacak/">Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Zaman
19.06.2013
19:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.GÖSTERİLER BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM EYLEMİ YORUMUAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
En Çok Okunan
19.06.2013
Plebisitİstanbul/">İstanbulsınırlarıiçindeolacakİstanbul-sınırları-içinde-olacak/">Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Zaman
19.06.2013
18:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.GÖSTERİLER BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM EYLEMİ YORUMUAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Politika
19.06.2013
Plebisitİstanbul/">İstanbulsınırlarıiçindeolacakİstanbul-sınırları-içinde-olacak/">Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
AK Parti'li Çelik: Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Zaman
19.06.2013
18:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.GÖSTERİLER BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM EYLEMİ YORUMUAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
En Çok Okunan
19.06.2013
AKPartiliÇelikPlebisitİstanbul/">İstanbulsınırlarıiçindeolacakİstanbul-sınırları-içinde-olacak/">AK Partili Çelik Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
AK Parti'li Çelik: Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
Zaman
19.06.2013
17:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.GÖSTERİLER BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM EYLEMİ YORUMUAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Politika
19.06.2013
AKPartiliÇelikPlebisitİstanbul/">İstanbulsınırlarıiçindeolacakİstanbul-sınırları-içinde-olacak/">AK Partili Çelik Plebisit İstanbul sınırları içinde olacak
İşte Gezi Parkı referandumunun sınırları
Zaman
19.06.2013
17:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.BARIŞÇIL GÖSTERİLER OLABİLİR AMA BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA BİR ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM YORUMU: YETER Kİ ADAM GİBİ EYLEM OLSUNAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Politika
19.06.2013
İşteGeziParkıreferandumununsınırlarıİşte Gezi Parkı referandumunun sınırları
Referandumun detayları belli oldu
Zaman
19.06.2013
17:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.BARIŞÇIL GÖSTERİLER OLABİLİR AMA BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA BİR ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM YORUMU: YETER Kİ ADAM GİBİ EYLEM OLSUNAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Politika
19.06.2013
ReferandumundetaylarıbelliolduReferandumun detayları belli oldu
Hüseyin Çelik'ten 'plebisit' açıklaması
Zaman
19.06.2013
17:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti.BARIŞÇIL GÖSTERİLER OLABİLİR AMA BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı.Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA BİR ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM YORUMU: YETER Kİ ADAM GİBİ EYLEM OLSUNAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi.Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Politika
19.06.2013
HüseyinÇeliktenplebisitaçıklamasıHüseyin Çelikten plebisit açıklaması
Hüseyin Çelik'ten 'plebisit' açıklaması
Zaman
19.06.2013
17:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti. BARIŞÇIL GÖSTERİLER OLABİLİR AMA BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı. Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA BİR ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM YORUMU: YETER Kİ ADAM GİBİ EYLEM OLSUNAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi. Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Ana Sayfa
19.06.2013
HüseyinÇeliktenplebisitaçıklamasıHüseyin Çelikten plebisit açıklaması
Hüseyin Çelik: Plebisit İstanbul sınırları içinde yapılacak
Zaman
19.06.2013
17:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Topçu Kışlası için düşünülen plebisitin İstanbul sınırları içinde olacağını söyledi. Çelik, Gezi Parkı olaylarının Türkiyeye zararının ise 140 trilyona ulaştığını aktardı.Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Çelik, toplantıda Gezi Parkı olaylarının görüşüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Gülerin bilgi verdiğini kaydetti. Olayların iç ve dış boyutunun ele alındığını, ekonomik boyutunun ele alındığını söyleyen Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğanın daha önce Topçu Kışlası için İstanbulda bir plebisit yapılmasını MKYKya götüreceğini söylediğini hatırlattı.MKYK OYBİRLİĞİ İLE PLEBİSİTE DESTEK VERDİPlebisit konusunun toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, MKYK üyelerinin oy birliği ile bu oylamaya destek verdiğini kaydetti. Çelik, plebisitin tüm İstanbulda mı yoksa sadece Beyoğlu ilçesinde mi yapılacağına dair sorulara da açıklık getirdi. Oylamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bir oylama olacağını söyleyen Çelik, oylamanın İstanbul mülki idare sınırları içinde olacağını belirtti. BARIŞÇIL GÖSTERİLER OLABİLİR AMA BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMELİHalen bazı yerlerde devam eden gösteriler olduğuna değinen Çelik, Barışçıl gösteriler yapılabilir ancak başkasını rahatsız etmemeli. uyarısında bulundu. Çelik, Vatandaşın bize desteği de karşı olması da demokratik bir tavırdır. Ama demokratik yol ve yöntemlerle hukuk içerisinde olduğu zaman bu böyledir. ifadelerini kullandı. Olayların bilançosu hakkında da bilgi veren Çelik, 291 iş yerinin tahrip edildiğini, 271 özel aracın yakıldığını ya da parçalandığını, 116 polis otosunun 41 ambulansın tahrip edildiğini, bu ambulanslardan 9unun tamamen kullanılamaz hale geldiğini, 14 parti binası yakıldığını veya tahrip edildiğini belirtti. Hüseyin Çelik, doğrudan fiziki zararın da 140 trilyona ulaştığını belirterek, buna turizme olan dolaylı zararlar gibi yan zararların dahil olmadığını vurguladı.SOSYAL MEDYAYA YASAK YOK AMA BİR ETİĞİ OLMALISosyal medyayı yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını Aklımızın ucundan dahi geçmedi. şeklinde açıklayan Çelik, ancak yazılı medyanın görsel medyanın etiği olduğu gibi sosyal medyanın da etiği olması gerektiğini dile getirdi. Kimse AK Partiden bu manada bir yasak beklemesin. Biz yasakları ortadan kaldırmayı hedef haline getirmiş bir iktidarız. diyen Çelik, televizyonda gazetede bir hakaret varsa bunun bir cezası olduğu gibi sosyal medyada da olması gerektiğini kaydetti. Bizim sosyal medya karşıtı bir tutum içerisinde olmamızı kimse beklemesin. Telefon sapıkları var diye telefonu yasaklamak hiçbir zaman aklımızdan geçmemiştir. diye devam eden Çelik, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili de aşırı hakaret eden 105 site ile 262 sahte Twitter hesabının tespit edildiğini kaydetti.DURAN ADAM YORUMU: YETER Kİ ADAM GİBİ EYLEM OLSUNAçıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hüseyin Çelike, duran adam eylemleri de soruldu. Hüseyin Çelik, İster duran, ister yürüyen, ister alkışlayan…Ne tür eylem olursa olsun yeter ki barışçıl olsun, başka insanlara zarar vermesin, genel hayatı olumsuz etkilemesin, trafiği tıkamasın. Demokraside bunlara yer vardır. Yeter ki adam gibi eylem olsun. Dünyaya da bu anlamda bizimle ilgili pozitif bir mesaj verelim. şeklinde konuştu.ABD BÜYÜKELÇİSİNİN ZİYARETİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETKendisine ABD Büyükelçisi Francis Riccardionenin bugün AK Partiye gelerek Yalçın Akdoğan ile görüşmesi de sorulan Hüseyin Çelik, Büyükelçinin ilk defa AK Partiye gelmediğine dikkat çekerek görüşmenin çok önceden ayarlanmış bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilere Başbakan Erdoğanın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesini örnek vererek anlatan Çelik, bunun yanında bu ziyaretten rahatsız olanlar bulunduğunu da bildiklerini sözlerine ekledi. Hüseyin Çelike son olarak Taksim Meydanında Erdem Gündüz tarafından gerçekleştirilen duran adam, pasif direniş eyleminin devrim taktisyeni Gene Sharpın kaleme aldığı ve burada önerdiği şiddetsiz eylem yöntemlerinin 163. maddesi olduğu iddiaları da soruldu. Çelik, Bu iddiaları yabana atmıyorum. Uluslararası medya boyutu faiz lobisi boyutu var. Biz şu anda bunun o tarafında değiliz. Şu yangını söndürmenin gayretindeyiz. Bu iş bittikten sonra bu işin üzerinde ciddi ciddi değerlendirmeler yapacağız. dedi. Çelik, CNN Internationalın 8 saat reklamsız Türkiyeden yayın yapmasını da hatırlattı.(CİHAN)
Zaman
Son Dakika
19.06.2013
HüseyinÇelikPlebisitİstanbul/">İstanbulsınırlarıiçindeyapılacakİstanbul-sınırları-içinde-yapılacak/">Hüseyin Çelik Plebisit İstanbul sınırları içinde yapılacak
Mevduat Bankalarının Toplam Aktifleri 1 Trilyona Ulaştı
Haberler.com
22.05.2013
13:33
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan, borsa da işlem gören mevduat bankalarının Mart ayı raporuna göre mevduat bankalarının toplam aktifleri, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak, 1 trilyon 23 milyar TLye yükseldi.
Haberler.com
Ekonomi
22.05.2013
MevduatBankalarınınToplamAktifleri1TrilyonaUlaştıMevduat Bankalarının Toplam Aktifleri 1 Trilyona Ulaştı
Mevduat bankalarının toplam aktifleri 1 trilyona ulaştı
Zaman
22.05.2013
13:19
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan, borsa da işlem gören mevduat bankalarının Mart ayı raporuna göre mevduat bankalarının toplam aktifleri, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak, 1 trilyon 23 milyar TLye yükseldi.Türkiye Bankalar Birliği, Borsa İstanbul AŞde (BIST) işlem gören mevduat bankaları verilerini açıkladı.Mart 2013 itibariyle, borsa da işlem gören mevduat bankası sayısı 12 olurken bu bankalar,7 bin 825 şube ve 140 bin 423 personel ile sektördeki şubelerin yüzde 75ine sahip oldu.»»
Zaman
Son Dakika
22.05.2013
Mevduatbankalarınıntoplamaktifleri1trilyonaulaştıMevduat bankalarının toplam aktifleri 1 trilyona ulaştı
Mevduat Bankalarının Toplam Aktifleri 1 Trilyona Ulaştı
Haber3
22.05.2013
13:15
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan, borsa da işlem gören mevduat bankalarının Mart ayı raporuna göre mevduat bankalarının toplam aktifleri, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak, 1 trilyon 23 milyar TL’ye yükseldi.
Haber3
Son Dakika
22.05.2013
MevduatBankalarınınToplamAktifleri1TrilyonaUlaştıMevduat Bankalarının Toplam Aktifleri 1 Trilyona Ulaştı
"Timsah Arena İçin 120 Trilyon Lazım, Herkes Yardım ...
Haberler.com
19.04.2013
21:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Timsah Arena Stadının 250 trilyona mal olacağını ve halihazırda 120 trilyon liraya ihtiyaç duyulduğuni bildirdi.
Haberler.com
Son Dakika
19.04.2013
TimsahArenaİçin120TrilyonLazımHerkesYardımTimsah Arena İçin 120 Trilyon Lazım Herkes Yardım
"Timsah Arena İçin 120 Trilyon Lazım, Herkes Yardım ...
Haberler.com
19.04.2013
21:01
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Timsah Arena Stadının 250 trilyona mal olacağını ve halihazırda 120 trilyon liraya ihtiyaç duyulduğuni bildirdi.
Haberler.com
Spor
19.04.2013
TimsahArenaİçin120TrilyonLazımHerkesYardımTimsah Arena İçin 120 Trilyon Lazım Herkes Yardım
Timsah Arena için 120 trilyon lazım, herkes yardım etsin
Zaman
19.04.2013
20:55
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Timsah Arena Stadının 250 trilyona mal olacağını ve halihazırda 120 trilyon liraya ihtiyaç duyulduğuni bildirdi. Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, stat bitmeden Büyükşehirden bir şeyler talip edilmesi yerine, başta Bursaspor yöneticileri olmak üzere herkesin yardım etmesini istedi.Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, daha önce yaptığı basın toplantısında, Bursasporun sıkıntıları olduğunu ve bunları Başkan İbrahim Yazıcının paylaşamadığını, kendisini geniş katılımlı Divan Kurulu toplantısında anlatacağını söylemişti. Şankayanın sözleri üzerine merakla beklenen Bursaspor»»
Zaman
Son Dakika
19.04.2013
TimsahArenaiçin120trilyonlazımherkesyardımetsinTimsah Arena için 120 trilyon lazım herkes yardım etsin
Köse; “belediyenin 50 Trilyon Borcu Görünüyor”
Haber3
02.04.2013
10:11
MHP Aydın İl Başkanı Fevzi Köse, Aydın Belediyesi’nin 50 trilyona yakın borcu olduğunu iddia ederek, bu konunun kamuoyuna anlatılmasını istedi.
Haber3
Son Dakika
02.04.2013
Köse;“belediyenin50TrilyonBorcuGörünüyor”Köse; “belediyenin 50 Trilyon Borcu Görünüyor”
Bankaların Aktifleri 1 Trilyona Koşuyor
Haberler.com
06.03.2013
13:52
Bankaların aktif toplamı 2012 yıl sonu itibariyle geçen yıla göre yüzde 13,71 oranında artışla 994 milyar 828 milyon 452 bin liraya ulaştı.
Haberler.com
Ekonomi
06.03.2013
BankalarınAktifleri1TrilyonaKoşuyorBankaların Aktifleri 1 Trilyona Koşuyor
Bankaların Aktifleri 1 Trilyona Koşuyor
Haberler.com
06.03.2013
13:40
Bankaların aktif toplamı 2012 yıl sonu itibariyle geçen yıla göre yüzde 13,71 oranında artışla 994 milyar 828 milyon 452 bin liraya ulaştı.
Haberler.com
Son Dakika
06.03.2013
BankalarınAktifleri1TrilyonaKoşuyorBankaların Aktifleri 1 Trilyona Koşuyor
Ecb Bilançosu 1 Yılın En Düşük Seviyesinde
Haberler.com
05.02.2013
17:36
Avrupa Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada bilançosunun 2.77 trilyona gerilediğini ifade etti.
Haberler.com
Ekonomi
05.02.2013
EcbBilançosu1YılınEnDüşükSeviyesindeEcb Bilançosu 1 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bankaların aktif büyüklüğü 1.3 trilyona ulaştı
NTV
06.12.2012
13:56

style=margin:0Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Ekimde 1.3 trilyon liraya ulaştı. Sektörün net kârı, 19 milyar 438 milyon lira düzeyine çıktı.


NTV
Ekonomi
06.12.2012
Bankalarınaktifbüyüklüğü13trilyonaulaştıBankaların aktif büyüklüğü 13 trilyona ulaştı
Bu iflas 22 trilyona dolara patlar!
Haber Türk
17.10.2012
18:15
Almanlar,Almanlar, Euro Bölgesi’nin kronik hastası Yunanistan’ın sağlığına duacı!
Haber Türk
Son Dakika
17.10.2012
Buiflas22trilyonadolarapatlarBu iflas 22 trilyona dolara patlar
2 trilyona 19 stad yapılacak
Dünya Gazetesi
12.10.2012
12:28

2 trilyona 19 stad yapılacak

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında stadlar da yenilenecek. Proje içinde 18 ilde, toplam 19 stat inşa edilecek; statlar için yaklaşık 2 trilyonluk liralık bütçe hazırlandı.

Devamı İçin Tıklayınız...
Dünya Gazetesi
Toplum Yaşam
12.10.2012
2trilyona19stadyapılacak2 trilyona 19 stad yapılacak
2 trilyona 19 stad yapılacak
Dünya Gazetesi
12.10.2012
12:09

2 trilyona 19 stad yapılacak

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında stadlar da yenilenecek. Proje içinde 18 ilde, toplam 19 stat inşa edilecek; statlar için yaklaşık 2 trilyonluk liralık bütçe hazırlandı.

Devamı İçin Tıklayınız...
Dünya Gazetesi
Finans
12.10.2012
2trilyona19stadyapılacak2 trilyona 19 stad yapılacak
2 trilyona 19 stad yapılacak
Dünya Gazetesi
12.10.2012
12:07

2 trilyona 19 stad yapılacak

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında stadlar da yenilenecek. Proje içinde 18 ilde, toplam 19 stat inşa edilecek; statlar için yaklaşık 2 trilyonluk liralık bütçe hazırlandı.

Devamı İçin Tıklayınız...
Dünya Gazetesi
Politika
12.10.2012
2trilyona19stadyapılacak2 trilyona 19 stad yapılacak
Toplam "238" adet haber bulundu!
Sayfa:
Site üzerindeki bütün haberler kaynak belirtilerek dış kaynakların rss servisleri kullanılarak gösterilmektedir.
www.habergec.com site üzerindeki haberlerin doğruluğundan sorumlu değildir.
İletişim:info@habergec.com
Uçak Bileti